Czary runiczne

Użytkowniku! Tibia Wiki nie wymaga pobierania CZEGOKOLWIEK, więc jeśli widzisz komunikat zalecający coś ściągać - wiedz, że to na pewno dzieło hakera. Zwracaj również uwagę na to, gdzie przekierowuje dany link zewnętrzny.
Pamiętaj, że wszelkie przejawy wandalizmu na stronach możesz cofać samodzielnie, jeśli administrator się spóźnia. Sprawdź.

Czary runiczne

Z Tibia Wiki

(Przekierowano z Runy)

Runy, to kamienie w których zamknięte są magiczne zaklęcia. Do ich tworzenia wymagana jest pusta runa, mana i punkty duszy. Potrzebne są one tylko przy tworzeniu (wyjątkami są Convince Creature i Paralyze). W przeciwieństwie do czarów spontanicznych, można je rzucać w dowolny punkt na ekranie. Rycerz, jako profesja niemagiczna nie może tworzyć run. Pozostałe profesję mogą robić więcej lub mniej tych run:

Runy wytwarzane przez paladyna                    Runy wytwarzane przez maga                    Runy wytwarzane przez druida

Można je także podzielić według działania:

Pociski           Runy obszarowe           Runy polowe           Runy wspomagające           Runy lecznicze

Niektóre runy, zostały zastąpione innymi. Pewne otrzymały nowe działanie, a pozostałe stały się dekoracją:

Usunięte runy              Runiczne emblematy


Lista wszystkich run

Nazwa Inkantacja Profesja Wytwarzana ilość Premium Mana do tworzenia Soul Points Poziom Mlvl Żywioł Waga Działanie
Animate Dead Plik:Animate Dead.gif Adana Mort MagDruid 1 Tak 600 5 27 4
2.10 Tworzy szkieleta z trupa.
Antidote Rune Plik:Antidote Rune.gif Adana Pox Druid 1 Nie 200 1 15 0
2.10 Leczy cel z Trucizny.
Avalanche Rune Plik:Avalanche Rune.gif Adori Mas Frigo Druid 4 Nie 530 3 30 4
IceGrafika:Ikona_Ice.gif
0.52 Zadaje obrażenia od żywiołu lodu na sporym obszarze.
Chameleon Plik:Chameleon.gif Adevo Ina Druid 1 Nie 600 2 27 4
2.10 Zamieniasz się w przedmiot.
Convince Creature Plik:Convince Creature.gif Adeta Sio Druid 1 Nie 200 3 16 5
2.10 Przejmujesz kontrolę nad danym potworem.
Desintegrate Plik:Desintegrate.gif Adito Tera PaladynMagDruid 3 Tak 200 3 21 4
0.70 Usuwa niektóre przedmioty i pola.
Destroy Field Plik:Destroy Field.gif Adito Grav PaladynMagDruid 3 Nie 120 2 17 3
0.70 Niszczy fire, energy lub poison field.
Energy Bomb Plik:Energy Bomb.gif Adevo Mas Vis Mag 2 Tak 880 5 37 10
EnergyGrafika:Ikona_Energy.gif
1.05 Tworzy kwadrat 3x3 zbudowany z pól energii
Energy Field Plik:Energy Field.gif Adevo Grav Vis MagDruid 3 Nie 320 2 18 3
EnergyGrafika:Ikona_Energy.gif
0.70 Tworzy pole energii.
Energy Wall Plik:Energy Wall.gif Adevo Mas Grav Vis MagDruid 4 Nie 1000 5 41 9
EnergyGrafika:Ikona_Energy.gif
0.52 Tworzy mur energi szeroki na 5 pól prostopadle do twojej twarzy.
Explosion Plik:Explosion.gif Adevo Mas Hur MagDruid 6 Nie 570 4 31 6
FizykaGrafika:Ikona_Fizyka.gif
0.35 Eksplozja w kształcie "+" wokół celu, zadaje obrażenia fizyczne.
Fire Bomb Plik:Fire Bomb.gif Adevo Mas Flam MagDruid 2 Nie 600 4 27 5
FireGrafika:Ikona_Fire.gif
1.05 Tworzy kwadrat 3x3 z pól ognia.
Fire Field Plik:Fire Field.gif Adevo Grav Flam MagDruid 3 Nie 240 1 15 1
FireGrafika:Ikona_Fire.gif
0.70 Tworzy pole ognia.
Fire Wall Plik:Fire Wall.gif Adevo Mas Grav Flam MagDruid 4 Nie 780 4 33 13
FireGrafika:Ikona_Fire.gif
0.52 Tworzy ścianę ognia długą na 5 kratek prostopadle do twojej twarzy.
Fireball Plik:Fireball.gif Adori Flam Mag 5 Tak 460 3 27 4
FireGrafika:Ikona_Fire.gif
0.42 Wystrzeliwuje pocisk zadający obrażenia od ognia.
Great Fireball Plik:Great Fireball.gif Adori Mas Flam Mag 4 Nie 530 3 30 4
FireGrafika:Ikona_Fire.gif
0.52 Ognisty wybuch na dużym obszarze.
Heavy Magic Missile Plik:Heavy Magic Missile.gif Adori Vis MagDruid 10 Nie 350 2 25 3
EnergyGrafika:Ikona_Energy.gif
0.21 Zadaje obrażenia od energii.
Holy Missile Plik:Holy Missile.gif Adori San Paladyn 5 Tak 300 3 27 4
HolyGrafika:Ikona_Holy.gif
0.42 Pocisk zadający obrażenia od świętości.
Icicle Rune Plik:Icicle Rune.gif Adori Frigo Druid 5 Tak 460 3 28 4
IceGrafika:Ikona_Ice.gif
0.42 Wystrzeliwuje pocisk zadający obrażenia od żywiołu lodu.
Intense Healing Rune Plik:Intense Healing Rune.gif Adura Gran Druid 1 Nie 120 2 15 1
2.10 Leczy cel w średnim stopniu.
Light Magic Missile Plik:Light Magic Missile.gif Adori Min Vis MagDruid 10 Nie 120 1 15 0
EnergyGrafika:Ikona_Energy.gif
0.21 Zadaje niewielkie obrażenia od energii.
Lightest Magic Missile Rune Plik:Lightest Magic Missile Rune.gif Nie 1 0
0.21
Magic Wall Plik:Magic Wall.gif Adevo Grav Tera Mag 3 Tak 750 5 32 9
0.70 Na 1 kratce powstaje magiczna ściana, która znika po 20 sekundach.
Paralyze Plik:Paralyze.gif Adana Ani Druid 1 Tak 1400 3 54 18
2.10 Paraliżuje cel.
Poison Bomb Plik:Poison Bomb.gif Adevo Mas Pox Druid 2 Tak 520 2 25 4
EarthGrafika:Ikona_Earth.gif
1.05 Tworzy zatruwający gaz na większym obszarze.
Poison Field Plik:Poison Field.gif Adevo Grav Pox MagDruid 3 Nie 200 1 14 0
EarthGrafika:Ikona_Earth.gif
0.70 Tworzy pole trucizny.
Poison Wall Plik:Poison Wall.gif Adevo Mas Grav Pox MagDruid 4 Nie 640 3 29 5
EarthGrafika:Ikona_Earth.gif
0.52 Tworzy ścianę trucizny długą na 5 kratek prostopadle do twojej twarzy.
Soulfire Plik:Soulfire.gif Adevo Res Flam MagDruid 3 Tak 420 3 27 7
FireGrafika:Ikona_Fire.gif
0.70 Podpala cel.
Stalagmite Plik:Stalagmite.gif Adori Tera MagDruid 10 Nie 350 2 24 3
EarthGrafika:Ikona_Earth.gif
0.21 Wystrzeliwuje pocisk zadający obrażenia od żywiołu ziemi.
Stone Shower Plik:Stone Shower.gif Adori Mas Tera Druid 4 Tak 430 3 28 4
EarthGrafika:Ikona_Earth.gif
0.52 Zadaje obrażenia od ziemi na sporym obszarze.
Sudden Death Plik:Sudden Death.gif Adori Gran Mort Mag 3 Nie 985 5 45 15
DeathGrafika:Ikona_Death.gif
0.70 Zadaje silne obrażenia od magii śmierci. (magic lvl:16 120-210 dmg)
Thunderstorm Plik:Thunderstorm.gif Adori Mas Vis Mag 4 Tak 430 3 28 4
EnergyGrafika:Ikona_Energy.gif
0.52 Zadaje obrażenia od energii na sporym obszarze.
Ultimate Healing Rune Plik:Ultimate Healing Rune.gif Adura Vita Druid 1 Nie 400 3 24 4
2.10 Leczy cel w dużym stopniu.
Wild Growth Plik:Wild Growth.gif Adevo Grav Vita Druid 2 Tak + Promocja 600 5 27 8
1.05 Na 1 kratce powstaje ściana pnączy, która znika po 45 sekundach.