Skocz do: Nawigacja, szukaj
Arrow Red.png Jest to skrócona informacja o Wrath of the Emperor Quest. Jeśli chcesz przeczytać pełną informację, kliknij tutaj, zaś tutaj, by ją schować.
Znany również jako: Emperor Quest
Nagroda: Możliwość wykonania Wayfarer Outfits Questu, Spiritual Charm, Dragon Backpack z Black Jade Cobra, 10 Red Dragon Scale i Blue Gem, Jewelled Backpack z 100 Platinum Coin, 10 Crystal Coin 5 Gold Ingot i 10 Black Pearl, a także do wyboru jedna z nagród: Royal Scale Robe, Elite Draken Helmet, Royal Draken Mail
Lokacja: Zao
Wymagany poziom: -
PACC: Tak
Potwory, które można napotkać po drodze: Lancer Beetle, Brimstone Bug, Wailing Widow, Dragon Lord, Wyrm, Draken Warmaster, Draken Spellweaver, Draken Abomination, Draken Elite, Ghastly Dragon, Undead Dragon, The Keeper, Fury Of The Emperor, Scorn Of The Emperor, Spite Of The Emperor, Wrath Of The Emperor, Snake God Essence, Snake Thing, Lizard Abomination, Mutated Zalamon
Legenda: Nadszedł czas aby podążyć na północ Zao. Naszym zadaniem będzie pokonać Smoczego Imperatora. Należy być czujnym, ponieważ nigdy nie wiadomo kto naprawdę jest wrogiem.

Wymagania

Przydatne rzeczy

Wykonanie

Misja 1: Catering the Lion's Den

Rozmawiamy z Zalamonem:

 • Gracz: hi
 • Zalamon: Not many travellerzz zzezze dayzz. I hope you bring good newzz.
 • Gracz: mission
 • Zalamon: Zze attackzz have weakened our enemy zzignificantly. Yet, your quezzt continuezz. Bezzidezz zzome tazzkzz you could take, zze zzreat of zze emperor izz zztill hanging over our headzz like a rain cloud. ...
 • Zalamon: Zzo, are you indeed willing to continue zze fight for our cauzze?
 • Gracz: yes
 • Zalamon: You continue to imprezz, zzoftzzkin. ...
 • Zalamon: A contact of zze rezzizztanzze izz located furzzer in zze norzz of Zao. ...
 • Zalamon: Zze emperor will drag hizz forzzezz to zze great gate now to bolzzter hizz defenzze. Zzinzze we attacked zze gate directly, he will not expect uzz taking a completely different route to reach zze norzzern territoriezz. ...
 • Zalamon: I azzume you are already geared up and ready to conquer zze norzz?
 • Gracz: yes
 • Zalamon: Your determination izz highly appreciated. To zzneak pazzt zze eyezz of zze enemy, you will have to uzze a diverzzion. Zzere are zzeveral old tunnelzz beneazz zze zzoil of Zzao. ...
 • Zalamon: One of zzem izz uzzed azz a maintenanzze connection by enemy lizardzz. To enter it, you will have to uzze a dizzguizze. Zzomezzing like a crate perhapzz. ...
 • Zalamon: Mh, if you can find zzome nailzz - 3 should be enough - and 1 piezze of wood, I should be able to create an appropriate cazzing. Return to me if you found zze itemzz and we will talk about zze next zztep.

Kiedy mamy już drewno i trzy gwoździe, ponownie rozmawiamy z przywódcą rebelii.

 • Gracz: hi
 • Zalamon: Not many travellerzz zzezze dayzz. I hope you bring good newzz.
 • Gracz: mission
 • Zalamon: Ah you have returned. I azzume you already found zzome itemzz to build a proper dizzguizze?
 • Gracz: yes
 • Zalamon: Very good, I am confident zzizz will zzuffizze. Now I can build and mark a crate large enough for you to fit in - while zztill being able to breazze of courzze - and I will mark it in our tongue zzo it will look lezz zzuzzpizziouzz. ...
 • Zalamon: Wizz zzeir eyezz towardzz zze gate, your chanzzezz to zzlip zzrough have never been better. I will keep zze zzpare materialzz here wizz me, we can alwayzz build a new one if you need to.
 • Gracz: crate
 • Zalamon: Ah I zzee. You are ready for your mizzion and waiting for me to create and mark zze crate?
 • Gracz: yes
 • Zalamon: Alright. Let uzz create a crate. Hm. Let me zzee. ...
 • Zalamon: Good. Zzat will do. ...
 • Zalamon: Zze maintenanzze tunnelzz are in zze eazzt of zze plainzz, near ze coazt. Here, I will mark zzem on your map. ...
 • Zalamon: Uzze zze dizzguizze wizzely, try to hide in zze dark and avoid being zzeen at all cozzt. ...
 • Zalamon: Onzze you have reached zze norzz, you can find zze rezzizztanzze hideout at zze ozzer zzpot I marked on your map. Now hurry.
Kiedy zobaczymy taki napis, musimy schować się do skrzyni

Zalamon zbudował dla nas skrzynie, do której będziemy mogli się schować w tunelu prowadzącym do posterunku, na terenach za Wielką Bramą.
Udajemy się więc teleportem na parne pola, gdzie kierujemy się na północny wschód.
Wrath of the Emperor Quest-Catering the Lion's Den1.png
W drodze możemy spotkać wiele jaszczurów legionistów, wysokich strażników, smoczych kapłanów i kajmanów zabójców.

1. Suwak otwarty - musimy czekać
2. Suwak zamknięty - możemy iść.

Używamy łopaty na dziurze i idziemy jedyną drogą w tunelu. Zaraz przed pierwszymi drzwiami musimy schować się do skrzyni.

Mapa tunelu.

Skradając się przed drzwiami, należy pamiętać, że:

 • Strażnicy złapią nas tylko na polach przed drzwiami.
 • Złapani zostaniemy kiedy poruszymy się, w momencie kiedy suwak w drzwiach jest otwarty.
 • Bezpiecznie można iść kiedy strażnik zamknie suwak.
 • Warto rzucać przyśpieszające czary i nosić specjalny ekwipunek.
 • Jeśli zmniejszymy natężenie światła w opcjach klienta, to będziemy wyraźnie widzieć czerwoną poświatę kiedy suwak przy drzwiach będzie otwarty.

Następnie musimy przemknąć się tunelem, jak najdalej od strażników (nie możemy przy nich pisać).

Przejście tunelu
Ogólnie, cały tunel składa się z części:

 • Kawałek tunelu z drzwiami
 • Kawałek tunelu ze strażnikami (Mapa przejścia, należy poruszać się po drodze z monet)
 • Kawałek tunelu z drzwiami
 • Kawałek tunelu ze strażnikami (Mapa przejścia, należy poruszać się po drodze z monet lub fiolek po miksturach), połączony z północnym tunelem.

Loch

Przemiana w chrząszcza

Jeśli zostaniemy złapani, znajdziemy się w podziemnym lochu wspólnie z dżinem Zumtahem.

Aby się uwolnić potrzebujemy jego pomocy. Niestety nie jest on skory nam jej udzielić. Należy napisać do niego to: hi, exit, no, yes, exit, no, yes, exit, no, yes, 278, exit, exit, exit, exit.

Jeżeli zostaniemy wiele razy złapani i odesłani do wiezienia to wystarczy napisać w tedy do Zumtah hi, next.

Zumtah zamienia nas chrząszcza. Aby opuścić więzienie należy skierować się do dziury w północnej ścianie. Niestety skradanie będziemy musieli zacząć od początku.

Wychodzimy z tunelu, w posterunku jaszczuroludzi. Początkowo spotkamy tutaj tylko jaszczurów legionistów i wysokich strażników, ale już na drodze prowadzącej do Razachai, będą smoczy kapłani, kajmany zabójcy, a także różne zmutowane stworzenia.
Wrath of the Emperor Quest-Catering the Lion's Den5.png

Misję kończymy rozmową z Chartanem:

 • Gracz: hi
 • Chartan: Great Znake forgive me to converze wiz ziz unworzy blankzkin.
 • Gracz: mission
 • Chartan: Mhm, what are you doing here. Who zent you?
 • Gracz: zalamon
 • Chartan: I zee. Zalamon zent word of ze arrival of a zoftzkin quite zome time ago. Zat muzt be you zen. ...
 • Chartan: Well, I exzpected zomeone more - imprezzive. However, we will zee how far you can get. You've got newz from ze zouz? ...
 • Chartan: Hm, I underztand. ...
 • Chartan: Oh you did. ...
 • Chartan: I zee. Interezting. ...
 • Chartan: You being here meanz we have eztablished connectionz to ze zouz. Finally. And you are going to help uz. Well, zere iz zertainly a lot for you to do. Zo better get ztarted.

Misja 2: First Contact

Misję rozpoczynamy rozmową z Chartanem:

 • Gracz: hi
 • Chartan: Great Znake forgive me to converze wiz ziz unworzy blankzkin.
 • Gracz: mission
 • Chartan: Zo are you ready to get zomezing done?
 • Gracz: yes
 • Chartan: Alright. Well, az you might not be aware of it yet - we are on top of an old temple complex. It haz been abandoned and it haz crumbled over time. ...
 • Chartan: Ze teleporter over zere uzed to work juzt fine to get uz back to ze zouz. But it haz ztopped operating for quite zome time. ...
 • Chartan: My men believe it iz a dizturbanze cauzed by ze corruption zat zpreadz everywhere. Zey are too zcared to go down zere. And zat'z where you come in. ...
 • Chartan: Zere were meanz to activate teleporterz zomewhere in ze complex. But zinze you cannot reach all ze roomz, I guezz you will have to improvize. ...
 • Chartan: Here iz ze key to ze entranze to ze complex. Figure zomezing out, reztore ze teleporter zo we can get back to ze plainz in ze zouz.

Chartan prosi nas o naprawę teleportu prowadzącego na parne pola, mieszczącego się w starym kompleksie świątynnym w którym to rebelianci utworzyli swoją bazę. Można to zrobić tylko poprzez oczyszczenie świątyni ze zniszczenia. Niestety wszystko czym będziemy oczyszczać świątynie, musi pochodzić z niej (oprócz naszych narzędzi).


Kończymy misje rozmową z Chartanem:

 • Gracz: hi
 • Chartan: Great Znake forgive me to converze wiz ziz unworzy blankzkin.
 • Gracz: mission
 • Chartan: Zo? Did you find a way to reztore ze teleporter?
 • Gracz: yes
 • Chartan: You did it! Zere waz zome kind of zparkle and I zink it iz working again - oh pleaze feel free to try it, I uhm, I will wait here and be ready juzt in caze zomezing uhm happenz to you. ...
 • Chartan: And if you head to Zalamon, be zure to inform him about our zituation. Food rationz are running low and we are ztill not well equipped. We need to eztablish a working zupply line.

Od teraz możemy się przemieszczać pomiędzy bazą rebeliantów a parnymi polami poprzez teleport.

Misja 3: The Keeper

 • Gracz: hi
 • Zalamon: Not many travellerzz zzezze dayzz. I hope you bring good newzz.
 • Gracz: mission
 • Zalamon: You ezztablished zze connection to zze hideout, good. But zzizz izz no time to rezzt. Your new tazzk will be quite different. ...
 • Zalamon: Zze gardenzz are plagued by a creature. Zze former keeper of zzizz garden became an abomination of madnezz zzat needzz to be zztopped. ...
 • Zalamon: He hidezz deep underground and it will be dangerouzz to challenge him in hizz lair but I am willing to rizzk it. ...
 • Zalamon: Find him, dezztroy him, bring me hizz - I uhm, mean it izz utterly nezzezzary for you to deliver me a proof of hizz deazz. ...
 • Zalamon: Now go - what are you waiting for, zzoftzzkin? Ready to finish what needzz to be finished?
 • Gracz: yes
 • Zalamon: Fine. I guezz poizzoning zzome of hizz plantzz will be enough to lure him out of hizz conzzealment. Zzizz plant poizzon here should allow you to do zzome zzignificant damage, take it. ...
 • Zalamon: You can find him eazzt of zze corrupted gardenzz. Zzere uzzed to be a zzmall domizzile zzere but it hazz probably been conzzumed by zze corruption zzo beware. And now - go.

Dostajemy buteleczkę z trucizną na rośliny, a naszym zadaniem jest zabić zmutowanego ogrodnika. Od wielu lat utrzymywał ogrody Imperatora, ale przekleństwo Zao dosięgło także i jego. Naszym zadaniem jest go powstrzymać, i przynieść jego ogon jako dowód, że go zabiliśmy. Warto mieć przy sobie pierścień krasnoludów, ponieważ w drodze możemy spotkać zwodzące wdowy. Udajemy się zgodnie z mapą:
Wrath of the Emperor Quest-The Keeper1.png
Używamy łopaty na dziurze, i schodzimy kilka poziomów niżej do jaskiń, gdzie idziemy tak:
Wrath of the Emperor Quest-The Keeper2.png
Na pięciu fioletowych mackach używamy trucizny. Po kilu sekundach, na północny pomieszczenie pojawi się The Keeper, którego musimy zabić, najlepiej lurować go na "zielone" poison fields (zabierają mu 8000 hp), następnie użyć jego ciała aby dostać ogon.

The Keeper 1.gif
Po tym, wracamy do Zalamona:

 • Gracz: hi
 • Zalamon: Not many travellerzz zzezze dayzz. I hope you bring good newzz.
 • Gracz: mission
 • Zalamon: Zzo... you finished him. Show me hizz head, will you?
 • Gracz: yes
 • Zalamon: Zzizz izz not hizz head but clearly belonged to zze keeper. I - I am imprezzed. You can go now. Leave me alone for a zzecond.

Misja 4: Sacrament of the Snake

Porozmawiaj z Zalamonem by otrzymać następną misję.

 • Gracz: Hi
 • Zalamon: Not many travellerzz zzezze dayzz. I hope you bring good newzz.
 • Gracz: Mission
 • Zalamon: At zze dawn of time, zze children of zze Great Zznake were numerouzz. Zzey daringly colonizzed many partzz of zze world. But all bravery did not help againzzt zze sheer number of enemiezz zzey encountered. ...
 • Zalamon: And while zze entitiezz zze unbelieverzz call godzz battled for power out of vanity, zze fazze of zze world changed violently. ...
 • Zalamon: Many zzentrezz of our magnifizzent zzivilizzation were dezztroyed and only two realmzz zzat we know of remained intact but lozzt contact to each ozzer. ...
 • Zalamon: In vizzionzz, zze Great Zznake revealed to Zalamon zze exzzizztenzze of ozzer lizzard people in a vazzt jungle in a far away land. ...
 • Zalamon: Zzough zze lizardzz of zze land failed zze Great Zznake and lozzt itzz favour, zzey are zztill in pozzezzion of ancient reliczz of immenzze power, onzze imbued by zze Great Zznake himzzelf. ...
 • Zalamon: I had vizzionzz of an - item. Yezz. It may be uzzeful for uzz - I mean you, ezzpecially you. ...
 • Zalamon: We need a zzeptre of power zzat can be found in zze underground of an ancient temple. It hazz been overrun by zzavage apezz and you will have to fight zzem and zze ancient guardianzz of zze temple azz well. Get uzz zzat zzeptre wherever it might be. ...
 • Zalamon: It wazz revealed zzat it hazz been zzplit into 3 partzz for reazzonzz zzat are of no importanzze anymore. Zzizz powerful devizze could help uzz in our battle againzzt zze emperor. ...
 • Zalamon: A shaft, a cuzzp, and an emerald form a zzeptre of zzuch power zzat zze partzz were hidden and are now guarded by vile creaturezz. ...
 • Zalamon: Find it. Retrieve it. And bring it back to me.

Od tej pory możemy handlować z NPC Chartan

Naszym zadaniem jest złożyć berło węża. W tym celu udajmy się do najnowszych i najgłębszych podziemi Banuty. Na każdym poziomie możemy znaleźć ducha kapłana. Każdy z nich za darowiznę w wysokości 5.000 gp, da nam jedną z części berła (czyli łącznie będziemy potrzebować 15.000 gp).

Na najniższym poziomie Banuty, znajduje się ołtarz węża, na którym możemy złożyć berło.
BanutaMap1.png
BanutaMap2.png

Na tym poziomie, należy rozbić amfory i szybko biec do teleportu prowadzącego dalej.
Kiedy dostaniemy się na poziom z hydrami, wężowymi tworami i meduzami, kierujemy się mapą:
Wrath of the Emperor Quest-Sacrament of the Snake1.png
W nowych podziemiach będą na nas czekały nowe niebezpieczeństwa, takie jak: lodowe smoki, piekielne twory, fantazje i behemoty, a także potwory z wyższych poziomów, lecz w większych ilościach. Idziemy do pierwszego ducha kapłana. Należy pamiętać, że każdemu z trzech, będziemy musieli dać 5000 gp ofiary na świątynie.

Poziom -5

Wrath of the Emperor Quest-Sacrament of the Snake2.png

Rozmawiamy z kapłanem, po czym udajemy się na niższy poziom:

 • Gracz: hi
 • Ghost Of A Priest: Greetings mortal.
 • Gracz: mission
 • Ghost Of A Priest: Although we are willing to hand this item to you, there is something you have to understand: There is no such thing as 'the' sceptre. ...
 • Ghost Of A Priest: Those sceptres are created for special purposes each time anew. Therefore you will have to create one on your own. It will be your mission to find us three keepers and to get the three parts of the holy sceptre. ...
 • Ghost Of A Priest: Then go to the holy altar and create a new one.
 • Gracz: mission
 • Ghost Of A Priest: Even though we are spirits, we can't create anything out of thin air. You will have to donate some precious metal which we can drain for energy and substance. ...
 • Ghost Of A Priest: The equivalent of 5000 gold will do. Are you willing to make such a donation?
 • Gracz: yes
 • Ghost Of A Priest: So be it! Here is my part of the sceptre. Combine it with the other parts on the altar of the Great Snake in the depths of this temple.

Poziom -6

Wrath of the Emperor Quest-Sacrament of the Snake3.png

Rozmawiamy z kapłanem, po czym udajemy się na niższy poziom:

 • Gracz: hi
 • Ghost Of A Priest: Greetings mortal.
 • Gracz: mission
 • Ghost Of A Priest: Even though we are spirits, we can't create anything out of thin air. You will have to donate some precious metal which we can drain for energy and substance. ...
 • Ghost Of A Priest: The equivalent of 5000 gold will do. Are you willing to make such a donation?
 • Gracz: yes
 • Ghost Of A Priest: So be it! Here is my part of the sceptre. Combine it with the other parts on the altar of the Great Snake in the depths of this temple.

Poziom -7

Wrath of the Emperor Quest-Sacrament of the Snake4.png

Rozmawiamy z kapłanem, po czym udajemy się na niższy poziom:

 • Gracz: hi
 • Ghost Of A Priest: Greetings mortal.
 • Gracz: mission
 • Ghost Of A Priest: Even though we are spirits, we can't create anything out of thin air. You will have to donate some precious metal which we can drain for energy and substance. ...
 • Ghost Of A Priest: The equivalent of 5000 gold will do. Are you willing to make such a donation?
 • Gracz: yes
 • Ghost Of A Priest: So be it! Here is my part of the sceptre. Combine it with the other parts on the altar of the Great Snake in the depths of this temple.

Kiedy już mamy trzy części, udajemy się na najniższy poziom, aby złożyć berło:
Wrath of the Emperor Quest-Sacrament of the Snake5.png Wrath of the Emperor Quest-Sacrament of the Snake-Sceptre.gif
Po tym, razem z berłem wracamy do Zalamona.

 • Gracz: hi
 • Zalamon: Not many travellerzz zzezze dayzz. I hope you bring good newzz.
 • Gracz: mission
 • Zalamon: You - azzembled zze zzeptre? Hand it out, give it to me, will you?
 • Gracz: yes
 • Zalamon: Finally. At lazzt. Zze zzeptre izz - ourzz. Ourzz of courzze. A weapon we should uzze wizzely for our cauzze. I need a zzecond or two. Do you leave me already?

Misja 5: New in Town

Uwaga: Żeby móc zacząć tą misję, musimy wykonać co najmniej 1 dodatkowe zadanie (task) od Zalamona.

 • Gracz: hi
 • Zalamon: Not many travellerzz zzezze dayzz. I hope you bring good newzz.
 • Gracz: mission
 • Zalamon: Now we need to get clozzer to zze emperor himzzelf. A hive of beezz would defend zzeir queen wizz zzeir lives in cazze an enemy gained entranzze. Zzizz makezz a formidable defenzze line, nearly inviolable. ...
 • Zalamon: But a zztranger directly in zze midzzt of zze hive will be acczzepted - after all it izz not pozzible to overcome zzuch a formidable defenzze which izz nearly inviolable, or izz it? Ha. ...
 • Zalamon: Now zzat you overcame zzeir linezz of defenzze at zze great gate, you only need to find a way to enter zzeir home. ...
 • Zalamon: Head zztraight to zze entranzze of zze zzity. If you can convinzze zze guardzz to let you enter zze zzity, you should be able to reach our contact zzere wizz eazze. ...
 • Zalamon: We have alzzo forged zome paperzz for you and zzent zzem to zze zzity. Your victory in zze arena iz well known in our land. Wizz zze help of zzezze paperzz you will pretend zzat zzome of zze higher officialzz want to talk to you about your battle. ...
 • Zalamon: Zzizz way you will be able to enter zze zzity of zze dragon emperor and meet our contact zzere in zze imperial offizze. He will give you zze next inzztructionzz.

Przywódca rebelii, stworzył dla nas fałszywe dokumenty, dzięki którym będziemy mogli dostać się do miasta Imperatora - Razachai i skontaktować się z członkiem rebelli. Idziemy więc drogą, a po drodze rozmawiamy ze strażnikiem:

Wrath of the Emperor Quest-New in Town1.png


 • Gracz: hi
 • Gate Guardian: Chhhhzzz. Ugly humanzzz! You better have a good reazzzon to be here!
 • Gracz: mission
 • Gate Guardian: You want entranzzze to zzze zzzity?
 • Gracz: yes
 • Gate Guardian: Mh, zzzezzze paperzzz zzzeem legit, I have orderzzz to let you pazzz. Zzzo be it.

Kiedy już dotrzemy do magistratu, rozmawiamy z urzędnikiem, przebywającym w jego południowej części.

 • Gracz: hi
 • Zlak: Ah, ze human everyone iz talking about. Your victory over ze champion waz quite imprezzive. ...
 • Zlak: Alzough, for many ziz only provez what a huge zreat you blank-zkinz ztill poze.
 • Gracz: mission
 • Zlak: Ze rumour mill iz quite fazt. Ezpecially when zomeone unuzual az you enterz ze zity. Zoon zey will learn zat you have no reazon to be here and our raze will be buzted. ...
 • Zlak: Zo we have to ztrike fazt and quickly. You will have to eliminate zome high ranking key officialz. I zink killing four of zem should be enough. ...
 • Zlak: Ziz will dizrupt ze order in ze zity zignificantly zinze zo much dependz on bureaucracy and ze chain of command. Only chaoz and dizorganization will enable me to help you with ze next ztep in ze plan.

Misja 6: The Office Job

Droga na piętro urzędu.

Naszym zadaniem jest wywołanie zamieszania w urzędzie. Udajemy się na piętro, gdziem musimy zabić 4 pracowników magistratu. Nie są oni silni, ale posiadają dużo punktów życia a musimy zabijać ich w pojedynkę (jeśli dwie osoby będą atakować tego samego urzędnika, nikomu nie zaliczy się zabicie).
Kiedy już wykonamy zadanie (w dzienniku zadań możemy sprawdzić ilość zabitych jaszczuroludzi), rozmawiamy ze Zlakiem:

 • Gracz: hi
 • Zlak: Ah, ze human everyone iz talking about. Your victory over ze champion waz quite imprezzive. ...
 • Zlak: Alzough, for many ziz only provez what a huge zreat you blank-zkinz ztill poze.
 • Gracz: mission
 • Zlak: Chaoz and panic are already zpreading. Your barbaric brutality iz frightening effectively. I could acquire a key zat we need to get you into ze palaze itzelf. But zere are ztill too many guardz and elite zquadz even for you to fight. ...
 • Zlak: I need you to enter ze zity and zlay at leazt zix noblez. Ze otherz will feel zreatened and call guardz to zemzelvez, and ze dragon kingz will accuze each ozer to be rezponzible for zlaying zeir pet noblez. ...
 • Zlak: Zat should enable uz to give you at leazt a chanze to attack ze palaze.

Misja 7: A Noble Cause

Droga do miasta.

Teraz, naszym zadaniem jest sienie strachu wśród szlachciców. Musimy wyjść z urzędu i zabić 6 jaszczuroludzi. Kiedy szlachta będzie przerażona, będą oni wzywać strażników do ich domów, więc droga do pałacu Imperatora będzie prostsza. Ilość zabitych jaszczuroludzi możemy sprawdzić w dzienniku zadań. Po wykonaniu zadania wracamy do urzędu:

 • Gracz: hi
 • Zlak: Ah, ze human everyone iz talking about. Your victory over ze champion waz quite imprezzive. ...
 • Zlak: Alzough, for many ziz only provez what a huge zreat you blank-zkinz ztill poze.
 • Gracz: mission
 • Zlak: Word of your deedz iz already zpreading like a wildfire. Zalamon'z plan to unleash zome murderouz beaztz in ze zity workz almozt too well. You are already becoming zome kind of legend with which motherz frighten zeir unruly hatchlingz. ...
 • Zlak: Your next mizzion will be a ztrike into ze heart of ze empire.

Misja 8: Uninvited Guests

Rozmawiamy z Zlakiem:

 • Gracz: hi
 • Zlak: Ah, ze human everyone iz talking about. Your victory over ze champion waz quite imprezzive. ...
 • Zlak: Alzough, for many ziz only provez what a huge zreat you blank-zkinz ztill poze.
 • Gracz: mission
 • Zlak: Your eagernezz for killing and bloodshed iz frightening, but your next mizzion will zuit your tazte. Wiz ze zity in chaoz and defenzez diverted, ze ztage iz zet for our final ztrike. ...
 • Zlak: A large number of rebelz have arrived undercover in ze zity. Zey will attack ze palaze and zome loyal palaze guardz will let zem in. ...
 • Zlak: Meanwhile, you will take ze old ezcape tunnel zat leadz from ze abandoned bazement in ze norz of ze miniztry to a lift zat endz zomewhere in ze palaze. ...
 • Zlak: When everyzing workz according to ze plan, you will meet Zalamon zomewhere in the underground part of ze palaze.

Nadszedł czas, aby uderzyć w serce Imperium - pałac Imperatora. Musimy się tam zakraść poprzez podziemia magistratu i system jaskiń. Jest to bardzo trudne zadanie, więc bez dużej drużyny mikstury, runy i amunicja, skończą się nam przed dotarciem do podziemi. Warto, aby każdy miał łuskę zniszczenia, dzięki której po powrocie teleportem do magistratu żeby dokupić zapasów, będzie mógł wrócić z powrotem do pałacu.

Wrath of the Emperor Quest-Uninvited Guests1.png

W podziemiach używamy dźwigni, po czym znajdziemy się na samej górze pałacu. Teraz musimy zmierzyć się głównie z drakenami mistrzami wojennymi, magami, oraz z wojownikami Zaogun i wybrańcami Imperatora, a także kilkoma innymi rodzajami. Im będziemy niżej w pałacu, tym więcej będzie drakenów, w tym elitarnych i zmutowanych.

Wrath of the Emperor Quest-Uninvited Guests2.png

Po dotarciu na poziom -5 rozmawiamy z Zizzle:

 • Gracz: hi
 • Zizzle: Ah our human alliez have finally arrived! I've already feared zat ze emperor'z forzez had caught you. Your rezilienze and prowezz are imprezzive.
 • Gracz: mission
 • Zizzle: You made it! Az zoon az you are prepared, I will brief you for your nexzt mizzion.

Misja 9: The Sleeping Dragon

Rozmawiamy z Zizzle:

 • Gracz: hi
 • Zizzle: Ah our human alliez have finally arrived! I've already feared zat ze emperor'z forzez had caught you. Your rezilienze and prowezz are imprezzive.
 • Gracz: mission
 • Zizzle: Ze dragon emperor controlz ze whole empire wiz hiz willpower. But even he iz not powerful enough to uze ziz control continuouzly wizout zome form of aid. ...
 • Zizzle: From what I learnt from my informantz, ze emperor uzez zome kind of magic cryztalz zat amplify hiz powerz and tranzmit hiz will into ze land. ...
 • Zizzle: Wiz ze ancient zeptre zat you acquired for uz earlier, I can charge ozer zeptrez wiz azpectz of power of ze Great Znake. If you manage to touch one of ze tranzmitter cryztalz wiz ze zeptre, itz godly power will realign ze cryztal. ...
 • Zizzle: Not only will ze cryztal ztop zending ze orderz of ze emperor into ze mindz of my opprezzed people, it will alzo zend a mezzage of freedom and zelf-rezpect inztead. ...
 • Zizzle: Dizabling ze cryztalz will probably alert ze emperor. It will likely be too late for him to intervene in perzon but a creature of hiz power might have ozer wayz to intervene. ...
 • Zizzle: But zere iz more. To reach ze emperor, you will need accezz to hiz inner realmz. Ze zecret to enter iz guarded by a dragon. ...
 • Zizzle: But ziz iz not ze catch - ze catch iz, zat ze key iz buried in hiz vazt mind. Ze emperor haz bound ze dragon to himzelf, forzing him into an eternal zlumber. ...
 • Zizzle: A zignificant part of ze emperor'z power iz uzed to reztrain ze dragon. Ze only way to free him will be to enter hiz dreamz. Are you prepared for ziz?
 • Gracz: yes
 • Zizzle: Didn't exzpect anyzing lezz from you. Alright, zankz to your effortz to build an effective reziztanze, our comradez zalvaged ziz potion and ze formula you need to utter to breach hiz zubconzciouznezz. ...
 • Zizzle: Drink it and when you are cloze to ze dragon zpeak: Z...z.. well, juzt take ze sheet wiz ze word and read it yourzelf. A lot of rebelz have died to retrieve ziz information, uze it wizely. ...
 • Zizzle: Now go and try to find a way to reach ze emperor and to free ze land from it'z opprezzor. Onze you have found a way, return to me and I will explain what to do wiz ze cryztalz. May ze Great Znake guide you!
Rebeliant Zizzle, w podziemiach pałacu Imperatora

Dowiadujemy sie że Imperator sprawuje władzę z innego wymiaru dzięki specjalnym kryształom. aby dostać się do tego wymiaru, musimy ominąć strażnika - śpiącego smoka. W jego umyśle zamknięty jest klucz do wymiaru imperatora. Zizzle daje nam miksutrę i kartkę z inkantacją, ponieważ sam niepotrafi go dobrze wymówić. Wchodzimy w południowo wschodni teleport, a po tym kierujemy się na północ. Pijemy miksturę i mówimy:

 • Gracz: hi
 • A Sleeping Dragon: ZzzzZzzZz...chrrr...
 • Gracz: SOLOSARASATIQUARIUM
 • A Sleeping Dragon: Dragon dreams are golden. ...
 • A Sleeping Dragon: A broad darkness surrounds you as if a heavy curtain is closing before your eyes. After what seems like minutes of floating through emptiness, you get the feeling as if a hole opens in the dark before you. ...
 • A Sleeping Dragon: The hole grows larger, you cannot close your eyes. An unimaginable black. Deeper and darker than any nothingness you could possibly imagine drags you into it. ...
 • A Sleeping Dragon: You feel as if you cannot breathe anymore. The very second you let loose of your consciousness, you sense all heaviness around you lifted. ...
 • A Sleeping Dragon: You dive into an ocean of emerald light. Feeling like born anew the colour around you is almost overwhelming. Countless objects of all shapes and sizes are dashing past you. Racing against each other, millions are clashing in the distance. ...
 • A Sleeping Dragon: The loudness of the gargantuan spectacle around you bursts your hearing, yet you absorb all the sounds around you. ...
 • A Sleeping Dragon: As several large obstacles move aside directly in front of you, an intense bright centre leaps into your view. Though you cannot perceive how fast you are, your pace seems too slow. ...
 • A Sleeping Dragon: Ever decelerating, you ultimately approach a middle in this chaos of tones of green. ...
 • A Sleeping Dragon: As you come closer to it, yellowish shades of orange embrace you, softer shapes emerge and you almost forget the mayhem before. In warm comfort you see what lies in the heart of it all. ...
 • A Sleeping Dragon: A majestic dragon in his sleep is surrounded by what seems the warmth and energy of a thousand suns. The tranquillity of its sight makes you smile gently. ...
 • A Sleeping Dragon: You feel a perfect mixture of joy, compassion and sudden peacefulness. Bright xanthous impressions of topaz, orange and white welcome you at the final halt of your journey. ...
 • A Sleeping Dragon: Dragon dreams are golden. ...
 • A Sleeping Dragon: You find yourself inside the dragon's dream. You can look around or go into a specific direction. You can also take or use an object. Enter help to display this information at any time.
 • Gracz: west
 • A Sleeping Dragon: Advancing to the west, you recognise an increase of onyx on the ground.
 • Gracz: take attachment
 • A Sleeping Dragon: You carefully lift the onyx attachment from its socket. It is lighter than you expected.
 • Gracz: east
 • A Sleeping Dragon: You return to the plateau in the east.
 • Gracz: south
 • A Sleeping Dragon: You wander to the south, passing large obelisks of emerald to your left and sprawling trees of topaz to your right.
 • Gracz: take stand
 • A Sleeping Dragon: As you rip the solid stand out of its socket and take it with you, the large gate opens with a deafening rumble.
 • Gracz: east
 • A Sleeping Dragon: You gasp at the size of the large open gate as you walk through to head further to the east.
 • Gracz: take model
 • A Sleeping Dragon: You reach for a small solitary arrangement of combined small houses and put it in your pocket.
 • Gracz: take emeralds
 • A Sleeping Dragon: You take an emerald from the pile.
 • Gracz: west
 • A Sleeping Dragon: You return through the semi-translucent gate to the west.
 • Gracz: north
 • A Sleeping Dragon: You head back north to the plateau.
 • Gracz: east
 • A Sleeping Dragon: You travel east across several large emerald bluffs and edges. All sorts of gems are scattered alongside your path.
 • Gracz: take rubies
 • A Sleeping Dragon: You take a rather large ruby out of a pile before you.
 • Gracz: north
 • A Sleeping Dragon: You head north passing countless stones in the crimson sea of stones beneath your feet.
 • Gracz: use attachment
 • A Sleeping Dragon: Avoiding the bright light, you carefully put the attachment on top of the strange socket. ...
 • A Sleeping Dragon: As your eyes adjust to the sudden reduction of brightness, you see the giant wings of the gate before you move to the side. You can also make out something shiny on the ground.
 • Gracz: take mirror
 • A Sleeping Dragon: You pick the mirror from the ground.
 • Gracz: north
 • A Sleeping Dragon: Your path to the north is open. You pass the gigantic gate wings to your left and right as you advance. After about an hour of travel you hear a slight rustling in the distance. You head further into that direction. ...
 • A Sleeping Dragon: The rustling gets louder until you come to a small dune. Behind it you find the source of the noise.
 • Gracz: use model
 • A Sleeping Dragon: You lunge out and throw the model far into the water. As nothing happens, you turn your back to the ocean. ...
 • A Sleeping Dragon: The very moment you walk down the dune to head back south, rays of light burst over your head in a shock wave that makes you tumble down the rest of the hill. ...
 • A Sleeping Dragon: You can also hear a deep loud scraping for several minutes somewhere far in the west.
 • Gracz: south
 • A Sleeping Dragon: You travel all the way back down the dune and through the gate to the south.
 • Gracz: south
 • A Sleeping Dragon: You return to the crimson sea of rubies in the south.
 • Gracz: west
 • A Sleeping Dragon: You travel back to the plateau in the west.
 • Gracz: west
 • A Sleeping Dragon: Advancing to the west, you recognise an increase of onyx on the ground.
 • Gracz: north
 • A Sleeping Dragon: You continue travelling the barren sea of gemstones to the north.
 • Gracz: west
 • A Sleeping Dragon: You leave the massive open gate behind you and go to the west.
 • Gracz: Bastesh
 • A Sleeping Dragon: This huge statue of Bastesh is made from onyx, and thrones on a large plateau which can be reached by a sprawling stairway. She holds a large sapphire in her hands.
 • Gracz: take sapphire
 • A Sleeping Dragon: You carefully remove the sapphire from Bastesh's grasp.
 • Gracz: east
 • A Sleeping Dragon: You head back to the east and to the plateau.
 • Gracz: south
 • A Sleeping Dragon: You head back south to the site with the onyx lookout.
 • Gracz: east
 • A Sleeping Dragon: You return to the plateau in the east.
 • Gracz: use stand
 • A Sleeping Dragon: You put the stand into a small recess you find near the middle of the plateau.
 • Gracz: use ruby
 • A Sleeping Dragon: As the ruby slips into the notch, the strong red of the stone intensifies a thousandfold. You fear to hurt your eyes and turn away immediately. The ray seems to be directed to the centre of the plateau with astounding precision.
 • Gracz: use sapphire
 • A Sleeping Dragon: As the sapphire slips into the notch, the deep blue of the stone intensifies a thousandfold. You fear to hurt your eyes and turn away immediately. The ray seems to be directed to the centre of the plateau with astounding precision.
 • Gracz: use emerald
 • A Sleeping Dragon: As the emerald slips into the notch, the vibrant green of the stone intensifies a thousandfold. You fear to hurt your eyes and turn away immediately. The ray seems to be directed to the centre of the plateau with astounding precision.
 • Gracz: use mirror
 • A Sleeping Dragon: With your eyes covered and avoiding direct sight of the rays, you put the mirror into the stand. ...
 • A Sleeping Dragon: Instinctively you run to a larger emerald bluff near the raise to find cover. Mere seconds after you claimed the sturdy shelter, a deep dark humming starts to swirl through the air. ...
 • A Sleeping Dragon: Seconds pass as the hum gets louder. The noise is maddening, drowning all other sounds around you. As you cover your ears in pain, the humming explodes into a deafening growl. ...
 • A Sleeping Dragon: You raise your head above the edge of the emerald to catch a glimpse of what's happening. ...
 • A Sleeping Dragon: The hand seems to have grown into a fist. In the distance you can now see a blurry scheme of a creature too large for your eyes to get a sharper view of its head. ...
 • A Sleeping Dragon: Blending the rays, the mirror directs pure white light directly towards the part where you assume the face of the creature. ...
 • A Sleeping Dragon: The growl transforms into a scream, everything around you seems to compress. As you press yourself tightly against the bluff, everything falls silent and in a split second, the dark being dissolves into bursts of blackness. You wake.

Rozmawiamy z wybudzonym już smokiem:

 • Gracz: hi
 • A Sleeping Dragon: Greetings, wayfarer.
 • Gracz: wayfarer
 • A Sleeping Dragon: I call you the wayfarer. You travelled through my dreams. You ultimately freed my mind. My mind accepted you and so will I.
 • Gracz: mission
 • A Sleeping Dragon: Aaaah... free at last. Hmmm. ...
 • A Sleeping Dragon: I assume you need to get through the gate to reach the evildoer. I can help you if you trust me, wayfarer. I will share a part of my mind with you which should enable you to step through the gate. ...
 • A Sleeping Dragon: This procedure may be exhausting. Are you prepared to receive my key?
 • Gracz: yes
 • A Sleeping Dragon: SAETHELON TORILUN GARNUM. ...
 • A Sleeping Dragon: SLEEP. ...
 • A Sleeping Dragon: GAIN. ...
 • A Sleeping Dragon: RISE. ...
 • A Sleeping Dragon: The transfer was successful. ...
 • A Sleeping Dragon: You are now prepared to enter the realm of the evildoer. I am grateful for your help, wayfarer. Should you seek my council, use this charm I cede to you. For my spirit will guide you wherever you are. May you enjoy a sheltered future, you shall prevail.

Od teraz jesteśmy gotowi żeby wkroczyć do wymiaru Imperatora.

Misja 10: A Message of Freedom

Brama do wymiaru Imperatora
Kryształ
 • Gracz: hi
 • Zizzle: Ah our human alliez have finally arrived! I've already feared zat ze emperor'z forzez had caught you. Your rezilienze and prowezz are imprezzive.
 • Gracz: mission
 • Zizzle: You freed ze dragon! And you pozzezz ze key to enter ze inner realmz of ze emperor, well done. ...
 • Zizzle: Now you are ready to reach ze inner zanctum of ze emperor. Zalamon'z revelationz showed him zat zere are four cryztalz channelling ze will of ze emperor into ze land. ...
 • Zizzle: Wiz ze relic you gained from Zalamon we were able to create powerful replicaz of ze zeptre. Take ziz wiz you. ...
 • Zizzle: You will have to realign ze cryztalz one after ze ozer. Ztart wiz ze one in ze norz-wezt and work your way clockwize zrough ze room. ...
 • Zizzle: Uzing ze zeptre will forze a part of ze emperor'z willpower out of ze cryztal. You will have to kill zoze manifeztationz. ...
 • Zizzle: Zen uze your zeptre on ze remainz to deztroy ze emperor'z influenze over ze cryztal. ...
 • Zizzle: I recommend not to go alone becauze it will be very dangerouz - but ALL of you will have to uze zeir zeptre replicaz on ze emperor'z remainz to prozeed! ...
 • Zizzle: Good luck. You will need it.

Otrzymujemy replikę berła, stworzoną na wzór berła które daliśmy Zalamonowi. Udajemy się do sali smoka, gdzie podchodzimy pod bramę wymiaru Imperatora. Zostaniemy przeniesieni do małego pomieszczenia. Nie będzie tam żadnych potworów. Wchodzimy w kolejny teleport. Znajdujemy się w wymiarze Imperatora wypełnionym drakenami mistrzami wojennymi, zmutowanymi i elitarnymi drakenami, oraz upiornymi smokami i nieumarłymi smokami.

Teleporty podpisane nazwą wcielenia Imperatora

Znajdują się tam też 4 teleporty (oprócz powrotnego), a każdy z nich prowadzi do sali z świecącym się kryształem. Po zabiciu wypełniających salę potworów (takie same jak w reszcie wymiaru Imperatora), używamy wężowego berła na krysztale. Gdy boss się już pojawi, a my wyjdziemy z teleportu nie będziemy mogli wrócić dopóki nie zostanie pokonany i będziemy zmuszeni ponownie go zabijać! Pojawi się rozprysk, kryształ przestanie się świecić, a pojawi się jedno z czterech wcieleń Imperatora. Po zabiciu każdego wcielenia używamy berło na jego pozostałościach!

Misja 11: Payback Time

Wychodząc, zostaliśmy przeniesieni do innego miejsca (o ile użyliśmy berła na wszystkich wcieleniach). Rozmawiamy tam z kolejnym wcieleniem Imperatora:

Plac który przeniesie nas do świątyni Wielkiego Węża
 • Gracz: hi
 • Awareness Of The Emperor: I am not here to fight you, fool. Like it or not, we will have to work together to stop the catastrophe you and that priest have initiated.
 • Gracz: mission
 • Awareness Of The Emperor: The amplified force of the snake god is tearing the land apart. It is using my crystals in a reverse way to drain the vital force from the land and its inhabitants to fuel its power. ...
 • Awareness Of The Emperor: I will withstand its influence as good as possible and slow this process. You will have to fight its worldly incarnation though. ...
 • Awareness Of The Emperor: It is still weak and disoriented. You might stand a chance - this is our only chance. I will send you to the point to where the vital force is channelled. I have no idea where that might be though. ...
 • Awareness Of The Emperor: You will probably have to fight some sort of vessel the snake god uses. Even if you defeat it, it is likely that it only weakens the snake. ...
 • Awareness Of The Emperor: You might have to fight several incarnations until the snake god is worn out enough. Then use the power of the snake's own sceptre against it. Use it on its corpse to claim your victory. ...
 • Awareness Of The Emperor: Be prepared for the fight of your life! Are you ready?
 • Gracz: yes
 • Awareness Of The Emperor: So be it!

Okazało się że Zalamon nas oszukał i chcąc, nie chcąc musimy stanąć po jednej stronie z Imperatorem. Teraz, wszystkie kryształy zostały odwrócone i wysysają z okolicy całą siłę i życie. Proces jest na tyle powolny, że mamy czas aby walczyć z wcieleniami Boga Węża w tym świecie. Jest on jeszcze słaby i zdezorientowany, więc będzie to wspaniała okazja do ataku. Wszyscy z drużyny stają w na specjalnym placu, a osoba przy ołtarzu przeciąga dźwignie. Będziemy musieli walczyć z kilkoma wcieleniami, aż Wężowy Bóg straci swoje siły.

Po zabiciu Boga, używamy na jego prochach repliki berła i wychodzimy teleportem na południu pomieszczenia.

Misja 12: Just Rewards

 • Gracz: hi
 • Awareness Of The Emperor: Greetings, mortal. Be aware that you are trying my patience while we are talking.
 • Gracz: mission
 • Awareness Of The Emperor: So you have mastered the crisis you invoked with your foolishness. I should crush you for your involvement right here and now. ...
 • Awareness Of The Emperor: But such an act would bring me down to your own barbaric level and only fuel the corruption that destroys the land that I own. Therefore I will not only spare your miserable life but show your the generosity of the dragon emperor. ...
 • Awareness Of The Emperor: I will reward you beyond your wildest dreams! ...
 • Awareness Of The Emperor: I grant you three chests - filled to the lid with platinum coins, a house in the city in which you may reside, a set of the finest armor Zao has to offer, and a casket of never-ending mana. ...
 • Awareness Of The Emperor: Speak with magistrate Izsh in the ministry about your reward. And now leave before I change my mind!

W zamian za pomoc Imperatora nagradza nas skrznią pełną monet, własnym domem w Razzachai, najlepszym Zaoańskim pancerzem i szkatułką niekończącej się many. Wracamy do magistratu, idziemy na drugie piętro i rozmawiamy z Izshem:

 • Gracz: hi
 • Izsh: Greetingz zcalelezz being.
 • Gracz: mission
 • Izsh: Oh yez, let me zee ze documentz. Here we go: zree cheztz filled wiz platinum, one houze, a zet of elite armor, and an unending mana cazket. Iz ziz correct?
 • Gracz: yes
 • Izsh: Fine, zo let'z prozeed. You uzed forged documentz to enter our zity, killed zeveral guardz who enjoyed a quite excluzive and expenzive training, deztroyed rare magical devizez in ze pozzezzion of ze emperor. ...
 • Izsh: Ze good newz iz, your zree cheztz of platinum should be nearly enough to pay ze finez. Lucky you, ziz could have left you broke. ...
 • Izsh: Zere are alzo zertain noble familiez complaining about ze murder of zeveral of zeir beloved onez. ...
 • Izsh: I zink I can make a deal wiz ze noblez by zelling zem your property in ze zity. Your prezenze would ruin ze houze prizez zere anyway. ...
 • Izsh: Of courze zat will not zuffize to compenzate zeir grief, zo I guezz you'll have to part wiz zat elite armor, too. Zadly, prizez for armor are on an all time low right now. ...
 • Izsh: But luckily you ztill have zat mana cazket. Well, you had it. Now we have to zell it. ...
 • Izsh: But not all iz lozt my blank-zkinned vizitor. According to my calculationz, zere iz ztill a bit left. ...
 • Izsh: I zink we can zave you zome gold and zome treazurez, and you can keep one pieze of your elite armor at leazt. ...
 • Izsh: You will find your rewardz in one of ze old zupply zellarz. Beware of ze ratz zough. ...
 • Izsh: Ze rednezz of your faze and ze zound you make wiz your teez iz obviouzly a zign of gratitude of your zpeziez! I am flattered, but pleaze leave now az I have to attend to zome important buzinezz.

Urzędnik podlicza także wszystkie nasze złe uczynki dla miasta. Podrabianie dokumentów, zabijanie szlachciców i strażników pragnących treningu, zniszczenie potężnych magicznych arefaktów w podziemiach pałacu Imperatora... Z powodu strachu w mieście, nie może on nam przydzielić mieszkania, a fiolka nieskończonej many i 2 skrzynie z platyną są zabrane jako odszkodowanie. Została nam jedna skrzynia, a w niej dodatkowo kilka przedmiotów i Zaoański pancerz do wyboru. Nagrodę można odebrać w piwnicy i warto też zajrzeć do tamtejszej szafy. Uwaga na szczury!