Obrażenia od Ziemi

Użytkowniku! Tibia Wiki nie wymaga pobierania CZEGOKOLWIEK, więc jeśli widzisz komunikat zalecający coś ściągać - wiedz, że to na pewno dzieło hakera. Zwracaj również uwagę na to, gdzie przekierowuje dany link zewnętrzny.
Pamiętaj, że wszelkie przejawy wandalizmu na stronach możesz cofać samodzielnie, jeśli administrator się spóźnia. Sprawdź.

Obrażenia od Ziemi

Z Tibia Wiki

(Przekierowano z Ziemia)

Obrażenia od ziemi otrzymać można w wyniku ataku magią lub przy zatruciu (wtedy będzie się otrzymywało obrażenia przez pewien czas co chwilę).

Spis treści


Potwory wrażliwe na ziemię

Nazwa exp hp summon convince Loot
Barbarian Bloodwalker Plik:Barbarian Bloodwalker.gif 195 305 -- 590 0-13 gp, Ham, Chain Armor, Battle Axe, Chain Helmet, Lamp, Halberd , Health Potion (rzadko) , Beastslayer Axe (rzadko), 0-2 Red Piece of Cloth (rzadko), Shard (bardzo rzadko), Fur Boots (bardzo rzadko)
Barbarian Headsplitter Plik:Barbarian Headsplitter.gif 85 100 -- 450 0-30 gp, Brown Piece of Cloth, Brass Helmet, Viking Helmet, Scale Armor, Knife, Torch, Skull, Krimhorn Helmet (rzadko), Crystal Sword (rzadko), Life Ring (rzadko), Fur Boots (bardzo rzadko), Royal Spear (niezwykle rzadko)
Barbarian Skullhunter Plik:Barbarian Skullhunter.gif 85 135 -- 450 0-30 gp, Brass Helmet, Viking Helmet, Scale Armor, Skull, Knife, Torch, Brown Piece of Cloth, Life Ring (rzadko), Health Potion (rzadko), Ragnir Helmet (bardzo rzadko), Crystal Sword (bardzo rzadko), Fur Boots (bardzo rzadko)
Bat Plik:Bat.gif 10 30 250 250 Bat Wing (rzadko)
Bibby Bloodbath Plik:Bibby Bloodbath.gif 1500 1200 -- -- 0-88 Gold Coin, 0-10 Platinum Coin, 0-13 Throwing Star, Dark Armor, Orcish Axe, Two Handed Sword, Magma Amulet, Crusader Helmet, Giant Sword, Butcher's Axe, Orc Trophy
Crazed Beggar Plik:Crazed Beggar.gif 35 100 300 300 0-9 gp, Meat, Roll, Wooden Spoon, Dirty Cape, Rolling Pin, Wooden Hammer, Lute, Red Rose, Small Blue Pillow (rzadko), Rum Flask (rzadko), Rusty Armor (rzadko), Very Noble-Looking Watch (bardzo rzadko), Dwarven Ring (bardzo rzadko)
Cyclops Plik:Cyclops.gif 150 260 490 490 0-50 gp, 0-3 Meat, 0-4 Ham, Short Sword, Plate Shield, Cyclops Toe, Battle Shield, Health Potion (rzadko), Halberd (rzadko), Wolf Tooth Chain (rzadko), Club Ring (bardzo rzadko), Dark Helmet (bardzo rzadko), Cyclops Trophy (bardzo rzadko)
Cyclops Drone Plik:Cyclops Drone.gif 200 325 -- 525 0-24 gp, 0-2 Meat, 0-2 Ham, Bag, Short Sword, Plate Shield, Battle Shield, Halberd (rzadko), Dark Helmet (rzadko), Cyclops Toe (rzadko), Strong Health Potion (bardzo rzadko), Cyclops Trophy (bardzo rzadko)
Cyclops Smith Plik:Cyclops Smith.gif 255 435 -- 695 0-70 gp, 0-2 Meat, 0-2 Ham, Heavy Machete, Plate Shield, Battle Shield, Battle Hammer, Battle Axe, Double Axe, Club Ring (rzadko), Strong Health Potion (rzadko), Dark Helmet (rzadko), Cyclops Toe (rzadko), Cyclops Trophy (rzadko), Spiked Squelcher (bardzo rzadko)
Deepling Guard Plik:Deepling Guard.gif 2100 1900 -- -- 0-150 gp, 0-2 Platinum Coins, 0-3 Great Health Potion, 0-3 Great Mana Potion, Deepling Breaktime Snack, Deepling Claw, Deepling Guard Belt Buckle, Eye of a Deepling, Small Sapphire, Heavy Trident (rzadko), Ornate Crossbow (bardzo rzadko), Deepling Squelcher (bardzo rzadko), Deepling Backpack (bardzo rzadko), Guardian Axe (bardzo rzadko), Foxtail (bardzo rzadko)

Deepling Master Librarian Plik:Deepling Master Librarian.gif 1900 1700 -- -- 0-100 gp, 0-3 Platinum Coins, Spellsinger's Seal, Deepling Filet, Fish, Eye of a Deepling, Key to the Drowned Library, Small Sapphire, Life Ring (rzadko), Deepling Staff (rzadko), Necklace of the Deep (rzadko), Ornate Crossbow (bardzo rzadko), Fish Fin (bardzo rzadko)
Deepling Scout Plik:Deepling Scout.gif 160 240 - - 0-50 gp, 0-3 Hunting Spear, Life Ring (rzadko), Heavy Trident (rzadko), Rusty Armor (rzadko), Rust Remover (rzadko), Small Emerald (bardzo rzadko), Eye of a Deepling (rzadko), Fish Fin (bardzo rzadko).
Deepling Spellsinger Plik:Deepling Spellsinger.gif 1000 850 -- -- 0-107 gp, 0-1 Platinum Coins, Spellsinger's Seal, Deepling Filet, Fish, Eye of a Deepling, Key to the Drowned Library, Small Sapphire, Life Ring (rzadko), Deepling Staff (rzadko), Necklace of the Deep (rzadko), Ornate Crossbow (bardzo rzadko), Fish Fin (bardzo rzadko)
Deepling Warrior Plik:Deepling Warrior.gif 1200 1600 -- -- 0-120 Gp, Deepling Filet, Deepling Warts, Deeptags, Deepling Ridge, Great Health Potion, Great Mana Potion, 0-4 Vortex Bolt, Small Emerald, Life Ring, Eye of a Deepling (rzadko), Fish Fin (rzadko), Heavy Trident (rzadko), Warrior's Axe (rzadko), Warrior's Shield (rzadko),
Deepling Worker Plik:Deepling Worker.gif 130 190 -- -- 0-24 Gp, Fish, Deepling Scales, Fish Fin (rzadko), Heavy Trident (rzadko), Eye of a Deepling (bardzo rzadko)
Dragonling Plik:Dragonling.gif 2200 2600 -- -- Gold Coin, Strong Health Potion, Strong Mana Potion, Blazing Bone
Draptor Plik:Draptor.gif 2400 3000 -- -- 0-212 gp, Strong Health Potion, Strong Mana Potion, Draptor Scales, Dragon Robe (rzadko).
Energy Elemental Plik:Energy Elemental.gif 550 500 -- -- 0-165 gp, Bag, 0-5 Throwing Star, 0-10 Flash Arrow, Mana Potion, 0-3 Small Amethyst (rzadko), Obsidian Lance (rzadko), Strong Mana Potion (rzadko), Crystal Sword (rzadko), Silver Amulet (rzadko), Crystal Ring (rzadko), Energy Ring (rzadko), Guardian Shield (bardzo rzadko), Wand of Cosmic Energy (bardzo rzadko)
Enraged Crystal Golem Plik:Enraged Crystal Golem.gif 550 700 -- -- 0-100 gp, Crystalline Spikes, Blue Crystal Splinter, 0-15 Crystalline Arrow, Strong Mana Potion, Crystal Sword, Cyan Crystal Fragment (rzadko), Glorious Axe (rzadko)
Frost Troll Plik:Frost Troll.gif 23 55 300 300 0-15 gp, 0-2 Fish, Bag, Spear, Rapier, Wooden Shield, Coat, Twigs, Frosty Ear of a Troll

Fury Plik:Fury.gif 4500 4100 -- -- 0-234 gp, 0-4 Platinum Coin, 0-3 Concentrated Demonic Blood, 0-2 White Pearl, 0-3 Jalapeño Pepper, Meat, Demonic Essence, Terra Rod, Soul Orb, Great Health Potion, Rusty Legs, Steel Boots (rzadko), Red Piece of Cloth (rzadko), Small Amethyst (rzadko), Crystal Ring (rzadko), Crown Armor (rzadko), Red Gem (rzadko), Assassin Dagger (bardzo rzadko), Noble Axe (bardzo rzadko), Golden Legs (bardzo rzadko)
Goblin Plik:Goblin.gif 25 50 290 290 0-9 gp, Small Stone, Fish, Mouldy Cheese, Bag, Short Sword, Small Axe, Dagger, Leather Armor, Leather Helmet, Bone, Bone Club, Goblin Ear (rzadko)
Goblin Assassin Plik:Goblin Assassin.gif 52 75 -- 360 0-9 gp, 0-3 Small Stone, Fish, Dagger, Bone Club, Mouldy Cheese, Leather Helmet, Leather Armor, Bone, Short Sword, Small Axe
Goblin Scavenger Plik:Goblin Scavenger.gif 37 60 -- 310 0-9 gp, 0-3 Small Stone, Fish, Leather Helmet, Mouldy Cheese, Dagger, Short Sword, Leather Armor, Bone Club, Bone, Small Axe
Marsh Stalker Plik:Marsh Stalker.gif 50 100 -- -- 0-20 gp, 0-2 Fish, 0-2 Meat, 0-2+ Worm, Marsh Stalker Feather, Marsh Stalker Beak, Longsword, Rope, Seeds.
Massive Energy Elemental Plik:Massive Energy Elemental.gif 850 1100 -- -- 0-200 gp, 0-14 Flash Arrow, 0-3 Small Amethyst, Rusty Armor, Strong Mana Potion, Great Mana Potion, Spellbook of Warding (rzadko), Lightning Pendant (rzadko), Wand of Starstorm (rzadko), Shockwave Amulet (bardzo rzadko), Lightning Legs (bardzo rzadko), Energy Spike Sword (bardzo rzadko)
Maw Plik:Maw.gif 6400 8200 -- -- 0-125 gp, 0-6 Platinum Coins, Compound Eye, Kollos Shell, 0-4 Small Ruby, 1-2 Dung Ball, 0-3 Black Pearl, Ultimate Health Potion, 0-2 Great Mana Potion, 0-2 Gooey Mass, Gold Ingot (bardzo rzadko), Red Gem (bardzo rzadko), Giant Shimmering Pearl (bardzo rzadko), Hive Bow (bardzo rzadko)
Orc Plik:Orc.gif 25 70 300 300 0-20 gp, 0-2 Meat, Studded Armor, Studded Shield, Studded Helmet, Sabre, Axe, Orc Tooth (rzadko), Orc Leather (bardzo rzadko), Sam's Old Backpack (bardzo rzadko i tylko w fortecy orków)
Orc Berserker Plik:Orc Berserker.gif 195 210 590 590 0-15 gp, 0-2 Hunting Spear, Ham, Orcish Gear, Lamp, Meat, Bag, Chain Armor, Chain Helmet, Battle Axe, Orc Tooth, Halberd (rzadko), Orc Tusk (rzadko i tylko z przywołanych Orków podczas wykonywania Machinery of War Quest)
Orc Leader Plik:Orc Leader.gif 270 450 640 640 0-35 gp, Orc Leather, Skull Belt, Fish, 0-4 Throwing Knife, Brown Mushroom, Royal Spear, Scimitar, Dagger, Brass Legs, Plate Shield, Longsword, Health Potion (rzadko), Sword Ring (rzadko), Plate Legs (rzadko), Plate Armor (rzadko), Broadsword (rzadko), Orc Tooth (rzadko), Warrior Helmet (bardzo rzadko), Orc Tusk (rzadko i tylko z przywołanych Orków podczas wykonywania Machinery of War Quest).
Orc Marauder Plik:Orc Marauder.gif 205 235 -- 490 0-83 gp, Meat, Shaggy Tail, Orc Leather, Broken Crossbow, Orcish Axe, Bow, Crossbow, Obsidian Lance, Orc Tooth (rzadko), Silkweaver Bow (rzadko), Reins (bardzo rzadko)
Orc Rider Plik:Orc Rider.gif 110 180 -- 490 0-87 gp, Orcish Axe, Wolf Tooth Chain, Battle Shield, Studded Helmet, Backpack, Torch, Scale Armor, Warwolf Fur (rzadko?), Obsidian Lance (rzadko), Reins (bardzo rzadko), Orc Tusk (rzadko i tylko z przywołanych Orków podczas wykonywania zadania)
Orc Shaman Plik:Orc Shaman.gif 110 115 -- -- 0-15 gp, 0-2 Corncob, Chain Armor, Chain Helmet, Small Grey Book, Spear, Shamanic Hood, Orc Leather, Orc Tooth, Wand of Decay (rzadko), Orc Tusk (rzadko i tylko z przywołanych Orków podczas wykonywania Machinery of War Quest)
Orc Spearman Plik:Orc Spearman.gif 38 105 310 310 0-10 gp, Studded Legs, Spear, Machete, Meat, Studded Helmet, Dirty Fur, Orc Tooth (rzadko)
Orc Warlord Plik:Orc Warlord.gif 670 950 -- -- 0-50 gp, 0-2 Fish, Royal Spear, 0-22 Throwing Star, Broken Helmet, Orc Tooth, Skull Belt, Scimitar, Plate Legs, Orcish Axe, Brass Legs, Plate Armor, Protection Amulet, Dark Helmet, Two Handed Sword, Health Potion (rzadko) Dragon Hammer (rzadko), Orc Trophy (rzadko), Crusader Helmet (rzadko), Stealth Ring (rzadko), Golden Ring (rzadko), Magma Boots (rzadko), pojedynczy element Amazon Setu (tylko podczas najazdów na Femor Hills i Thais), Orc Tusk (zawsze i tylko z przywołanych Orków podczas wykonywania Machinery of War Quest).
Orc Warrior Plik:Orc Warrior.gif 50 125 360 360 0-15 gp, Meat, Orc Leather, Broken Helmet, Chain Armor, Skull Belt (rzadko), Orc Tooth (rzadko), Copper Shield (rzadko), Poison Dagger (bardzo rzadko)
Pigeon Plik:Pigeon.gif 0 30 -- --
Quara Constrictor Plik:Quara Constrictor.gif 250 450 -- 670 0-46 gp, 0-5 Shrimp, Quara Tentacle, Brass Helmet, Brass Armor, Longsword, Halberd (rzadko), Small Amethyst (rzadko), Fish Fin (rzadko)
Quara Hydromancer Plik:Quara Hydromancer.gif 800 1100 -- -- 0-100 gp, 0-10 Shrimp, Staff, Remains of a Fish, Two Handed Sword, Great Mana Potion (rzadko), White Pearl (rzadko), Wand of Cosmic Energy (rzadko), Fish Fin (rzadko), Black Pearl (rzadko), Ring of Healing (rzadko), Small Emerald (rzadko), Knight Armor (rzadko), Skull Helmet (bardzo rzadko)
Quara Mantassin Plik:Quara Mantassin.gif 400 800 -- 480 0-33 gp, 0-5 Shrimp, Two Handed Sword, Skull, Cape, Stealth Ring (rzadko), Strange Helmet (rzadko), Small Sapphire (rzadko), Fish Fin (rzadko), Blue Robe (bardzo rzadko), Glacier Shoes (bardzo rzadko)
Quara Pincher Plik:Quara Pincher.gif 1200 1800 -- -- 0-120 gp, 0-5 Shrimp, Black Pearl, Mace, Halberd, Morning Star, Quara Pincers, Fish Fin (rzadko), Small Ruby (rzadko), Warrior Helmet (rzadko), Crown Armor (rzadko), Great Health Potion (bardzo rzadko), Glacier Robe (bardzo rzadko), Giant Shrimp (bardzo rzadko)
Quara Predator Plik:Quara Predator.gif 1600 2200 -- -- 0-150 gp, 0-7 Royal Spear, 0-2 Small Diamond, Quara Bone, Shrimp, Double Axe, Fish Fin, Great Health Potion (rzadko), Assassin Star (rzadko), Knight Legs (rzadko), Relic Sword (bardzo rzadko), Glacier Robe (bardzo rzadko), Skull Helmet (bardzo rzadko), Giant Shrimp (bardzo rzadko)
Rorc Plik:Rorc.gif 105 260 -- 540 0-33 gp, Hatched Rorc Egg, Rorc Egg, Orcish Axe, Rorc Feather, Wolf Tooth Chain, Plate Shield, Obsidian Lance
Tanjis Plik:Tanjis.gif 20000 30000 -- -- Ornate Mace, Depth Ocrea, Ornate Shield
Terror Bird Plik:Terror Bird.gif 150 300 490 490 0-20 gp, 0-5 Worm, 0-3 Meat, Terrorbird Beak, Colourful Feather, Seeds (rzadko), Health Potion (rzadko), Feather Headdress (bardzo rzadko)
Troll Plik:Troll.gif 20 50 290 290 0-12 gp, Meat, Bag, Spear, Hand Axe, Leather Boots, Leather Helmet, Wooden Shield, Rope, Studded Club, Bunch of Troll Hair, Silver Amulet (bardzo rzadko).

Troll Champion Plik:Troll Champion.gif 40 75 340 -- 0-12 gp, 0-2 Meat, Spear, Wooden Shield, Leather Helmet, Rope, Studded Club, Leather Boots, Hand Axe, Trollroot (rzadko), Bunch of Troll Hair (rzadko), 0-10 Arrow (rzadko), Silver Amulet (bardzo rzadko), Bronze Amulet (bardzo rzadko).
Undead Gladiator Plik:Undead Gladiator.gif 800 1000 -- -- 0-120 gp, 0-17 Throwing Star, 0-2 Meat, Hunting Spear, Scimitar, Brass Legs, Brass Armor, Broken Gladiator Shield, Plate Armor, Plate Legs, Belted Cape, Protection Amulet, Stealth Ring, Two Handed Sword, Health Potion, Dark Helmet, Crusader Helmet (rzadko), Knight Axe (rzadko), Glorious Axe (bardzo rzadko), Beastslayer Axe (bardzo rzadko), Warrior's Sweat (bardzo rzadko), Mercenary Sword (bardzo rzadko)
Warlord Ruzad Plik:Warlord Ruzad.gif 1700 2500 -- -- 0-75gp, 0-15 Throwing Star, Scimitar, Brass Legs, Orcish Axe, Orc Tooth, Magma Boots,
Yeti Plik:Yeti.gif 460 950 -- -- 0-100 gp, 0-19 Snowball, 0-5 Ham, 0-4 Meat, Bunny Slippers (bardzo rzadko)

Potwory częściowo odporne na ziemię

Nazwa exp hp summon convince Loot
Acolyte of the Cult Plik:Acolyte of the Cult.gif 300 390 -- -- 0-40 gp, Green Tunic, Morning Star, Cultish Robe, Rope Belt, Orange Book, Life Ring (rzadko), Small Emerald (rzadko), Music Sheet (drugi wers, rzadko), Dragon Necklace (rzadko), Voodoo Doll (Pirate) (rzadko), Terra Rod (bardzo rzadko), Broken Key Ring (bardzo rzadko), Reins (bardzo rzadko)
Adept of the Cult Plik:Adept of the Cult.gif 400 430 -- -- 0-59 gp, Silver Amulet, Clerical Mace, Cultish Robe, Rope Belt, Voodoo Doll (Pirate) (rzadko), Small Ruby (rzadko), Music Sheet (trzeci wers, rzadko), Time Ring (rzadko), Hailstorm Rod (rzadko), Red Robe (bardzo rzadko), Lunar Staff (bardzo rzadko), Amber Staff (bardzo rzadko), Broken Key Ring (bardzo rzadko)
Bane Bringer Plik:Bane Bringer.gif 560 3000 -- -- Dry Piece of Wood
Bear Plik:Bear.gif 23 80 300 300 0-4 Meat, 0-3 Ham, 0-3 Worm (rzadko), Bear Paw (rzadko), Honeycomb (rzadko), Bag (bardzo rzadko)
Behemoth Plik:Behemoth.gif 2500 4000 -- -- 0-140 gp, 0-5 Platinum Coins, 0-5 Small Amethyst, Meat, Amphora, Double Axe, Battle Stone, Dark Armor, Crowbar, Crystal Necklace, Two Handed Sword, Strange Symbol, Plate Armor, Pick, Big Bone, Giant Sword (rzadko), 0-5 Assassin Star (rzadko), Great Health Potion (rzadko), Perfect Behemoth Fang (rzadko), Steel Boots (rzadko), Behemoth Claw (bardzo rzadko), War Axe (bardzo rzadko), Behemoth Trophy (bardzo rzadko), Titan Axe (bardzo rzadko).
Blood Crab (Podwodny) Plik:Blood Crab.gif 180 320 -- -- 0-19 gp, Fish, Bloody Pincers, Chain Armor, Brass Legs, White Pearl (rzadko)
Bloodweb Plik:Bloodweb.gif 1450 1750 -- -- 1-4 Platinum Coins,Strong Mana Potion, Spider Silk, Jewelled Backpack, Plate Armor, Steel Helmet, Knight Armor, Glacier Mask, Glacier Kilt, Sapphire Hammer, Sais, Ice Cube (zawsze)
Bog Raider Plik:Bog Raider.gif 800 1300 -- -- 0-124 gp, Boggy Dreads, Plate Legs, Great Spirit Potion, Great Health Potion, Springsprout Rod, Belted Cape (rzadko), Ultimate Health Potion (rzadko), Paladin Armor (bardzo rzadko), Hibiscus Dress (bardzo rzadko)
Bretzecutioner Plik:Bretzecutioner.gif 3700 5600 -- -- 0-? gp, 0-? Platinum Coin, 0-? Small Sapphire, Meat, Demonic Essence, Metal Spike, Dark Armor, Great Health Potion (rzadko), Giant Sword (rzadko), Steel Boots (rzadko), Dreaded Cleaver (rzadko), Chaos Mace (bardzo rzadko), Crystal Necklace (bardzo rzadko), Skull Helmet (bardzo rzadko), Death Ring (bardzo rzadko), Giant Shimmering Pearl, 0-? Assassin Star, 0-? Small Diamond, Spiked Squelcher,
Cake Golem Plik:Cake Golem.gif 100 444 -- -- Substancje słodzące
Carrion Worm Plik:Carrion Worm.gif 70 145 -- -- 0-45 gp, 0-2 Meat, Mace, Sword, Katana, Copper Shield, Carrion Worm Fang, Coal (rzadko), 0-5 Worm (rzadko)
Clay Guardian Plik:Clay Guardian.gif 400 625 ? ? 5-148 gp, Lump of Earth, Blank Rune, 4-6 Small Stones, Earth Arrow, Clay Lump, Magma Boots
Crocodile Plik:Crocodile.gif 40 105 350 350 0-10 gp, 0-1 Ham, Leather Legs, Leather Helmet, Piece of Crocodile Leather, Crocodile Boots (bardzo rzadko)
Crystal Spider Plik:Crystal Spider.gif 900 1250 -- -- 0-168 gp, 0-7 Sniper Arrow, Brass Legs, Steel Helmet, Plate Armor, Ice Cube, Crystal Necklace, Crystal Ring (rzadko) Crystal Sword (rzadko), Shard (rzadko), Time Ring (rzadko), Strong Mana Potion (rzadko), Knight Armor (bardzo rzadko), Knight Legs (rzadko), Sapphire Hammer (bardzo rzadko), Platinum Amulet (bardzo rzadko), Glacier Mask (rzadko), Spider Silk (rzadko), Jewelled Backpack (rzadko).
Damaged Worker Golem Plik:Damaged Worker Golem.gif 95 260 -- -- 0-83 gp, Rusty Armor (rzadko), Iron Ore (rzadko), 0-3 Nail (bardzo rzadko), Sword Ring (bardzo rzadko)
Dark Magician Plik:Dark Magician.gif 185 325 -- -- 0-55 gp, Health Potion, Mana Potion, Blank Rune, Strong Health Potion, Strong Mana Potion, Small Enchanted Amethyst (rzadko), Necrotic Rod (bardzo rzadko), Reins (bardzo rzadko)
Dark Torturer Plik:Dark Torturer.gif 4650 7350 -- -- 0-252 gp, 0-6 Platinum Coin, 0-3 Concentrated Demonic Blood, Ham, Soul Orb, Great Health Potion, Demonic Essence, Steel Boots, Saw, Death Ring, 0-2 Assassin Star (rzadko), 0-2 Orichalcum Pearl (rzadko), Vile Axe (bardzo rzadko), Bat Decoration (rzadko), Jewelled Backpack (bardzo rzadko), Cat's Paw (bardzo rzadko), Butcher's Axe (bardzo rzadko), Gold Ingot (bardzo rzadko), Golden Legs (bardzo rzadko)
Demodras Plik:Demodras.gif 6000 4500 -- -- 0-270 gp, 0-4 Green Mushroom, 0-9 Dragon Ham, 0-6 Onyx Arrow, 0-13 Burst Arrow, 0-12 Power Bolt, Great Health Potion, Great Mana Potion, Steel Shield, Steel Helmet, Plate Legs, Small Diamond, Small Sapphire, Fire Sword, Wand of Dragonbreath, Life Crystal, Dragon Hammer, Dragon Shield, Serpent Sword, Wand of Inferno, Mace, Short Sword, Longsword, Broadsword, Double Axe, Crossbow, Golden Mug, Tower Shield, Dragon Scale Mail, Red Dragon Leather, Red Dragon Scale, Royal Helmet, Gemmed Book, Strange Helmet, Energy Ring, Stuffed Dragon, Dragon Claw (zawsze)
Demon Plik:Demon.gif 6000 8200 -- -- 1-100 gp, 3-6 Platinum Coin, 1-3 Great Mana Potion, Demonic Essence, 1-3 Great Spirit Potion, Demon Horn, 1-6 Fire Mushroom, 1-3 Ultimate Health Potion, 1-10 Assassin Star, 1-5 Small Emerald, 1-5 Small Topaz, 1-5 Small Ruby, 1-5 Small Amethyst, Fire Axe, Talon, Orb, Stealth Ring, Ring of Healing, Red Gem, Might Ring, Giant Sword (pół-rzadko), Ice Rapier (pół-rzadko), Golden Sickle (rzadko), Devil Helmet (rzadko), Purple Tome (rzadko), Golden Ring (rzadko), Demon Shield (rzadko), Platinum Amulet (rzadko), Mastermind Shield (rzadko), Golden Legs (rzadko), Magic Plate Armor (bardzo rzadko), Demonrage Sword (bardzo rzadko), Demon Trophy (bardzo rzadko).
Diabolic Imp Plik:Diabolic Imp.gif 2900 1950 -- -- 0-150 gp, 0-7 Platinum Coin, 0-3 Small Amethyst, 0-2 Blank Rune, 0-2 Concentrated Demonic Blood, Torch, Scimitar, Cleaver, Pitchfork, Chain Armor, Brass Armor, Double Axe, Guardian Shield, Demonic Essence, Soul Orb, Magma Boots (rzadko), Stealth Ring (rzadko), Necrotic Rod (rzadko), Death Ring (bardzo rzadko), Magma Monocle (bardzo rzadko), Magma Coat (bardzo rzadko)
Dire Penguin Plik:Dire Penguin.gif 119 173 -- -- 0-10 gp, 0-4 Fish, Green Perch (rzadko), Dragon Hammer (bardzo rzadko)
Dragon Plik:Dragon.gif 700 1000 -- -- 0 - 105 gp, 0-3 Dragon Ham, 0-12 Burst Arrow, Crossbow, Longsword, Mace, Short Sword, Steel Shield, Steel Helmet, Dragon's Tail, Broadsword (rzadko), Plate Legs (rzadko), Double Axe (rzadko), 1-2 Green Dragon Leather (rzadko), Green Dragon Scale (rzadko), Serpent Sword (rzadko), Small Diamond (rzadko), Strong Health Potion (rzadko), Dragon Hammer (rzadko), Wand of Inferno (rzadko), Life Crystal (bardzo rzadko), Dragonbone Staff (bardzo rzadko), Dragon Shield (bardzo rzadko).
Dragon Hatchling Plik:Dragon Hatchling.gif 185 380 -- -- 0-55 gp, Dragon Ham, Health Potion (rzadko), Dragon's Tail (rzadko)
Dragon Lord Plik:Dragon Lord.gif 2100 1900 -- -- 0-250 gp, 0-5 Dragon Ham, 0-3 Royal Spear, 0-6 Power Bolt, Small Sapphire, Golden Mug, Gemmed Book, Green Mushroom, Strong Health Potion, Energy Ring, Life Crystal (rzadko), Red Dragon Scale (rzadko), Red Dragon Leather (rzadko), Fire Sword (rzadko), Tower Shield (rzadko), Strange Helmet (bardzo rzadko), Dragon Slayer (bardzo rzadko), Dragon Lord Trophy (bardzo rzadko), Royal Helmet (bardzo rzadko), Dragon Scale Mail (bardzo rzadko)

Dragon Lord Hatchling Plik:Dragon Lord Hatchling.gif 645 750 -- -- 0-120 gp, Dragon Ham, Health Potion (rzadko), Mana Potion (rzadko), Green Mushroom (rzadko), Magma Boots (bardzo rzadko)
Draken Warmaster Plik:Draken Warmaster.gif 2400 4150 -- -- 0-200 gp, 0-5 Platinum Coin, 0-5 Small Ruby, 0-3 Great Health Potion, Ultimate Health Potion, Meat, Bone Shoulderplate, Warmaster's Wristguards, Zaoan Halberd, Tower Shield, Zaoan Shoes, Zaoan Legs (rzadko), Zaoan Armor (rzadko), Drakinata (rzadko), Ring of the Sky (bardzo rzadko)
Duskbringer Plik:Duskbringer.gif 2600 3000 -- -- Midnight Shard, Warrior Helmet
Dwarf Plik:Dwarf.gif 45 90 320 320 0-8 gp, 0-2 White Mushroom, Axe, Pick, Hatchet, Shovel, Studded Armor, Copper Shield, Leather Legs, Dwarven Ring (rzadko), Letter (rzadko), Iron Ore (bardzo rzadko)

Dwarf Geomancer Plik:Dwarf Geomancer.gif 265 380 -- -- 0-30 gp, 0-2 Pear, 0-2 White Mushroom, 0-2 Bag, Blank Rune, Magic Light Wand, Spellbook, Clerical Mace, Studded Legs, Leather Boots, Geomancer's Robe, Geomancer's Staff, Iron Ore (rzadko), Dwarven Ring (rzadko), Small Sapphire (bardzo rzadko), Terra Boots (bardzo rzadko).
Dwarf Guard Plik:Dwarf Guard.gif 165 245 650 650 0-30 gp, 0-2 White Mushroom, Leather Boots, Scale Armor, Battle Shield, Battle Hammer, Steel Helmet (rzadko), Double Axe (rzadko), Health Potion (rzadko), Iron Ore (rzadko),Coal (rzadko), Small Amethyst (bardzo rzadko), Axe Ring (bardzo rzadko).

Dwarf Miner Plik:Dwarf Miner.gif 60 120 420 420 0-10 gp, 0-3 Meat, Bag, Studded Armor, Leather Legs, Pick, Axe, Iron Ore (rzadko)
Dwarf Soldier Plik:Dwarf Soldier.gif 70 135 360 360 0-15 gp, 0-7 Bolt, 0-3 White Mushroom, Soldier Helmet, Battle Axe, Shovel, Leather Boots, Chain Armor, 0-3 Piercing Bolts (rzadko), Crossbow, Dwarven Shield, Dwarven Ring (bardzo rzadko), Axe Ring (bardzo rzadko), Iron Ore (bardzo rzadko)

Efreet Plik:Efreet.gif 325 550 -- -- 0-115 gp, 0-10 Pear, Heavy Machete, Green Tapestry, Small Oil Lamp, Green Piece of Cloth (rzadko), Mystic Turban (rzadko), 0-2 Seeds (rzadko), 0-2 Royal Spear (rzadko), Magma Monocle (rzadko), Wand of Inferno (rzadko), Green Gem (bardzo rzadko), 0-4 Small Emerald (bardzo rzadko).
Elder Wyrm Plik:Elder Wyrm.gif 2500 2700 ? ? 0-174 gp, 0-3 Platinum Coins, 0-2 Dragon Ham, Wyrm Scale, Strong Mana Potion, Strong Health Potion, Crossbow, Soul Orb, 0-5 Small Diamonds, Lightning Pendant (rzadko), Wand of Draconia (rzadko), Wand of Starstorm (rzadko). Focus Cape (bardzo rzadko), Lightning Legs (bardzo rzadko), Composite Hornbow (bardzo rzadko), Dragonbone Staff (bardzo rzadko), Lightning Boots (bardzo rzadko), Lightning Robe (bardzo rzadko),
Enslaved Dwarf Plik:Enslaved Dwarf.gif 2700 3800 -- -- 0-149 gp, 0-6 Platinum Coin, Brown Mushroom, Iron Ore, 0-2 Brown Crystal Splinter, Green Crystal Splinter, 0-5 Drill Bolts, 0-2 Small Amethyst, 0-2 Small Emerald, Axe Ring, Great Health Potion, Great Mana Potion, Red Crystal Fragment, Green Crystal Shard (rzadko), Guardian Shield (rzadko), War Hammer (rzadko), Ancient Shield (rzadko), Titan Axe (rzadko), Warrior Helmet (rzadko), Spiked Squelcher (rzadko), Glorious Axe (rzadko), Sapphire Hammer (bardzo rzadko)
Eternal Guardian Plik:Eternal Guardian.gif 1800 2500 -- -- 0-53 gp, 0-4 Platinum Coin, 0-8 Small Stone, Ancient Stone, Shiny Stone, Spiked Iron Ball, Coal, Clay Lump (rzadko), Piece of Marble Rock (rzadko), Guardian Halberd (bardzo rzadko), Zaoan Sword (bardzo rzadko), Tower Shield (bardzo rzadko)
Fernfang Plik:Fernfang.gif 400 400 -- -- 0-58 gp, 0-3 Platinum Coin, Bread, Mana Potion, Safety Pin, Rope Belt, Book of Prayers, Scroll, Sling Herb, Star Herb, Grave Flower, Plate, Lamp, Dirty Fur, Sandals, Staff, Blank Rune, Bowl, Leather Armor, Wolf Tooth Chain, Power Ring, Green Tunic, Life Crystal, Ankh, Wooden Whistle
Fire Devil Plik:Fire Devil.gif 145 200 530 530 0-15 gp, Meat, 0-2 Torch, Small Pitchfork, Cleaver, Pitchfork, Blank Rune, Scimitar, Double Axe (rzadko), Small Amethyst (bardzo rzadko), Guardian Shield (bardzo rzadko), Necrotic Rod (bardzo rzadko), Wand of Dragonbreath (bardzo rzadko)
Firestarter Plik:Firestarter.gif 80 180 - - 0-35 gp, 0-12 Flaming Arrows, Grapes, Coal, Bow, Longsword, Elvish Talisman, Flintstone (rzadko), Heaven Blossom (rzadko), Elvish Bow (bardzo rzadko)
Flameborn Plik:Flameborn.gif 2550 3500 -- -- 1-10 Platinum Coins, 1-3 Small Topaz, Demonic Essence, Red Mushroom, Great Health Potion, Ultimate Health Potion, Assassin Star, Berserk Potion, Black Skull, Knight Legs, Warrior Helmet, Onyx Flail, Crown Shield, Hellspawn Tail (zawsze)
Foreman Kneebiter Plik:Foreman Kneebiter.gif 445 570 -- -- 0-100 gp, Battle Shield, Scale Armor
Frazzlemaw Plik:Frazzlemaw.gif 3400 4100 -- -- 1-100 gp, 1-7 Platinum Coins, 0-3 Great Mana Potion, 0-2 Great Health Potion, Frazzle Skin, Frazzle Tongue, Brown Crystal Splinter, Skull, Fish Tail, Banana Skin, Piece of Iron, Fishbone, Remains of a Fish, Bone, Crystal Rubbish, 0-3 Fish, Red Crystal Fragment, 0-2 Ham, Big Bone, Fish Fin, Hardened Bone, Violet Crystal Shard (rzadko), Iron Ore (rzadko), Haunted Blade (rzadko), Two Handed Sword (rzadko), Gold Ingot (rzadko), Sais (rzadko), Nightmare Blade (rzadko), Assassin Dagger (rzadko), Cluster of Solace (bardzo rzadko)
Gaz'haragoth Plik:Gaz'haragoth.gif 1000000 350000 -- -- 1-3 Dream Matter (zawsze), Solitude Charm (zawsze), Twin Sun Charm (zawsze), Spiritual Charm (zawsze), Unity Charm (zawsze), Phoenix Charm (zawsze), 0-6 Crystal Coins, 0-5 Blue Crystal Shard, 15 Blue Crystal Splinter, Blue Gem, 15 Brown Crystal Splinter, 1-10 Cluster of Solace, Demonic Essence, Demon Horn, 100 Ultimate Health Potion, 100 Great Mana Potion, 100 Great Spirit Potion, 100 Great Health Potion, 5 Green Crystal Splinter, 100 Assassin Star, 100 Infernal Bolt, Life Ring, Red Piece of Cloth, Skull Helmet, 1-3 Unrealized Dream, 5 Violet Crystal Shard, Yellow Piece of Cloth, Crude Umbral Axe, Crude Umbral Chopper, Crude Umbral Blade, Crude Umbral Slayer, Crude Umbral Bow, Crude Umbral Crossbow, Crude Umbral Mace, Crude Umbral Hammer, Crude Umbral Spellbook, Umbral Axe (średni udział), Umbral Chopper (średni udział), Umbral Blade (średni udział), Umbral Slayer (średni udział), Umbral Bow (średni udział), Umbral Crossbow (średni udział), Umbral Mace (średni udział), Umbral Hammer (średni udział), Umbral Spellbook (średni udział), Psychedelic Tapestry (średni udział), Demonic Tapestry (średni udział), Eye Pod (średni udział). Umbral Master Axe (za wysoki udział), Umbral Master Chopper (za wysoki udział), Umbral Masterblade (za wysoki udział), Umbral Master Slayer (za wysoki udział), Umbral Master Bow (za wysoki udział), Umbral Master Crossbow (za wysoki udział), Umbral Master Mace (za wysoki udział), Dream Warden Claw (za wysoki udział), Umbral Master Hammer (za wysoki udział), Umbral Master Spellbook (za wysoki udział), Nightmare Beacon (za wysoki udział), Nightmare Horn (za wysoki udział)
Ghoul Plik:Ghoul.gif 85 100 450 450 0-30 gp, 0-6 Worm, Torch, Scale Armor, Brass Helmet, Viking Helmet, Skull, Rotten Piece of Cloth, Ghoul Snack, Pile of Grave Earth (rzadko), Brown Piece of Cloth (rzadko), Life Ring (bardzo rzadko)
Ghoulish Hyaena Plik:Ghoulish Hyaena.gif 195 400 - - 1-30 Gp, 2-7 Worm, Meat, Health Potion, 0-2 Small Ruby.
Glitterscale Plik:Glitterscale.gif 1050 1111 -- -- Brak, ponieważ po śmierci można jedynie wziąć jego łuskę.
Golden Servant Plik:Golden Servant.gif 450 550 - - 0-150 gp, 0-3 Mana Potion, 0-3 Health Potion, Soul Orb, Green Mushroom, Halberd, Gear Wheel, Crystal Pedestal, Stealth Ring (rzadko), Spellbook of Enlightenment (rzadko), Slime Mould (bardzo rzadko), Gold Ring (bardzo rzadko), Golden Armor (bardzo rzadko), Golden Can of Oil (bardzo rzadko)
Grim Reaper Plik:Grim Reaper.gif 5500 3900 -- -- 0-263 gp, Concentrated Demonic Blood, Great Mana Potion, Demonic Essence, Scythe, Ultimate Health Potion, 0-4 Platinum Coin, Mystical Hourglass, Magic Light Wand, Dark Shield, Rusty Armor, 0-4 Orichalcum Pearl, Underworld Rod (rzadko), Nightmare Blade (rzadko), Death Ring (bardzo rzadko), Glacier Kilt (bardzo rzadko), Skullcracker Armor (bardzo rzadko).
Guzzlemaw Plik:Guzzlemaw.gif 5500 6400 -- -- 1-100 gp, 1-7 Platinum Coins, 0-3 Great Mana Potion, 0-2 Great Health Potion, Frazzle Skin, Frazzle Tongue, Brown Crystal Splinter, Skull, Fish Tail, Banana Skin, Piece of Iron, Fishbone, Remains of a Fish, Bone, Crystal Rubbish, 0-3 Fish, Red Crystal Fragment, 0-2 Ham, Big Bone, Fish Fin, Hardened Bone, Violet Crystal Shard, Iron Ore, Haunted Blade , Two Handed Sword , Gold Ingot , Sais , Nightmare Blade , Assassin Dagger, Cluster of Solace
Hairman The Huge Plik:Hairman The Huge.gif 355 600 -- -- 0-60 gp, 0-2 Banana, Protection Amulet, Power Ring, Club Ring, Plate Armor, Ape Fur
Hellhound Plik:Hellhound.gif 6800 7500 -- -- 1-7 Platinum Coin, 1-4 Black Pearl, 1-2 Concentrated Demonic Blood, Ham, Soul Orb, Demonic Essence, 1-3 Small Topaz, 1-3 Small Ruby, 1-3 Small Emerald, Hellhound Slobber, Knight Axe, Great Mana Potion, Ultimate Health Potion, Great Spirit Potion, Green Piece of Cloth, Red Piece of Cloth, Yellow Piece of Cloth, Red Gem, Yellow Gem, Gold Ingot, Amber Staff, Magma Amulet, Fire Sword, Wand of Inferno, Rusty Armor, Giant Sword (rzadko), Magma Legs (rzadko), Big Bone (rzadko), Explorer Brooch (bardzo rzadko), Magma Coat (bardzo rzadko), Onyx Flail (bardzo rzadko), Ruthless Axe (bardzo rzadko)
Hellspawn Plik:Hellspawn.gif 2550 3500 -- -- 0-180 gp, 0-2 Assassin Star, 0-4 Small Topaz, Hellspawn Tail, 0-2 Red Mushroom, Great Health Potion, Ultimate Health Potion, Morning Star, Battle Shield, Demonic Essence, Rusty Armor, Knight Legs, Warrior Helmet, Spiked Squelcher (rzadko), Berserk Potion (rzadko), Black Skull (bardzo rzadko), Dracoyle Statue (bardzo rzadko), Onyx Flail (bardzo rzadko)
Hemming Plik:Hemming.gif 2850 3000 -- -- 0-96 Gold Coin, 0-10 Platinium Coin, 0-5 Brown Mushroom, 0-5 Black Perl, Ultimate Health Potion, Berserk Potion, Stoneskin Amulet, Cat's Paw, Sai, Dreaded Cleaver, Bonebreaker (rzadko), Timering (rzadko), Wolf Paw (zawsze), Werewolf Fur (zawsze)
Hero Plik:Hero.gif 1200 1400 -- -- 0-100 gp, 0-2 Meat, 0-13 Arrow, 0-3 Sniper Arrow, Grapes, Red Rose, Bow, Wedding Ring, Scarf, Green Tunic, Scroll, Lyre, Rope, Scroll of Heroic Deeds, Small Notebook, Two Handed Sword, War Hammer (rzadko), Fire Sword (rzadko), Red Piece of Cloth (rzadko), Great Health Potion (rzadko), Crown Armor (rzadko), Crown Helmet (rzadko), Crown Shield (rzadko), Crown Legs (rzadko), Might Ring (bardzo rzadko), Piggy Bank (bardzo rzadko).
Ice Witch Plik:Ice Witch.gif 580 650 -- -- 0-90 gp, Green Mushroom, Clerical Mace, Ice Cube, Shard (rzadko), Crystal Sword (rzadko), Strong Mana Potion (rzadko), Glacier Shoes (rzadko), Diamond Sceptre (bardzo rzadko), Mystic Turban (bardzo rzadko), Glacier Kilt (bardzo rzadko), Earmuffs (bardzo rzadko), Hailstorm Rod (bardzo rzadko)
Infernalist Plik:Infernalist.gif 4000 3650 -- -- 0-125 gp, 0-5 Raspberry, Great Mana Potion, Great Health Potion, Energy Ring, Royal Tapestry, Red Piece of Cloth (rzadko), Skull Staff (rzadko), Small Enchanted Ruby (rzadko), Magic Sulphur (rzadko), Red Tome (rzadko), Gold Ingot (rzadko), Spellbook of Mind Control (bardzo rzadko), Magma Boots (bardzo rzadko), Black Skull (bardzo rzadko), Queen's Sceptre (bardzo rzadko), Crystal of Power (bardzo rzadko), Piggy Bank (bardzo rzadko)
Insectoid Scout Plik:Insectoid Scout.gif 150 230 ? ? 0-79 gp, Ripper Lance (rzadko), Club Ring (rzadko), Health Potion (rzadko)
Juggernaut Plik:Juggernaut.gif 8700 20000 -- -- 0-900 gp, 0-5 Platinum Coin, Bag, 0-10 Meat, 0-5 Ham, 0-5 Dragon Ham, 0-4 Concentrated Demonic Blood, Great Mana Potion, Great Health Potion, Dragon Hammer, Spiked Squelcher, Dirty Fur, Soul Orb, Broken Pottery, Demonic Essence, Gold Ingot, Golden Armor (rzadko), Demonbone Amulet (rzadko), Mastermind Shield (bardzo rzadko), Golden Legs (bardzo rzadko), Assassin Dagger (bardzo rzadko), Skullcracker Armor (bardzo rzadko), Heavy Mace (bardzo rzadko)
Kerberos Plik:Kerberos.gif 6800 7500 -- -- 1-16 platinum coins, 1-5 Black Pearl, 0-2 Concentrated Demonic Blood, 1-3 Gold Ingot, 1-3 Great Mana Potion, 1-3 Demonic Essence, Explorer Brooch, Knight Axe, Golden Armor, Green Gem, Fire Sword, Ruthless Axe, magma amulet, Hellhound Slobber (zawsze)
Killer Caiman Plik:Killer Caiman.gif 900 1500 -- -- 0-180 gp, Ham, 0-2 Bunch of Ripe Rice, 0-5 Small Emerald, Piece of Crocodile Leather, Obsidian Lance, Crocodile Boots (rzadko), Giant Shimmering Pearl (bardzo rzadko)
Kongra Plik:Kongra.gif 115 340 -- -- 0-40 gp, 0-12 Banana, Protection Amulet, Plate Armor, Ape Fur, Kongra's Shoulderpad, Health Potion (rzadko), Club Ring (bardzo rzadko), Power Ring (bardzo rzadko)
Kraknaknork Plik:Kraknaknork.gif 300 80 -- -- 0-15 gp, Poison Dagger(Bardzo Rzadko)
Ladybug Plik:Ladybug.gif 70 255 -- -- 0-38 gp
Lion Plik:Lion.gif 30 80 320 320 0-4 Meat, 0-2 Ham, Lion's Mane
Mad Scientist Plik:Mad Scientist.gif 205 325 -- -- 0-110 gp, 0-2 Mana Potion, Health Potion, Powder Herb, 0-3 Cookie (rzadko), 0-3 White Mushroom (rzadko), Life Crystal (rzadko), Small Enchanted Amethyst (rzadko), Cream Cake (rzadko), Magic Light Wand (rzadko), Mastermind Potion (bardzo rzadko),
Mammoth Plik:Mammoth.gif 160 320 -- -- 0-40 gp, 0-4 Meat, 0-3 Ham, Thick Fur, 0-2 Mammoth Tusk, Furry Club (rzadko), Mammoth Whopper (rzadko), Tusk Shield (bardzo rzadko).
Marid Plik:Marid.gif 325 550 -- -- 0-115 gp, 0-25 Blueberry, 0-3 Royal Spear, Pear, Seeds, Heavy Machete, Wooden Flute, Blue Tapestry, Small Oil Lamp, Blue Rose, Magma Monocle (rzadko), Blue Piece of Cloth (rzadko), 0-4 Small Sapphire (rzadko), Hailstorm Rod (bardzo rzadko), Strong Mana Potion (bardzo rzadko), Blue Gem (bardzo rzadko)
Mawhawk Plik:Mawhawk.gif 9650 12600 -- -- 0-101 gp, 25 Platinum Coins, 5 Blue Crystal Splinters, 5 Brown Crystal Splinters, Fish Fin, Frazzle Tongue, 5 Green Crystal Splinters, 1-2 Clusters of Solace, 1-2 Unrealized Dream, 3 Violet Crystal Shards, Fire Sword, Red Piece of Cloth, Haunted Blade, Nightmare Blade, Assassin Dagger, and Wand of Defiance (rzadko).
Mercury Blob Plik:Mercury Blob.gif 180 150 -- -- Glob of Mercury.
Minion Of Gaz'Haragoth Plik:Minion of Gaz'haragoth.gif ? ? -- -- Nic, zamienia się w Strange Vortex , który prowadzi do obszaru z koszmarów Gaz'haragoth .
Minotaur Guard Plik:Minotaur Guard.gif 160 185 550 550 0-20 gp, 0-2 Minotaur Horn, Meat, Piece of Warrior Armor, Brass Armor, Chain Armor, Battle Shield, Minotaur Leather (rzadko), Fishing Rod (rzadko), Double Axe (bardzo rzadko), Health Potion (bardzo rzadko), Minotaur Trophy (bardzo rzadko)
Minotaur Mage Plik:Minotaur Mage.gif 150 155 -- -- 0-40 gp, 0-12 Carrot, 0-2 Torch, Bag, Knife, Combat Knife, Purple Robe, Brass Armor, Dead Snake, Leather Helmet, Chain Legs, Leather Legs, Minotaur Leather (rzadko), Taurus Mace (bardzo rzadko), Mana Potion (bardzo rzadko), Wand of Cosmic Energy (bardzo rzadko)
Mushroom Sniffer Plik:Mushroom Sniffer.gif 0 250 -- -- Nic.
Mutated Tiger Plik:Mutated Tiger.gif 750 1100 -- -- 0-96 gp, 0-4 Meat, 0-2 Ham, Striped Fur, Steel Shield, Sabretooth (rzadko), Life Ring (rzadko), Strong Health Potion (rzadko), Silky Tapestry (rzadko),Guardian Shield (rzadko), Angelic Axe (bardzo rzadko), Glorious Axe (bardzo rzadko)
Novice of the Cult Plik:Novice of the Cult.gif 100 285 -- -- 0-40 gp, Scarf, Bag, Brown Book, Mace, Dwarven Ring (rzadko), Music Sheet (pierwszy wers, rzadko), Wand of Vortex (rzadko), Garlic Necklace (rzadko), Voodoo Doll (Pirate) (rzadko), Small Diamond (bardzo rzadko)
Omrafir Plik:Omrafir.gif 1000000 350000 -- -- 1-3 Dream Matter (dla każdego oprócz najniższego udziału), 1-10 Cluster of Solace (normalnie), Demonic Essence (normalnie), Demon Horn (normalnie), 1-3 Unrealized Dream (normalnie), 5 Violet Crystal Shard (normalnie), Demonic Tapestry (średni udział), Psychedelic Tapestry (średni udział), Nightmare Hook (średni udział), Eye Pod (średni udział), Dream Warden Mask (za wysoki udział), Nightmare Horn (dla najbardziej zasłużonego w bitwie).
Phantasm Plik:Phantasm.gif 4400 3950 -- -- 0-246 gp, 0-2 Blank Rune, 0-3 Small Emerald, Shadow Herb, Demonic Essence, Soul Orb, Great Mana Potion, Rusty Armor, Platinum Coin (rzadko), Stealth Ring (rzadko), Crown Armor (rzadko), Abyss Hammer (bardzo rzadko)
Pirate Buccaneer Plik:Pirate Buccaneer.gif 250 425 -- 595 0-58 gp, 0-6 Throwing Knife, Torch, Worn Leather Boots, Sword, Battle Shield, Sabre, Treasure Map (Piracka), Dice, Compass, Strong Health Potion (rzadko), Peg Leg (rzadko), Hook (rzadko), Eye Patch (rzadko), Plate Armor (rzadko), Pirate Shirt (rzadko), Pirate Backpack (rzadko), Very Old Piece of Paper (tylko podczas ataku)
Pirate Corsair Plik:Pirate Corsair.gif 350 675 -- 775 0-100 gp, 0-12 Throwing Star, Sabre, Dark Shield, Dark Armor, Treasure Map (Piracka), Skull Candle (rzadko), Strong Health Potion (rzadko), Pirate Backpack (rzadko), Hook (rzadko), Peg Leg (rzadko), Eye Patch (rzadko), Pirate Hat (rzadko), Pirate Boots (bardzo rzadko), Piggy Bank (niezwykle rzadko)
Pirate Cutthroat Plik:Pirate Cutthroat.gif 175 325 -- 495 0-44 gp, Sword, Scale Armor, Steel Shield, Peg Leg (rzadko), Hook (rzadko), Eye Patch (rzadko), Dice (rzadko), Pirate Knee Breeches (rzadko), Rum Flask (rzadko), Light Shovel (rzadko), Pirate Bag (rzadko), Treasure Map (Piracka) (rzadko)
Pirate Marauder Plik:Pirate Marauder.gif 125 210 -- 490 0-60 gp, 0-4 Spear, Torch, Sword, Chain Armor, Plate Shield, Peg Leg (rzadko), Hook (rzadko), Eye Patch (rzadko), Dice (rzadko), Treasure Map (Piracka) (rzadko), Rum Flask (rzadko), Pirate Bag (rzadko), Bandana (rzadko), Empty Goldfish Bowl (bardzo rzadko).
Priestess Plik:Priestess.gif 420 390 -- -- 0-2 Red Apple, Bowl, Dagger, Sling Herb, Goat Grass, Simple Dress, Clerical Mace, Orange Book, Crystal Necklace, Crystal Ball, Wooden Flute, Powder Herb, Wood Mushroom, Dark Rosary, Black Hood, Talon (rzadko), Black Shield (rzadko), Hailstorm Rod (bardzo rzadko), Piggy Bank (bardzo rzadko)
Rat Plik:Rat.gif 5 20 200 200 0-4 gp, Cheese.
Shark Plik:Shark.gif 700 1200 -- -- 0-80 gp, 0-4 Fish, 0-? Small Sapphire, Deepling Scales, Eye of a Deepling (rzadko) Giant Shimmering Pearl (bardzo rzadko), Fish Fin (bardzo rzadko)
Sight of Surrender Plik:Sight of Surrender.gif 17000 28000 -- -- 2-20 Platinum Coins , Broken Visor (zawsze), Sight of Surrender's Eye (zawsze), 0-5 Great Mana Potion, 0-5 Ultimate Healing Potion, 0-5 Great Spirit Potion, 0-5 Blue Crystal Splinter, 0-3 Violet Crystal Shard, 0-5 Green Crystal Splinter, 0-5 Brown Crystal Splinter, 0-3 Blue Crystal Shard, 0-3 Green Crystal Shard, Stone Skin Amulet, Might Ring, Crystal Mace, Cluster of Solace (rzadko), Tower Shield (rzadko), Crusader Helmet (rzadko), Crown Legs (rzadko), Hammer of Wrath (rzadko), Magic Plate Armor (rzadko), Jade Hammer (rzadko), Steel Boots (rzadko), Onyx Flail (rzadko), String of Mending (bardzo rzadko).
Swamp Troll Plik:Swamp Troll.gif 25 55 320 320 0-10 gp, Fish, Bag, Dagger, Leather Boots, Torch, Fishing Rod (bardzo rzadko), Wood (rzadko) Swamp Grass (rzadko?), Troll Green (rzadko), Spear (rzadko), Medicine Pouch (rzadko)
Target Dummy Plik:Target Dummy.gif - -- -- ?.
Terramite Plik:Terramite.gif 160 365 505 505 0-45 gp, Terramite Legs, Terramite Eggs, Terramite Shell
The Bloodtusk Plik:The Bloodtusk.gif 300 600 -- -- 0-100 gp, 0-4 Platinum Coin, 0-2 Mammoth Tusk, 0-2 Tusk, Mammoth Fur Cape, Tusk Shield, Furry Club, Red Piece of Cloth.
The Imperor Plik:The Imperor.gif 8000 15000 -- -- 0-250 gp, 0-3 Platinum Coin, Demonic Essence, Soul Orb, Fire Axe, Crown Legs, Pitchfork, Guardian Shield, Magma Coat, Imperor's Trident (zawsze), Tempest Shield (bardzo rzadko)
Thornback Tortoise Plik:Thornback Tortoise.gif 150 300 -- 490 0-50 gp, 0-3 Tortoise Egg, 0-2 Ham, Fish, Brown Mushroom, White Mushroom, Thorn, White Pearl (Rzadko), Health Potion (rzadko), War Hammer (bardzo rzadko), Turtle Shell (Bardzo Rzadko) Black Pearl (Bardzo Rzadko).
Toad Plik:Toad.gif 60 135 400 400 0-12 gp, 0-2 Meat, Fish, Poisonous Slime, Mace, Bag, Club, War Hammer (bardzo rzadko)
Tortoise Plik:Tortoise.gif 90 185 -- 445 0-30 gp, 0-3 Tortoise Egg, 0-2 Ham, Fish, Battle Hammer, Plate Shield, Turtle Shell (rzadko), Tortoise Shield (bardzo rzadko)
Vampire Bride Plik:Vampire Bride.gif 1050 1200 -- -- 0-130 gp, 0-1 Platinum Coin, 0-2 Small Diamond, Strong Health Potion, Vampire Teeth, Strong Mana Potion, Crystal Ring, Moonlight Rod, Emerald Bangle (rzadko), Velvet Tapestry (rzadko), Mysterious Voodoo Skull (bardzo rzadko), Rusty Armor (rzadko), Flower Bouquet (rzadko), Hibiscus Dress (rzadko), Blood Goblet (bardzo rzadko), Boots of Haste (rzadko), Vampire Shield (bardzo rzadko)
War Golem Plik:War Golem.gif 2750 4300 -- -- 0-256 gp, 0-5 Nail, Ultimate Health Potion, Great Mana Potion, Plate Shield, Morning Star, Battle Shield, Two Handed Sword, War Crystal, Epee, Rusty Armor, Iron Ore, Life Crystal (rzadko), Club Ring (rzadko), Dwarven Ring (rzadko), Crystal Pedestal (rzadko), Berserk Potion (rzadko), Bonebreaker (rzadko), Steel Boots (bardzo rzadko), Jade Hammer (bardzo rzadko), Crystal of Power (bardzo rzadko), Berserker (bardzo rzadko), Lightning Boots (bardzo rzadko), Tin Key (bardzo rzadko)
War Wolf Plik:War Wolf.gif 55 140 -- 420 0-4 Meat, 0-2 Ham, Warwolf Fur, Wolf Paw (rzadko), Wolf Trophy (bardzo rzadko)
Warlock Plik:Warlock.gif 4000 3500 -- -- 0-168 gp, 0-5 Cherry, 0-3 Bread, 0-4 Talon, Candlestick, Poison Dagger, Inkwell, Dark Mushroom, Great Mana Potion, Energy Ring, Mind Stone, Small Sapphire, Crystal Ring, Luminous Orb, Skull Staff (rzadko), Stone Skin Amulet (rzadko), 0-4 Assassin Star (rzadko), Golden Armor (bardzo rzadko), Blue Robe (rzadko), Red Tome (rzadko), Lightning Robe (bardzo rzadko), Lightning Legs (niezwykle rzadko), Ring of the Sky (bardzo rzadko), Piggy Bank (bardzo rzadko)
Werewolf Plik:Werewolf.gif 1900 1955 -- -- 0-180 gp, 0-1 Brown Mushroom, Werewolf Fur, Mace, Plate Shield, Time Ring (rzadko), Halberd (rzadko), Troll Green (rzadko), Wolf Paw (rzadko), Plate Legs (rzadko), Great Health Potion (rzadko), Rusty Armor (rzadko), Strong Health Potion (rzadko), Ultimate Health Potion (rzadko), Berserk Potion (rzadko), Platinum Amulet (rzadko), Epee (rzadko), Bonebreaker (bardzo rzadko), Dreaded Cleaver (bardzo rzadko), Relic Sword (bardzo rzadko)
Wisp Plik:Wisp.gif 0 115 -- -- Moon Backpack (rzadko)
Witch Plik:Witch.gif 120 300 -- -- 0-31 gp, 0-8 Cookie, Wolf Tooth Chain, Sickle, Broom, Leather Boots, Coat, Star Herb, Cape, Cheese, Witch Broom, Silver Dagger (rzadko), Garlic Necklace (rzadko), Necrotic Rod (rzadko), Witch Hat (bardzo rzadko), Bag of Apple Slices (rzadko), Stuffed Toad (niezwykle rzadko),
Wolf Plik:Wolf.gif 18 25 255 255 0-2 Meat, 0-2 Worm, Wolf Paw (rzadko)
Worker Golem Plik:Worker Golem.gif 1250 1400 -- -- 0-140 gp, 0-5 Nail, Gear Crystal, Great Health Potion, Great Mana Potion, 0-2 Small Diamond, Rusty Armor, Rusty Legs, Iron Ore (rzadko), Gear Wheel (rzadko), War Hammer (rzadko), Life Crystal (rzadko), Great Spirit Potion (rzadko), Berserk Potion (rzadko), Spiked Squelcher (rzadko), Might Ring (bardzo rzadko), Crystal Pedestal (rzadko), Bonebreaker (bardzo rzadko), Diapason (niezwykle rzadko)
Wyrm Plik:Wyrm.gif 1550 1825 -- -- 0-228 gp, 0-10 Burst Arrow, 0-3 Dragon Ham, Wyrm Scale, Crossbow, Strong Health Potion, Strong Mana Potion, 0-3 Small Diamond (rzadko), Wand of Draconia (rzadko), Wand of Starstorm (rzadko), Lightning Pendant (rzadko), Hibiscus Dress (bardzo rzadko), Focus Cape (rzadko), Shockwave Amulet (bardzo rzadko), Composite Hornbow (bardzo rzadko), Dragonbone Staff (bardzo rzadko).
Yaga the Crone Plik:Yaga the Crone.gif 345 600 -- -- 0-8 Cookie, Necrotic Rod, Broom, Coat, Cape, Star Herb, Wolf Tooth Chain, Spellbook of Mind Control (rzadko)
Zarabustor Plik:Zarabustor.gif 8000 5100 -- -- 0-150 gp, 0-3 Small Sapphire, Assassin Star, Poison Dagger, Blue Robe, Might Ring, Skull Staff, Golden Armor, Spellbook of Mind Control, Lightning Robe, Lightning Legs, Ring of the Sky
Zulazza the Corruptor Plik:Zulazza the Corruptor.gif 9800 28000 -- -- 0-89 gp, 0-21 Platinum Coin, 0-3 Gold Ingot, 0-2 Giant Shimmering Pearl, 0-58 Viper Star, Emerald Bangle, Rusty Armor, Great Health Potion, Great Mana Potion, Great Spirit Potion, Ultimate Health Potion, Mastermind Potion, Blue Gem, Green Gem, Red Gem, Violet Gem, Yellow Gem, Guardian Shield, Tower Shield, Paladin Armor, Mastermind Shield (rzadko), Earthborn Titan Armor (bardzo rzadko), Dragon Scale Boots (bardzo rzadko)

Potwory odporne na ziemię

Nazwa exp hp summon convince Loot
Abyssador Plik:Abyssador.gif 50000 300000 -- Abyssador's Lash (zawsze), Crystalline Sword, Crystal Crossbow, Shiny Blade, Mycological Bow, Mycological Mace, Decorative Ribbon (bardzo rzadko)
Acid Blob Plik:Acid Blob.gif 250 250 -- -- Glob of Acid.
Ancient Scarab Plik:Ancient Scarab.gif 720 1000 -- -- 0-180 gp, 0-2 Scarab Coin, Plate Armor, Magic Light Wand, Scarab Pincers, 0-3 Small Emerald, 0-4 Small Amethyst, Ancient Amulet (rzadko), Strong Health Potion (rzadko), Scarab Amulet (rzadko), Springsprout Rod (rzadko), Scarab Shield (bardzo rzadko), Daramanian Waraxe (bardzo rzadko), Terra Hood (bardzo rzadko),
Armadile Plik:Armadile.gif 2900 3800 -- -- 0-186 Gold Coins, 0-6 Platinum Coins, 0-9 Envenomed Arrows, 0-5 Drill Bolts, 0-3 Mana Potions, 0-2 Great Health Potion, 0-2 Strong Health Potion, 0-2 Strong Mana Potions, Crystalline Spikes, Battle Stone, Green Crystal Fragment, Green Crystal Splinter, Coal, Time Ring, Terra Boots, Titan Axe, Crystalline Armor, Bonebreaker.
Askarak Demon Plik:Askarak Demon.gif 900 1500 -- -- 0-240 gp, 0-5 Assassin Stars, 0-5 Brown Mushrooms, 0-6 Small Emerald, Strong Mana Potion, Energy Ring, Berserk Potion, Mastermind Potion (rzadko), Springsprout Rod (rzadko), Piggy Bank (rzadko), Magic Sulphur (bardzo rzadko), Terra Legs (bardzo rzadko).
Banshee Plik:Banshee.gif 900 1000 -- -- 0-100 gp, Dirty Cape, Mirror, Simple Dress, Candlestick, Lyre, Crystal Ring, Wedding Ring, White Pearl, Black Pearl,Petrified Scream, Silver Amulet, Silver Brooch, Spellbook, Cape, Stone Skin Amulet (rzadko), Ring of Healing (rzadko), Life Crystal (rzadko), Strong Mana Potion (rzadko), Blue Robe (rzadko), Terra Mantle (bardzo rzadko), Red Robe (bardzo rzadko), Sweet Smelling Bait (bardzo rzadko)
Battlemaster Zunzu Plik:Battlemaster Zunzu.gif 2455 ~4600 -- -- 0-136 gp, 0-10 Small Emerald, Zaogun Flag, Zaoan Legs, Zaoan Shoes (rzadko
Betrayed Wraith Plik:Betrayed Wraith.gif 3500 4200 -- -- 0-318 gp, 0-4 Platinum Coin, 0-5 Sniper Arrow, 0-2 Orichalcum Pearl, Concentrated Demonic Blood, Double Axe, Small Diamond, Unholy Bone, Soul Orb, Demonic Essence, Battle Hammer, Spike Sword, Skull Helmet (rzadko), Great Mana Potion (bardzo rzadko), Onyx Arrow (bardzo rzadko), Bloody Edge (bardzo rzadko), Golden Figurine (bardzo rzadko), Amulet of Loss (bardzo rzadko), Death Ring (bardzo rzadko)
Black Knight Plik:Black Knight.gif 1600 1800 -- -- 0-133 gp, 0-3 Spear, 0-2 Brown Bread, Battle Hammer, Two Handed Sword, Double Axe, Dark Armor, Halberd, Plate Armor, Dark Helmet, Steel Helmet, Brass Legs, Rope, Knight Legs (rzadko), Warrior Helmet (rzadko), Knight Axe (rzadko), Knight Armor (rzadko), Ruby Necklace (rzadko), Dragon Lance (bardzo rzadko), Piggy Bank (bardzo rzadko), Lightning Legs (bardzo rzadko), Boots of Haste (bardzo rzadko).
Blightwalker Plik:Blightwalker.gif 5850 8900 -- -- 0-266 gp, 0-12 Poison Arrow, 0-2 Blank Rune, Bunch of Wheat, Demonic Essence, Soul Orb, Bundle of Cursed Straw, Great Health Potion, Rusty Armor, Hailstorm Rod, Scythe, Seeds, Garlic Necklace, Gold Ring (rzadko), Terra Legs (rzadko), Terra Mantle (bardzo rzadko), Skull Staff (bardzo rzadko), Death Ring (bardzo rzadko), Amulet of Loss (bardzo rzadko), Gold Ingot (bardzo rzadko), Golden Sickle (bardzo rzadko)
Blood Crab Plik:Blood Crab.gif 160 290 505 505 0-20 gp, Fish, Bloody Pincers, Chain Armor, Brass Legs, White Pearl (rzadko)
Blood Hand Plik:Blood Hand.gif 750 700 ? ? 0-135 gp, Blood Tincture in a Vial, Horoscope, Lancet, , Pieces of Magic Chalk, Book of Necromantic Rituals, Incantation Notes, Red Piece of Cloth(rzadko), Mystic Turban(rzadko) Boots Of Haste(Bardzo rzadko)
Bonebeast Plik:Bonebeast.gif 580 515 -- -- 0-90 gp, Skull, Bone, Big Bone, Bony Tail, Plate Armor, Bone Shield, Bone Sword, Bone Club, 0-2 Green Mushroom (rzadko), 0-2 Hardened Bone (rzadko), Health Potion(rzadko), Bonebeast Trophy(bardzo rzadko).
Bonelord Plik:Bonelord.gif 170 260 -- -- 0-60 gp, Bag, Longsword, Small Flask of Eyedrops, Morning Star, Spellbook, Steel Shield, Wooden Shield, Two Handed Sword (rzadko), Bonelord Eye (rzadko), Terra Rod (rzadko), Mana Potion (bardzo rzadko), Bonelord Shield (bardzo rzadko)
Braindeath Plik:Braindeath.gif 985 1225 -- -- 0-90 gp, 0-4 Sniper Arrow, Piece of Dead Brain, Bag, Bone Sword, Steel Shield, Clerical Mace, Bonelord Shield (rzadko), Bonelord Helmet (rzadko), Spiked Squelcher (rzadko), Bonelord Eye (rzadko), Haunted Blade (bardzo rzadko).
Brimstone Bug Plik:Brimstone Bug.gif 900 1300 -- -- 0-200 gp, 0-4 Small Emerald, Poisonous Slime, Lump of Earth, Sulphurous Stone, Strong Health Potion, Strong Mana Potion, Brimstone Fangs, Brimstone Shell, Magic Sulphur (rzadko), Stealth Ring (rzadko), Platinum Amulet (bardzo rzadko)
Bruise Payne Plik:Bruise Payne.gif 1000 1600 -- -- 0-? gp, 0-? Black Pearl, Star Herb, Small Amethyst, Energy Ring, 0-2 Bat Wing (rzadko), Black Shield (rzadko), Energy Ring (rzadko), Mutated Bat Ear,
Calamary Plik:Calamary.gif 0 75 ? ? Shrimp
Carniphila Plik:Carniphila.gif 150 225 -- -- 0-39 gp, 0-3 Meat, 0-2 Ham, Bag, Grave Flower, Sling Herb, Shadow Herb, Dark Mushroom (rzadko), Seeds (rzadko), Carrot on a Stick (bardzo rzadko), Corncob
Centipede Plik:Centipede.gif 34 70 335 335 0-24 gp, Centipede Leg
Chizzoron The Distorter Plik:Chizzoron The Distorter.gif 4000 8000 -- -- 0-109 gp, 0-2 Gold Ingots, Lizard Scale, Small Emerald, Time Ring, Green Gem, Swamplair Armor, Dragon Scale Mail (rzadko), Crystal Boots (bardzo rzadko)
Cliff Strider Plik:Cliff Strider.gif 5700 9400 -- -- 0-86 gp, 0-7 Platinum Coin, Cyan Crystal Fragment, Iron Ore, Prismatic Bolt, Pulverized Ore, Soul Orb, Vein of Ore, Shiny Stone, Ultimate Health Potion, Great Mana Potion, Black Pearl, 0-3 White Pearl, Blue Crystal Shard, Blue Crystal Splinter, Cliff Strider Claw, Magic Sulphur (rzadko), Red Gem (rzadko), Crusader Helmet (rzadko), Crystal Crossbow (rzadko), Giant Sword (rzadko) Glacial Rod (rzadko), Wand of Defiance (rzadko), Crystalline Sword (rzadko), Sapphire Hammer (rzadko), Spiked Squelcher (rzadko), Crystal of Balance (rzadko), Blue Gem (bardzo rzadko), Crown Armor (bardzo rzadko), Crystal of Power (bardzo rzadko), Knight Legs (bardzo rzadko), Hammer of Wrath (bardzo rzadko), Steel Boots (bardzo rzadko).
Cobra Plik:Cobra.gif 30 65 275 275 Cobra Tongue
Countess Sorrow Plik:Countess Sorrow.gif 5150 8800 -- -- 0-110 gp, 0-3 Platinum Coin, Soul Orb, Protection Amulet, Worn Leather Boots, Demonic Essence, Plate Legs (rzadko), Blue Robe (rzadko), Silver Mace (bardzo rzadko), Countess Sorrow's Frozen Tear (zawsze)
Crab Plik:Crab.gif 30 55 305 305 0-15 gp, 0-2 Fish, Crab Pincers
Crawler Plik:Crawler.gif 1000 1450 -- -- 0-202 Gp, 0-1 Platinum Coin, Crawler Head Plating, Compound Eye, Small Topaz, Great Mana Potion, Great Health Potion, War Hammer (rzadko), Springsprout Rod (rzadko), Yellow Gem (bardzo rzadko), Grasshopper Legs (bardzo rzadko).
Crypt Shambler Plik:Crypt Shambler.gif 195 330 -- 580 0-55 gp, 0-10 Worm, 0-3 Throwing Star, Bone, Rotten Meat, Bone Shield, Bone Sword, Iron Helmet, Half-Digested Piece of Meat (rzadko), Two Handed Sword (rzadko), 0-2 Small Diamond (bardzo rzadko)
Crystalcrusher Plik:Crystalcrusher.gif 500 570 -- -- 0-90 Gold Coin, 0-5 Crystalline Arrow, Blue Crystal Splinter, Green Crystal Splinter, Crystalline Spikes, Ultimate Health Potion, Brown Crystal Splinter, Cyan Crystal Fragment
Death Blob Plik:Death Blob.gif 300 320 -- -- Glob of Tar.
Deathbine Plik:Deathbine.gif 340 525 -- -- 1-3 Platinum Coins, Dark Mushroom, Seeds, Shadow Herb, 1-4 Small Emerald, Terra Amulet, Springsprout Rod, Terra Boots, Sweet Smelling Bait, Mandrake, Carniphila Seeds (zawsze)
Deathslicer Plik:Deathslicer.gif - - -- -- Brak, ponieważ nie da się go zniszczyć, a poza tym pozostawia jedynie Wooden Trash.
Deathstrike Plik:Deathstrike.gif 40000 200000 -- -- Deathstrike's Snippet (zawsze), Crystalline Sword, Crystal Crossbow, Shiny Blade, Mycological Bow, Mycological Mace, Decorative Ribbon (rzadko).
Defiler Plik:Defiler.gif 3700 3650 -- -- 0-280 gp, 0-4 Platinum Coin, 0-3 Small Emerald, 0-2 Small Ruby, Small Diamond, Talon, Glob of Acid Slime, Glob of Tar, Soul Orb, Demonic Essence, Death Ring (rzadko), Yellow Gem (rzadko), Red Gem (rzadko), Green Gem (rzadko), Blue Gem (rzadko)
Demon Skeleton Plik:Demon Skeleton.gif 240 400 620 620 0-72 gp, Torch, 0-3 Throwing Star, Battle Hammer, Battle Shield, Iron Helmet, Demonic Skeletal Hand, Black Pearl, Mana Potion , Health Potion, Mind Stone (rzadko), Mysterious Fetish (rzadko), Guardian Shield (bardzo rzadko).
Dharalion Plik:Dharalion.gif 380 380 -- -- 0-42 gp, 0-3 Arrow, Poison Arrow, Grapes, Melon, Bread, Studded Helmet, Studded Armor, Brass Shield, Leather Boots, Red Apple, Longsword, Waterskin, Sandals, Great Mana Potion, Bow, Scroll, Candle, Blank Rune, Staff, Green Tunic, Candlestick, Bowl, Inkwell, Parchment, Sling Herb, Life Crystal, Elven Amulet, Wand of Cosmic Energy, Yellow Gem, Golden Goblet, Cornucopia, Holy Orchid
Dracola Plik:Dracola.gif 7750 14000 -- -- 0-210 gp, 0-2 Platinum Coin, Demonic Essence, Life Crystal, Great Health Potion, Dark Armor, Hardened Bone, Soul Orb, Skull Helmet, Divine Plate, Magic Plate Armor, Reaper's Axe (rzadko), Dracola's Eye (zawsze)
Draken Abomination Plik:Draken Abomination.gif 3800 6250 -- -- 0-200 gp, 0-8 Platinum Coin, 0-3 Ultimate Health Potion, 0-3 Strong Mana Potion, 0-3 Great Spirit Potion, 0-4 Small Topaz, Meat, Eye of Corruption, Scale of Corruption, Tail of Corruption, Terra Hood, Wand of Voodoo (rzadko), Zaoan Armor (rzadko), Zaoan Legs (rzadko), Zaoan Helmet (bardzo rzadko), Draken Boots (bardzo rzadko), Shield of Corruption (bardzo rzadko), Snake God's Wristguard (bardzo rzadko)
Draken Elite Plik:Draken Elite.gif 4200 5550 -- -- 0-198 gp, 0-8 Platinum Coin, 0-3 Ultimate Health Potion, 0-3 Great Mana Potion, 0-4 Small Diamond, Meat, Broken Slicer, Broken Draken Mail, Draken Wristbands, Draken Sulphur, Magic Sulphur (rzadko), 0-3 Small Diamond (rzadko), Zaoan Legs (rzadko), Assassin Dagger (rzadko), Twiceslicer (rzadko), Zaoan Armor (bardzo rzadko), Zaoan Helmet (bardzo rzadko), Zaoan Sword (bardzo rzadko), Elite Draken Mail (bardzo rzadko), Shield of Corruption (bardzo rzadko), Draken Boots (bardzo rzadko), Snake God's Wristguard (bardzo rzadko), Cobra Crown (bardzo rzadko)
Draken Spellweaver Plik:Draken Spellweaver.gif 2500 5000 -- -- 0-200 gp, 0-5 Platinum Coin, 0-5 Small Ruby, Meat, Weaver's Wandtip, Great Mana Potion, Wand of Inferno, Zaoan Shoes, Focus Cape, Zaoan Legs, Zaoan Robe (rzadko), Spellweaver's Robe (rzadko), Ring of the Sky (bardzo rzadko), Draken Trophy (bardzo rzadko), Harness (bardzo rzadko) Bamboo Leaves (bardzo rzadko)
Drillworm Plik:Drillworm.gif 1100 1500 -- -- 0-150 gp, 0-5 Worm, 0-2 Drill Bolt, Pulverized Ore, Vein of Ore, Lump of Earth, Coal, Pick, Green Crystal Splinter, Brown Crystal Splinter, Blue Crystal Splinter, Terra Amulet (rzedko), Iron Ore (rzadko), Dwarven Ring (rzadko), Spiked Squelcher (rzadko), Clay Lump (bardzo rzadko),
Dryad Plik:Dryad.gif 190 310 -- -- 0-30 gp, 0-2 White Mushroom, 0-2 Orange Mushroom, 0-2 Seeds, Small Amethyst (rzadko), Flower Dress (rzadko), Flower Wreath (rzadko), Leaf Legs (rzadko), Coconut Shoes (rzadko), Carrot on a Stick (bardzo rzadko)
Dworc Fleshhunter Plik:Dworc Fleshhunter.gif 35 85 -- 300 0-10 gp, 0-3 Skull, Leather Armor, Cleaver, Hunting Spear, Bone Shield, Poison Dagger (rzadko), Bronze Amulet (rzadko), Tribal Mask (rzadko), Ripper Lance (rzadko)
Dworc Venomsniper Plik:Dworc Venomsniper.gif 30 80 -- 300 0-10 gp, 0-3 Poison Arrow, Throwing Knife, Leather Armor, Torch, Bronze Amulet (rzadko), Poison Dagger (rzadko), Tribal Mask (rzadko), Bast Skirt (bardzo rzadko), Seeds (bardzo rzadko)
Dworc Voodoomaster Plik:Dworc Voodoomaster.gif 55 80 -- 300 0-20 gp, 0-3 Skull, Torch, Bone, Big Bone, Leather Armor, Poison Dagger (rzadko), Bronze Amulet (rzadko), Tribal Mask (rzadko), Strange Symbol (rzadko), Health Potion (rzadko), Voodoo Doll (bardzo rzadko)
Earth Elemental Plik:Earth Elemental.gif 450 650 -- -- 0-130 gp, 0-30 Earth Arrow, 0-10 Small Stone, Lump of Earth, Blank Rune, Rusty Armor, Seeds (rzadko), Strong Mana Potion (rzadko), 0-1 Coal (bardzo rzadko), Small Topaz (bardzo rzadko), Clay Lump (bardzo rzadko)
Elder Bonelord Plik:Elder Bonelord.gif 280 500 -- -- 0-90 gp, 0-3 Sniper Arrow, Small Flask of Eyedrops, Spellbook, Steel Shield, Elder Bonelord Tentacle, Two Handed Sword (rzadko), Giant Eye (rzadko), Strong Mana Potion (rzadko), Bonelord Shield (bardzo rzadko), Bonelord Helmet (bardzo rzadko).
Elder Mummy Plik:Elder Mummy.gif 560 850 - - 0-160 gp, 1-3 Scarab Coins, Flask of Embalming Fluid, Gauze Bandage, Magic Light Wand, Silver Brooch, Strange Talisman, Pharaoh Banner (rzadko), Crystal Ring (rzadko), Black Pearl (rzadko), Poison Dagger (rzadko), Piece of Decay Paper (bardzo rzadko)
Esmeralda Plik:Esmeralda.gif 600 800 -- -- 0-140 gp, 0-4 Platinum Coin, Skull, Stone Herb, Halberd, Tower Shield, Knight Armor, Epee, Terra Mantle (rzadko), Mutated Rat Tail (zawsze), Ring of Healing, (zawsze)
Ethershreck Plik:Ethershreck.gif 5600 9500 -- -- 1-197 gp, 1-15 Platinum Coins, 1-10 Small Topaz, Demonic Essence, Ghastly Dragon Head, Undead Heart, Ultimate Health Potion, Great Health Potion, Shiny Stone, Zaoan Halberd, Giant Shimmering Pearl, Zaoan Shoes, Zaoan Legs, Zaoan Armor, Jade Hat, Spellweaver's Robe, Sais, Drakinata, Zaoan Helmet (rzadko), Zaoan Sword (bardzo rzadko), Guardian Boots (bardzo rzadko), Golden Can of Oil (niezwykle rzadko)
Eye Of The Seven Plik:Eye Of The Seven.gif - - -- -- Brak, ponieważ nie da się go zabić.
Fazzrah Plik:Fazzrah.gif 2600 2955 -- -- 0-? gp, 0-? Platinum Coins, 0-3 Great Health Potion, Strong Health Potion, Spiked Iron Ball, Zaogun Shoulderplates, Small Emerald, Lizard Leather (rzadko), Lizard Scale (rzadko), Zaogun Flag (rzadko), Red Lantern (rzadko), Zaoan Shoes (rzadko), Zaoan Armor (bardzo rzadko),
Feversleep Plik:Feversleep.gif 4400 5900 -- -- 4-100 gp, 1-9 Platinum Coins, 0-2 Great Mana Potion, Cyan Crystal Fragment, 0-2 Small Topaz, 0-2 Small Emerald, Trapped Bad Dream Monster, 0-3 Small Ruby, Ultimate Health Potion, Bowl of Terror Sweat, 0-3 Small Amethyst, Blue Crystal Shard, Blue Crystal Splinter, Cluster of Solace, Blue Robe.
Fish (Potwór) Plik:Fish (Potwór).gif 0 25 ? ? Brak. Po śmierci zamienia się w rybę.
Fleshcrawler Plik:Fleshcrawler.gif 1000 1450 -- -- 0-15 Platinum Coins, 0-2 Scarab Coin, 0-4 Small Emerald, 0-4 Small Amethyst , Strong Health Potion, Scarab Amulet, Ancient Amulet, Scarab Shield, Springsprout Rod, Amber Staff, Knight Armor, Terra Mantle (rzadko), Ornamented Brooch (rzadko), Scarab Pincers (zawsze)
Floor Blob Plik:Floor Blob.gif 0 0 -- -- Brak, ponieważ nie można go zabić.
Fluffy Plik:Fluffy.gif 3550 4500 -- -- 0-110 gp, 0-8 Ham, 0-5 Surprise Bag (niebieski), Surprise Bag (czerwony), Demonic Essence, Concentrated Demonic Blood, Knight Axe, Soul Orb, Spike Sword
Frost Dragon Plik:Frost Dragon.gif 2100 1800 -- -- 0-200 gp, 0-5 Dragon Ham, 0-5 Power Bolt, Green Mushroom, Gemmed Book, Golden Mug, Ice Cube, Ice Rapier (rzadko) , Life Crystal (rzadko), Shard (rzadko), Energy Ring (rzadko), Small Sapphire (rzadko), Tower Shield (rzadko), Strange Helmet (rzadko), Dragon Slayer (rzadko), Royal Helmet (bardzo rzadko), Dragon Scale Mail (bardzo rzadko).
Frost Dragon Hatchling Plik:Frost Dragon Hatchling.gif 745 800 -- -- 0-52 gp, Dragon Ham, Health Potion (rzadko), Spellbook of Enlightenment (rzadko), Frosty Heart
Gargoyle Plik:Gargoyle.gif 150 250 -- -- 0-30 gp, 0-2 Potato, 0-5 Strawberry, 0-10 Small Stone, Stone Wing, Battle Shield (rzadko), Morning Star (rzadko), Piece of Marble Rock (rzadko), Steel Helmet (bardzo rzadko), Dark Armor (bardzo rzadko), Club Ring (bardzo rzadko), Wolf Tooth Chain (bardzo rzadko)
Gazer Plik:Gazer.gif 90 120 -- -- 0-? gp, Small Flask of Eyedrops
Ghastly Dragon Plik:Ghastly Dragon.gif 4600 7800 -- -- 0-260 gp, 0-2 Platinum Coin, 0-5 SmallEmerald, Soul Orb, 0-2 Great Mana Potion, 0-2 Great Spirit Potion, Ultimate Health Potion, Plate Legs, Dark Armor, Zaoan Halberd, Undead Heart, Demonic Essence, Twin Hooks, Terra Boots, Terra Legs, Rusty Armor, Shiny Stone, Ghastly Dragon Head, Zaoan Shoes (rzadko), Jade Hat (rzadko), Drakinata (rzadko), Zaoan Legs (rzadko),Zaoan Armor (rzadko), Spellweaver's Robe (bardzo rzadko), Zaoan Sword (bardzo rzadko), Guardian Boots (bardzo rzadko), Zaoan Helmet (bardzo rzadko)
Ghazbaran Plik:Ghazbaran.gif 15000 60000 -- -- 0-200 gp, 0-73 Platinum Coin, 0-2 Crystal Coin, 0-55 Onyx Arrow, 0-47 Assassin Star, 0-15 White Pearl, 0-15 Black Pearl, 0-6 Small Emerald, 0-17 Small Amethyst, 0-4 Small Sapphire, 0-4 Talon, 0-5 Demonic Essence, 0-5 Small Diamond,Gold Ingot, Green Gem, Blue Gem, Life Crystal, Demon Horn, Big Bone, Mind Stone, Great Health Potion, Silver Amulet, Gold Ring, Crystal Ring, Protection Amulet, Energy Ring, Might Ring, Orb, Death Ring, Strange Symbol, Magic Light Wand, Strong Health Potion, Berserk Potion, Ultimate Health Potion, Great Mana Potion, Double Axe, Skull Staff, Glacier Kilt, Demon Shield, Mastermind Shield, Magic Plate Armor, Morgaroth's Heart, Thunder Hammer, Demonbone, Golden Boots, Twin Axe, Spellbook of Lost Souls, Spellscroll of Prophecies, Crystalline Armor, Blue Tome, Havoc Blade, Spellbook of Warding, Oceanborn Leviathan Armor, Spellbook of Dark Mysteries, Ruthless Axe, Ravenwing, Mythril Axe, Frozen Plate, Bonebreaker, Robe of the Ice Queen.
Ghost Plik:Ghost.gif 120 150 -- -- Sandals, Shadow Herb, Cape, Morning Star, Combat Knife, Orange Book (rzadko), Ghostly Tissue (rzadko), White Piece of Cloth (rzadko), Ancient Shield (rzadko), Stealth Ring (bardzo rzadko)
Giant Spider Plik:Giant Spider.gif 900 1300 -- -- 0-179 gp, 0-13 Poison Arrow, Brass Legs, Steel Helmet, Two Handed Sword, Plate Armor, Plate Legs, Strong Health Potion, Spider Silk (rzadko), Knight Armor (bardzo rzadko), Time Ring (rzadko), Knight Legs (bardzo rzadko), Platinum Amulet (bardzo rzadko), Lightning Headband (bardzo rzadko).
Gorgo Plik:Gorgo.gif 4050 4500 -- -- 0-17 Platinum Coins, 0-3 Small Emeralds, 0-2 Great Mana Potions, 0-2 Ultimate Health Potions, Medusa Shield, Sacred Tree Amulet, Terra Amulet, Terra Legs, Terra Mantle, Titan Axe, Strand of Medusa Hair (zawsze)
Gravelord Oshuran Plik:Gravelord Oshuran.gif 2400 3100 -- -- 0-97 gp, Strong Mana Potion, White Pearl, Black Pearl, Ring of Healing, Blue Robe, Lightning Boots, Spellscroll of Prophecies, Spellbook
Grorlam Plik:Grorlam.gif 2400 3000 -- -- 0-14 gp, 0-20 Small Stone, Pick, Torch, Carlin Sword, Crystal Ring, Red Gem, Power Ring, Steel Shield, Scale Armor, Iron Ore, 0-2 Small Amethyst (rzadko), Steel Boots (bardzo rzadko), Shiny Stone
Hacker Plik:Hacker.gif 45 430 -- -- 0-12 gp, Ham, Bar of Chocolate, Lamp, Surprise Bag, Halberd, War Hammer, Axe, Battle Axe
Hand of Cursed Fate Plik:Hand of Cursed Fate.gif 5000 10500 -- -- 0-232 gp, 0-5 Platinum Coin, 0-3 Concentrated Demonic Blood, 0-3 Onyx Arrow, 0-4 Small Sapphire, Cape, Demonic Essence, Soul Orb, Mind Stone, Emerald Bangle, Protection Amulet, Wand of Inferno, Knight Armor, Energy Ring (rzadko), Assassin Star (rzadko), Violet Gem (rzadko), Crown Armor (rzadko), Gold Ingot (rzadko), Skull Staff (bardzo rzadko), Golden Figurine (bardzo rzadko), Abyss Hammer (bardzo rzadko),
Haunted Treeling Plik:Haunted Treeling.gif 310 450 -- -- 0-96 gp, 0-2 White Mushroom, Red Mushroom, Orange Mushroom, Wooden Trash, Health Potion, Haunted Piece of Wood., Strong Health Potion, Small Emerald (rzadko), Dwarven Ring (rzadko), Trunk Chair (w paczce) (bardzo rzadko), Bullseye Potion (bardzo rzadko)
Hideous Fungus Plik:Hideous Fungus.gif 2900 4600 -- -- 0-190 gp, 0-7 Platinum Coins, Hideous Chunk, 0-13 Envenomed Arrows, 0-3 Mushroom Pie, Mana Potion, Great Health Potion, Red Piece of Cloth, White Piece of Cloth, Great Mana Potion, Green Piece of Cloth, War Hammer, Blue Piece of Cloth, Terra Boots, Terra Mantle, Muck Rod, Mycological Bow, Mushroom Backpack, Terra Amulet, Terra Legs.
High Templar Cobrass Plik:High Templar Cobrass.gif 515 410 -- -- 0-100 gp, Salamander Shield, Plate Armor, Steel Helmet, Vase (rzadko), Lizard Scale (zawsze), Lizard Leather (zawsze)
Hive Overseer Plik:Hive Overseer.gif 5500 7500 -- -- 0-200 gp, 0-7 Platinum Coin, Kollos Shell, Great Mana Potion, Compound Eye, Ultimate Health Potion, Small Ruby, Giant Shimmering Pearl (rzadko), Gold Ingot (rzadko), 0-2 Gooey Mass (rzadko), Calopteryx Cape (rzadko), Hive Scythe (rzadko), Hive Bow (bardzo rzadko), Carapace Shield (bardzo rzadko), Steel Boots (bardzo rzadko)
Hive Pore Plik:Hive Pore.gif - - -- -- Brak, ponieważ nie da się go zabić.
Humongous Fungus Plik:Humongous Fungus.gif 2600 3400 -- -- 0-187 gp, 0-6 Platinum Coin, Humongous Chunk, 0-3 Mushroom Pie, 0-15 Drill Bolt, Brown Piece of Cloth, White Piece of Cloth, 0-3 Mana Potions, 0-2 Great Health Potion, Blue Piece of Cloth, 0-2 Strong Health Potion, 0-2 Strong Mana Potion, 0-2 Great Mana Potion, Angelic Axe, Red Piece of Cloth, Terra Boots, Terra Legs, Muck Rod, Terra Amulet, Terra Mantle (rzadko), Mycological Bow (bardzo rzadko), Mushroom Backpack (bardzo rzadko)
Humorless Fungus Plik:Humorless Fungus.gif 0 ? -- -- Brak, ponieważ jest to potwór przyzywany przez Hideous Fungus.
Hydra Plik:Hydra.gif 2100 2250 -- -- 0-250 gp, 0-4 Ham, Cucumber, Hydra Head, Small Sapphire, Ring of Healing, Stone Skin Amulet (rzadko), Warrior Helmet (rzadko), Hydra Egg (rzadko), Life Crystal (rzadko), Knight Armor (rzadko), Medusa Shield (rzadko), Strong Mana Potion (rzadko),Royal Helmet (bardzo rzadko), Boots of Haste (bardzo rzadko)
Incredible Old Witch Plik:Incredible Old Witch.gif 0 0 -- -- Brak ponieważ nie da się jaj zabić.
Infected Weeper Plik:Infected Weeper.gif 4800 6800 -- -- 0-195 gp, 0-7 Platinum Coin, Crystalline Arrow
Infernatil Plik:Infernatil.gif 85000 120000 -- -- Fire Axe, 70-100gp, Blue Gem, Platinum Amulet.
Insect Swarm Plik:Insect Swarm.gif 40 50 -- 275 Brak, ponieważ znika zaraz po śmierci.
Insectoid Worker Plik:Insectoid Worker.gif 650 950 -- -- 0-80 gp, Dung Ball, Compound Eye, Health Potion, Small Emerald, Epee (bardzo rzadko)
Ironblight Plik:Ironblight.gif 4400 6600 -- -- 1-198 Gold Coin, 1-8 Platinum Coin, Shiny Stone, Crystalline Spikes, War Crystal, Great Mana Potion, Ultimate Health Potion, 1-2 Brown Crystal Splinter, Red Crystal Fragment, 1-3 Small Amethyst, 1-3 Small Emerald, Green Crystal Shard, Crystal of Balance (rzadko), Crystal of Power (rzadko), Red Gem (rzadko), Springsprout Rod (rzadko), Glacial Rod (rzadko), Sapphire Hammer (rzadko), Epee (rzadko), Magic Sulphur (rzadko), Terra Legs (rzadko), Blue Gem (rzadko), Jade Hat (rzadko), Composite Hornbow (rzadko), Crystal Mace (rzadko).
Jaul Plik:Jaul.gif 30000 90000 -- -- Depth Galea, Deepling Axe, Ornate Shield, Ornate Mace, Ornate Legs (rzadko), Depth Calcei (rzadko), Depth Lorica (bardzo rzadko), Ornate Chestplate (bardzo rzadko)
Jellyfish Plik:Jellyfish.gif 0 55 ? ? Shrimp
Jungle Maw Plik:Jungle Maw.gif - -- -- Brak, ponieważ nie można go zabić
Kollos Plik:Kollos.gif 2400 3800 -- -- 0-207 gp, 0-3 Platinum Coins, Compound Eye, Kollos Shell, 0-5 Tarsal Arrow, 0-2 Small Ruby, 0-4 Great Mana Potion, 0-3 Ultimate Health Potion, Gold Ingot, Giant Shimmering Pearl, Ring of Healing, Hive Scythe (bardzo rzadko), Buggy Backpack (bardzo rzadko), Calopteryx Cape (bardzo rzadko), Carapace Shield (bardzo rzadko), Steel Boots (bardzo rzadko)
Lancer Beetle Plik:Lancer Beetle.gif 250 400 -- 670 0-110 gp, Poisonous Slime, Lancer Beetle Shell, Lump of Dirt, Beetle Necklace (rzadko), 0-? Small Amethyst (rzadko)
Larva Plik:Larva.gif 44 70 355 355 0-15 gp, Meat
Lava Golem Plik:Lava Golem.gif 6200 9000 -- -- 1-198 Gold Coin, 1-11 Platinum Coin, 1-2 Mana Potion, 1-2 Strong Health Potion, 1-2 Strong Mana Potion, 1-2 Great Mana Potion, Ultimate Health Potion, Blazing Bone, Fiery Heart, Iron Ore, 1-2 Magma Clump, 1-5 Prismatic Bolt, 1-2 Green Crystal Splinter, Red Crystal Fragment, Yellow Gem, Violet Crystal Shard, Yellow Piece of Cloth, White Piece of Cloth, Red Piece of Cloth, Magma Amulet (rzadko), Magma Boots (rzadko), Fire Sword (rzadko), Wand of Inferno (rzadko), Fire Axe (rzadko), Wand of Everblazing (rzadko), Crown Shield (rzadko), Red Gem (rzadko), Magma Coat (bardzo rzadko), Spellbook of Mind Control (bardzo rzadko)
Lavahole Plik:Lavahole.gif - - -- -- Brak, ponieważ nie da się go zniszczyć.
Lich Plik:Lich.gif 900 880 -- -- 0-120 gp, Staff, Spellbook, Dirty Cape, Mind Stone, Black Pearl, White Pearl, Ring of Healing (rzadko), Strong Mana Potion (rzadko), Platinum Amulet (rzadko), Blue Robe (bardzo rzadko), Lightning Boots (bardzo rzadko), Castle Shield (bardzo rzadko), Maxilla Maximus(niezwykle rzadko)
Lizard Chosen Plik:Lizard Chosen.gif 2200 3050 -- -- 0-224 gp, 0-5 Platinum Coin, 0-5 Small Diamond, 0-3 Great Health Potion, Spiked Iron Ball, Cursed Shoulder Spikes, Scale of Corruption, Lizard Leather (rzadko), Lizard Scale (rzadko), Corrupted Flag (rzadko), Zaoan Shoes (rzadko), Zaoan Legs (rzadko), Zaoan Armor (rzadko), Tower Shield (rzadko), Zaoan Helmet (bardzo rzadko).
Lizard Dragon Priest Plik:Lizard Dragon Priest.gif 1320 1450 -- -- 0-183 gp, 0-2 Platinum Coin, Dragon Priest's Wandtip, 0-3 Small Amethyst, Strong Mana Potion, Great Mana Potion, Bunch of Ripe Rice, Lizard Leather, Lizard Scale, Terra Rod, Wand of Inferno (rzadko), Focus Cape (rzadko), Zaoan Shoes (rzadko), Yellow Gem (rzadko), Life Ring (rzadko), Zaoan Robe (bardzo rzadko)
Lizard High Guard Plik:Lizard High Guard.gif 1450 1800 -- -- 0-220 gp, 0-4 Small Emerald, Spiked Iron Ball, High Guard Shoulderplates, Strong Health Potion, Great Health Potion, Bunch of Ripe Rice, High Guard Flag, Red Lantern, Lizard Scale, Lizard Leather, Tower Shield (rzadko), Zaoan Shoes (rzadko), Zaoan Legs (rzadko), Zaoan Armor (bardzo rzadko)
Lizard Legionnaire Plik:Lizard Legionnaire.gif 1100 1400 -- -- 0-163 gp, Broken Halberd, Strong Health Potion, Bunch of Ripe Rice, Legionnaire Flags, Zaoan Halberd (rzadko), Drakinata (rzadko), Lizard Leather (rzadko), Lizard Scale (rzadko), Red Lantern (bardzo rzadko), Zaoan Shoes (bardzo rzadko), 0-2 Small Diamond (bardzo rzadko), Zaoan Armor (bardzo rzadko), Lizard Trophy (niezwykle rzadko)
Lizard Sentinel Plik:Lizard Sentinel.gif 110 265 -- 560 0-50 gp, Spear, Chain Armor, Scale Armor, Obsidian Lance (rzadko), Halberd (rzadko), Sentinel Shield (rzadko), Health Potion (rzadko), Lizard Leather (rzadko), Lizard Scale (rzadko), Small Diamond (bardzo rzadko)
Lizard Snakecharmer Plik:Lizard Snakecharmer.gif 210 325 -- -- 0-47 gp, Dirty Cape, Cape, Dead Snake, Snakebite Rod (rzadko), Small Amethyst (rzadko), Lizard Leather (rzadko), Lizard Scale (rzadko), Mana Potion (rzadko), Yellow Gem (bardzo rzadko), Life Crystal (bardzo rzadko), Terra Rod (bardzo rzadko), Charmer Tiara (bardzo rzadko)
Lizard Templar Plik:Lizard Templar.gif 155 410 -- -- 0-53 gp, Short Sword, Lizard Leather (rzadko), Lizard Scale (rzadko), Salamander Shield (rzadko), Small Emerald (rzadko), Steel Helmet (rzadko), Templar Scytheblade (rzadko), Plate Armor (rzadko), Health Potion (rzadko)
Lizard Zaogun Plik:Lizard Zaogun.gif 1700 2955 -- -- 0-215 gp, 0-3 Great Health Potion, Strong Health Potion, Spiked Iron Ball, Zaogun Shoulderplates, Small Emerald, Lizard Leather (rzadko), Lizard Scale (rzadko), Zaogun Flag (rzadko), Red Lantern (rzadko), Zaoan Shoes (rzadko), Tower Shield (rzadko), Zaoan Armor (bardzo rzadko), Zaoan Legs (bardzo rzadko)
Lost Basher Plik:Lost Basher.gif 1800 2600 -- -- 0-100 gp, 0-2 Brown Mushroom, Platinum Coin, Small Topaz, Dwarven Ring, Piggy Bank, Bloody Dwarven Beard, Coal, Red Hair Dye, Wimp Tooth Chain, Lost Basher's Spike, Bonecarving Knife, Great Mana Potion, Ultimate Health Potion, Basalt Figurine, Basalt Fetish, Bone Fetish, Blue Crystal Shard, Iron Ore, Black Shield, Knight Axe (rzadko), Knight Legs (rzadko), Spiked Squelcher (rzadko), Terra Boots (rzadko), Buckle (rzadko), Pair of Iron Fists (rzadko), Fire Axe (bardzo rzadko), War Axe (bardzo rzadko), Chaos Mace (bardzo rzadko)
Lost Husher Plik:Lost Husher.gif 1800 1600 -- -- 0-100 gp, 0-2 Platinum Coins, Bonecarving Knife, Small Topaz, Coal, Skull Shatterer, Wimp Tooth Chain, Lost Husher's Staff, Red Hair Dye, Bonefetish, Basalt Figurine, 0-2 Brown Mushroom, 0-3 Strong Health Potion, Great Health Potion, Holy Ash, Dwarven Ring, Clay Lump (rzadko), Guardian Shield (rzadko), Terra Boots (rzadko), Knight Axe (rzadko), Buckle (rzadko), Tower Shield (bardzo rzadko), Terra Legs (bardzo rzadko), Fire Axe (bardzo rzadko), Skull Staff (bardzo rzadko), Spiked Squelcher (bardzo rzadko)
Lost Soul Plik:Lost Soul.gif 4000 5800 -- -- 0-313 gp, 0-3 Platinum Coin, 0-2 Rusty Armor, Blank Rune, Unholy Bone, Scale Armor, Plate Armor, Steel Helmet, Soul Orb, Demonic Essence, Great Mana Potion, Silver Goblet, Stone Skin Amulet, Skeleton Decoration, Death Ring (rzadko), Ruby Necklace (rzadko), Skull Staff (rzadko), Legion Helmet (bardzo rzadko), Titan Axe (bardzo rzadko), Tower Shield (bardzo rzadko)
Lost Thrower Plik:Lost Thrower.gif 1200 1700 -- -- 0-136 gp, 0-2 Platinum Coin, Great Mana Potion, Great Health Potion, Bloody Dwarven Beard, Basalt Figurine, Broken Throwing Axe, Mad Froth, Lost Bracers, Red Hair Dye, 0-2 Brown Mushroom, Iron Ore, Helmet of the Lost (rzadko), Buckle (rzadko)
Magic Pillar Plik:Magic Pillar.gif - - -- -- Brak, ponieważ nie da się go zniszczyć.
Magicthrower Plik:Magicthrower.gif - - -- -- Brak, ponieważ nie da się go zniszczyć.
Magma Crawler Plik:Magma Crawler.gif 2700 4800 -- -- 0-196 gp, 1-5 Platinum Coin, 0-3 Small Diamond, 0-2 Brown Crystal Splinter, Blue Crystal Shard, Great Health Potion, 0-7 Crystalline Arrow, Coal, Blazing Bone, Magma Clump, Energy Ring (rzadko), Fiery Heart (rzadko), Fire Sword (rzadko), Great Mana Potion (rzadko), Green Crystal Fragment (rzadko), Iron Ore (rzadko), Wand of Draconia (rzadko), Yellow Piece of Cloth (rzadko), Black Shield (rzadko), Magma Amulet (rzadko), Magma Boots (rzadko), Red Piece of Cloth (rzadko), White Piece of Cloth (rzadko), Yellow Gem (rzadko), Wand of Everblazing (bardzo rzadko)
Mamma Longlegs Plik:Mamma Longlegs.gif 2200 1800 0-96 gp, 0-10 Platinum Coin, 0-4 Great Health Potion, 0-2 Spider Silk, Steel Helmet, Knight Legs, Knight Armor, Platinum Amulet, Stealth Ring, Energy Ring, Time Ring, Spool of Yarn (rzadko), Bloody Edge (rzadko), Dreaded_Cleaver (rzadko)
Manta Ray Plik:Manta Ray.gif 125 680 -- -- 0-54 gp
Massacre Plik:Massacre.gif 21000 30000 -- -- 0-207 gp, 1-6 Platinum Coin, Piece of Massacre's Shell (zawsze), 0-9 Meat, 0-6 Orichalcum Pearl, Demonic Essence, Soul Orb, Old Twig, Great Health Potion (rzadko), Great Mana Potion (rzadko), Big Bone (rzadko), Golden Armor (rzadko), Jewel Case (bardzo rzadko), Berserker (bardzo rzadko), Heavy Mace (bardzo rzadko), Great Shield (bardzo rzadko).
Massive Earth Elemental Plik:Massive Earth Elemental.gif 950 1330 -- -- 0-221 gp,0-10 Small Stone, Lump of Earth, Meat, 0-2 Small Topaz (rzadko), Protection Amulet (rzadko), 0-2 Small Diamond (rzadko), Plate Armor (rzadko), Rusty Armor (rzadko), Dwarven Ring (rzadko), Stone Skin Amulet (bardzo rzadko), Terra Amulet (bardzo rzadko), Diamond Sceptre (bardzo rzadko)
Medusa Plik:Medusa.gif 4050 4500 -- -- 1-190 gp, 1-6 Platinum Coin, 1-2 Ultimate Health Potion, 0-2 Great Mana Potion, 1-4 Small Emerald, Strand of Medusa Hair, Terra Amulet, Knight Armor, Medusa Shield, Sacred Tree Amulet (rzadko), Titan Axe (rzadko), Terra Mantle (rzadko), Terra Legs (bardzo rzadko), Rusty Armor (bardzo rzadko)
Mimic Plik:Mimic.gif 0 30 -- -- Brak, ponieważ nie da się go zabić.
Morgaroth Plik:Morgaroth.gif 15000 55000 -- -- 0-295 gp, 0-76 Platinum Coin, 0-14 Small Emerald, 0-14 Small Diamond, 0-12 White Pearl, 0-13 Black Pearl, 0-6 Demonic Essence, 0-78 Infernal Bolt, 0-2 Demon Horn, Magma Coat, Red Tome, Great Spirit Potion, Golden Ring, Crystal Ring, Stealth Ring, Death Ring, Ring of Healing, Ancient Amulet, Stone Skin Amulet, Teddy Bear, Golden Mug, Crystal Ball, Ice Rapier, Two Handed Sword, Giant Sword, Silver Dagger, Golden Legs, Double Axe, Thunder Hammer, Moonlight Rod, Necrotic Rod, Skull Staff, Devil Helmet, Boots of Haste, Demon Shield, Mastermind Shield, Demonbone, Ring of the Sky, Energy Ring, Might Ring, Platinum Amulet, Silver Amulet, Magic Light Wand, Orb, Purple Tome, Green Gem, Great Health Potion, Fire Axe, Fireborn Giant Armor, Magic Plate Armor, Royal Crossbow, Morgaroth's Heart, Dark Lord's Cape, Molten Plate, Chain Bolter, Great Shield, The Ironworker, The Devileye, The Stomper.
Mummy Plik:Mummy.gif 150 240 -- -- 0-80 gp, 0-3 Worm, Flask of Embalming Fluid, Gauze Bandage, Magic Light Wand, Strange Talisman, Silver Brooch, Crystal Ring, Black Pearl (rzadko), Yellow Piece of Cloth (rzadko), Silver Amulet (bardzo rzadko), Poison Dagger (bardzo rzadko), Black Shield (bardzo rzadko), Mini Mummy (niezwykle rzadko)
Mutated Bat Plik:Mutated Bat.gif 615 900 -- -- 0-98 gp, 0-3 Black Pearl, Star Herb, Longsword, Obsidian Lance, Battle Shield, Mutated Bat Ear, Small Amethyst, Stealth Ring, 0-2 Bat Wing (rzadko), 0-2 Rusty Armor (rzadko), Black Shield (rzadko), Energy Ring (rzadko), Mercenary Sword (bardzo rzadko), Batwing Hat (bardzo rzadko)
Mutated Human Plik:Mutated Human.gif 150 240 -- -- 0-130 gp, 0-3 Worm, Mutated Flesh, Cheese, Fishbone, Strange Talisman, Short Sword, Sword, Studded Armor, Scale Armor, Brass Helmet, Rusty Armor (rzadko), Peanut (rzadko), Fern (rzadko), Silver Amulet (bardzo rzadko)
Mutated Rat Plik:Mutated Rat.gif 450 550 -- -- 0-128 gp, Green Mushroom, Skull, Mouldy Cheese, Plate Shield, Mutated Rat Tail, Stone Herb, Halberd, Health Potion (rzadko), Stealth Ring (rzadko), Spellbook of Enlightenment (bardzo rzadko), Tower Shield (bardzo rzadko)
Necromancer Plik:Necromancer.gif 580 580 -- -- 0-90 gp, 0-5 Poison Arrow, Short Sword, Scale Armor, Green Mushroom, Book of Necromantic Rituals, Necromantic Robe, Strong Mana Potion (rzadko), Clerical Mace (rzadko), Mystic Turban (rzadko), Skull Staff (bardzo rzadko), Noble Axe (bardzo rzadko), Spellbook of Warding (bardzo rzadko), Boots of Haste (bardzo rzadko)
Necromancer Servant Plik:Necromancer Servant.gif 580 580 -- -- 0-90 gp, Incantation Fragment (zawsze), Poison Arrow 0-5, Book of Necromantic Rituals, Necromantic Robe
Nightmare Plik:Nightmare.gif 2150 2700 -- -- 0-213 gp, 0-4 Platinum Coin, 0-2 Ham, 0-4 Meat, 0-4 Power Bolt, 0-2 Concentrated Demonic Blood, Demonic Essence, Soul Orb, Essence of a Bad Dream, Scythe Leg, Ancient Shield (rzadko) Knight Legs (rzadko), Skeleton Decoration (rzadko), War Axe (rzadko), Death Ring (bardzo rzadko), Boots of Haste (bardzo rzadko), Mysterious Voodoo Skull (bardzo rzadko)
Nightmare Scion Plik:Nightmare Scion.gif 1350 1400 -- -- 0-127 gp, Ham, Meat, Death Ring, Essence of a Bad Dream, Scythe Leg, Crown Helmet (rzadko), Focus Cape (rzadko), Crystal of Focus (rzadko), Diamond Sceptre (rzadko), Bar of Chocolate (bardzo rzadko), Shadow Sceptre (bardzo rzadko)
Obujos Plik:Obujos.gif 20000 35000 -- -- Depth Scutum, Deepling Axe, Ornate Legs (rzadko)
Orewalker Plik:Orewalker.gif 4800 7200 -- -- 0-196 Gold Coin, 0-10 Platinum Coin, 0-3 Small Topaz, 0-5 Prismatic Bolt, 0-2 Blue Crystal Splinter, 0-2 Strong Mana Potion, 0-2 Great Mana Potion, 0-4 Mana Potion, 0-2 Strong Health Potion, 0-2 Ultimate Health Potion, Cyan Crystal Fragment, Sulphurous Stone, Pulverized Ore, Iron Ore, Vein of Ore, Shiny Stone, Green Crystal Shard (rzadko), Dwarven Ring (rzadko), Magic Sulphur (rzadko), Titan Axe (rzadko), Glorious Axe (rzadko), Yellow Gem (rzadko), Crown Helmet (bardzo rzadko), Crystal Crossbow (bardzo rzadko), Knight Legs (bardzo rzadko), Crown Armor (bardzo rzadko), Crystalline Armor (bardzo rzadko), Wand of Defiance (bardzo rzadko).
Orshabaal Plik:Orshabaal.gif 10000 20500 -- -- 0-250 gp, 0-72 Platinum Coin, 0-13 Black Pearl, 0-15 White Pearl, 0-19 Small Amethyst, 0-9 Small Emerald, 0-7 Small Sapphire, 0-3 Small Diamond, 0-6 Talon, 0-5 Demonic Essence, 0-2 Demon Horn, 0-80 Onyx Arrow, Great Spirit Potion, Great Health Potion, Great Mana Potion, Magic Light Wand, Dragon Hammer, Silver Amulet, Gold Ingot, Energy Ring, Golden Mug, Devil Helmet, Giant Sword, Silver Dagger, Snakebite Rod, Necrotic Rod, Two Handed Sword, Strange Symbol, Mind Stone, Double Axe, Fire Axe, Boots Of Haste, Demon Shield, Purple Tome, Orb, Ice Rapier, Skull Staff, Platinum Amulet, Might Ring, Death Ring, Stealth Ring, Crystal Ring, Crystal Ball, Crystal Necklace, Protection Amulet, Golden Ring, Golden Sickle, Ring of Healing, Wand of Decay, Ring of the Sky, Blue Gem, Green Gem, Mastermind Shield, Golden Legs, Magic Plate Armor, Teddy Bear, Thunder Hammer, Orshabaal's Brain, Ancient Amulet
Panda Plik:Panda.gif 23 80 300 300 0-4 Meat, 0-2 Ham, Bamboo Stick
Pirate Ghost Plik:Pirate Ghost.gif 250 275 -- -- 0-57 gp, Bag, Dirty Cape, Torn Book, Tattered Piece of Robe (rzadko), Stealth Ring (rzadko), Spike Sword (rzadko), Parchment (rzadko), Red Robe (bardzo rzadko)
Plaguesmith Plik:Plaguesmith.gif 4500 8250 -- -- 0-231 gp, 0-4 Onyx Arrow, Piece of Iron, Mouldy Cheese, Morning Star, Demonic Essence, Dirty Cape, Silver Brooch, Soul Orb, War Hammer, Crowbar, Axe Ring, Club Ring, Great Health Potion, Battle Hammer, Steel Shield, Rusty Armor, Knight Legs (rzadko), Piece of Draconian Steel (rzadko), Piece of Hell Steel (rzadko), Piece of Royal Steel (rzadko), War Horn (bardzo rzadko), Hammer of Wrath (bardzo rzadko), Steel Boots (bardzo rzadko).
Plaguethrower Plik:Plaguethrower.gif - - -- -- Brak, ponieważ nie da się go zniszczyć.
Poison Spider Plik:Poison Spider.gif 22 26 270 270 0-4 gp, Poison Spider Shell
Retching Horror Plik:Retching Horror.gif 3900 5300 -- -- 0-100 gp, 0-7 Platinum Coins, Goosebump Leather, Pool of Chitinous Glue, Broken Dream, 0-2 Brown Mushroom, Great Health Potion, Great Mana Potion, Beastslayer Axe, Crown Shield, Mercenary Sword, Spiked Squelcher, Underworld Rod, Wand of Starstorm, Fire Sword, Tower Shield.
Ribstride Plik:Ribstride.gif 580 515 -- -- 1-7 Platinum Coins, 1-4 Small Diamond, Green Mushroom, 1-3 Hardened Bone, Bone Shield, Plate Armor, Bonebeast Trophy, Skull Helmet, Maxilla Maximus, Bony Tail (zawsze)
Sandstone Scorpion Plik:Sandstone Scorpion.gif 680 900 -- -- 0-120 gp, 0-2 Platinum Coins, 0-2 Small Emeralds, Daramanian Mace, Steel Helmet, Black Shield (rzadko), Fist on a Stick (bardzo rzadko).
Scarab Plik:Scarab.gif 120 320 395 395 0-52 gp, Meat, Piece of Scarab Shell, Scarab Coin (rzadko), Daramanian Mace (bardzo rzadko), Small Amethyst (bardzo rzadko), Small Emerald (bardzo rzadko)
Scorpion Plik:Scorpion.gif 45 45 310 310 Scorpion Tail
Serpent Spawn Plik:Serpent Spawn.gif 3050 3000 -- -- 1-250 gp, Small Sapphire, Power Bolt, Green Mushroom, Golden Mug, Snakebite Rod, Strange Helmet, Snake Skin, Energy Ring, Life Ring, Great Mana Potion, Old Parchment (rzadko), Winged Tail (rzadko), Life Crystal (rzadko), Warrior Helmet (rzadko), Crown Armor (rzadko), Tower Shield (rzadko), Noble Axe (rzadko), Mercenary Sword (rzadko), Charmer Tiara (bardzo rzadko), Spellbook of Mind Control (bardzo rzadko), Royal Helmet (bardzo rzadko), Swamplair Armor (bardzo rzadko)
Servant Golem Plik:Servant Golem.gif - - -- -- Brak
Shadow Pupil Plik:Shadow Pupil.gif 410 450 - - 0-64gp, Incantation Notes, Book of Necromantic Rituals, Brown Mushroom, Pieces of Magic Chalk, Strong Mana Potion (rzadko), Mystic Turban (Bardzo rzadko), Spellbook of Enlightenment (Bardzo rzadko), Boots of Haste (Bardzo rzadko), Clerical Mace (Bardzo rzadko)
Shredderthrower Plik:Shredderthrower.gif - - -- -- Brak, ponieważ nie da się go zniszczyć.
Silencer Plik:Silencer.gif 3800 4900 -- -- 0-100 gp, 0-8 Platinum Coins, Silencer Claws, 0-10 Assassin Stars, Silencer Resonating Chamber, Dark Shield (rzadko), Glorious Axe (rzadko), Titan Axe (rzadko), Haunted Blade (rzadko), Stealth Ring (rzadko), Terra Legs (rzadko), Cluster of Solace (rzadko), Diamond Sceptre (rzadko), Boots of Haste (rzadko), Terra Boots (bardzo rzadko), Shadow Sceptre (bardzo rzadko).
Slime Plik:Slime.gif 160 150 -- -- Brak, ponieważ po śmierci zamienia się w chmurę gazu.
Slime (Weak) Plik:Slime (Weak).gif 55 150 -- -- Brak, ponieważ po śmierci zamienia się w chmurę gazu.
Slime Puddle Plik:Slime Puddle.gif - - -- -- Nic.
Snake Plik:Snake.gif 10 15 205 205 Brak, ponieważ nie da się go otworzyć.
Son of Verminor Plik:Son of Verminor.gif 5900 8500 -- -- Brak, ponieważ po śmierci zamienia się w Poison Field.
Spectral Scum Plik:Spectral Scum.gif - - -- -- Po złapaniu do torby znikają.
Spectre Plik:Spectre.gif 2100 1350 -- -- 0-300 gp, 0-7 Platinum Coin, 0-2 Blank Rune, Silver Brooch, Sandals, Lyre, Demonic Essence, Soul Orb, Wand of Cosmic Energy, Stealth Ring (rzadko), White Piece of Cloth (rzadko), Demonbone Amulet (bardzo rzadko), Death Ring (bardzo rzadko), Great Mana Potion (bardzo rzadko), Relic Sword (bardzo rzadko), Shadow Sceptre (bardzo rzadko)
Spider Queen Plik:Spider Queen.gif ?
Spider queen Plik:Spider Queen.gif ?
Spidris Plik:Spidris.gif 2600 3700 -- -- 0-198 gp, 0-6 Platinum Coins, Spidris Mandible, Compound Eye, 0-2 Small Ruby, Great Mana Potion, Ultimate Health Potion, Death Ring, Giant Shimmering Pearl, Titan Axe (rzadko), Violet Gem (rzadko), Carapace Shield (bardzo rzadko), Hive Scythe (bardzo rzadko), Calopteryx Cape (bardzo rzadko)
Spirit of Light Plik:Spirit of Light.gif - - -- -- ?
Spit Nettle Plik:Spit Nettle.gif 20 150 -- -- 0-10 gp, Grave Flower, Nettle Spit Sling Herb, Shadow Herb, Seeds (bardzo rzadko)
Spitter Plik:Spitter.gif 1100 1500 -- -- 0-190 gp, Compound Eye, Platinum Coin, 0-2 Small Amethyst, Great Health Potion, Great Mana Potion, Spitter Nose, 0-3 Brown Mushroom, Time Ring, Crystal Sword (rzadko), Mastermind Potion (bardzo rzadko), Green Gem (bardzo rzadko), Platinum Amulet (bardzo rzadko), Calopteryx Cape (bardzo rzadko), Grasshopper Legs (bardzo rzadko), Crusader Helmet (bardzo rzadko)
Stone Devourer Plik:Stone Devourer.gif 2900 4200 -- -- 0-51 Gold Coin, 0-2 Platinum Coin, 0-2 Strong Mana Potion, Cyan Crystal Fragment, Crystalline Spikes, Green Crystal Splinter, Stone Nose, Crystal Mace, Coal, 0-8 Crystalline Arrow, Ancient Stone, Great Mana Potion, Mana Potion, Strong Health Potion, Ultimate Health Potion, Dwarven Ring, Stone Skin Amulet, Glorious Axe (rzadko), Sapphire Hammer (rzadko), War Axe (rzadko), Spiked Squelcher (rzadko), Giant Sword (rzadko).
Stone Golem Plik:Stone Golem.gif 160 270 590 590 0-38 gp, 0-6 Small Stone, Coal, Carlin Sword, Sulphurous Stone, Scale Armor, Steel Shield, Power Ring, Ancient Stone (rzadko), Iron Ore (rzadko), Shiny Stone (rzadko), Piece of Marble Rock (rzadko), Crystal Ring (bardzo rzadko), Red Gem (bardzo rzadko)
Sulphur Scuttler Plik:Sulphur Scuttler.gif 900 1300 -- -- 1-3 Platinum Coins, Lump of Earth, 0-3 Small Emerald, Sulphurous Stone, Strong Mana Potion, Stealth Ring, Magic Sulphur, Brimstone Fangs (zawsze), Brimstone Shell (zawsze)
Swarmer Plik:Swarmer.gif 350 460 -- -- 0-75 gp, Swarmer Antenna, Compound Eye, Small Emerald (rzadko), Epee (bardzo rzadko)
Tarantula Plik:Tarantula.gif 120 225 485 485 0-45 gp, Brass Legs, Tarantula Egg, Spider Fangs, Plate Shield, Steel Helmet (rzadko), Plate Armor (bardzo rzadko), Time Ring (bardzo rzadko).
Tarnished Spirit Plik:Tarnished Spirit.gif 150 150 -- -- Cape, Morning Star, Shadow Herb, Brown Book, White Piece of Cloth (rzadko), Stealth Ring (rzadko), Ancient Shield (rzadko)
Terrorsleep Plik:Terrorsleep.gif 5900 7200 -- -- 60-179 gp, 1-8 Platinum Coin, 0-2 Great Mana Potion, Ultimate Health Potion, 0-3 Small Rubie, 0-2 Small Topaz, Blue Crystal Shard, Trapped Bad Dream Monster, Bowl of Terror Sweat, Blue Crystal Splinter, Broken Dream, Cyan Crystal Fragment, Small Emerald, 0-3 Small Amethyst, Red Piece of Cloth, Warrior Helmet, White Piece of Cloth, Giant Sword.
The Blightfather Plik:The Blightfather.gif 600 ? -- -- 0-91 gp, Poisonous Slime, Lancer Beetle Shell, Lump of Dirt, Beetle Necklace?, 0-? Small Amethyst?
The Halloween Hare Plik:The Halloween Hare.gif - - -- -- Brak, ponieważ nie da się go zabić.
The Many Plik:The Many.gif 4000 5300 -- -- 0-4 Small Sapphire, 0-3 Gold Ingot, 0-5 Strong Mana Potion, Stone Skin Amulet, Sacred Tree Amulet, Knight Armor, Medusa Shield, Warrior Helmet, Boots of Haste, Royal Helmet, Egg of The Many (rzadko)
The Old Widow Plik:The Old Widow.gif 2800 3200 -- -- 0-120 gp, 0-10 Platinum Coin, Giant Spider Silk, Steel Helmet, Great Health Potion, Plate Armor, Time Ring, Energy Ring, Stealth Ring, Knight Armor, Knight Legs, Sweet Smelling Bait, Platinum Amulet, Spool of Yarn, Dreaded Cleaver
The Plasmother Plik:The Plasmother.gif 8300 8000 -- -- 0-95 gp, 0-12 Platinum Coin, 0-3 Black Pearl, small amethyst, Demonic Essence, Soul Orb, Plasmother's Remains (zawsze)
The Ruthless Herald Plik:The Ruthless Herald.gif - - -- -- Brak, ponieważ nie da się go zabić.
Thul Plik:Thul.gif 2700 3000 -- -- 0-? gp, 0-? Shrimp, Small Amethyst, White Pearl, Black Pearl, Crusader helmet, Marlin, Double Axe, Halberd, Skull Helmet, Wand of Cosmic Energy, Relic Sword (rzadko), Fish Fin (zawsze)
Tiquandas Revenge Plik:Tiquandas Revenge.gif 1755 2000 -- -- 0-107 gp, 0-47 Meat, 0-4 Ham, 0-3 Small Diamond, 0-3 Seeds, Carrot on a Stick, Mandrake (zawsze)
Undead Cavebear Plik:Undead Cavebear.gif 600 450 -- -- 0-74 ? gp, Maxilla, Cavebear Skull
Undead Dragon Plik:Undead Dragon.gif 7200 8350 -- -- 0-195 gp, 0-5 Platinum Coin, 0-7 Power Bolt, 0-5 Assassin Star, Golden Mug, 1-3 Great Health Potion, 1-3 Great Mana Potion, 1-2 Black Pearl, 1-2 Small Sapphire, Unholy Bone, Hardened Bone, Demonic Essence, Death Ring (rzadko), Life Crystal (rzadko), Dragonbone Staff (rzadko), Knight Armor (rzadko), War Axe (rzadko), Dragon Slayer (rzadko), Royal Helmet (rzadko), Gold Ingot (rzadko), Spellweaver's Robe (rzadko), Golden Armor (bardzo rzadko), Blue Gem (bardzo rzadko), Divine Plate (bardzo rzadko), Skullcracker Armor (bardzo rzadko).
Undead Jester Plik:Undead Jester.gif 5 355 -- -- Fish, Green Perch, Rainbow Trout, Marlin, Bar of Chocolate, Spellwand, Suspicious Surprise Bag, Red Piece of Cloth, Yellow Piece of Cloth, White Piece of Cloth, Green Piece of Cloth, Brown Piece of Cloth, Head of a Jester Doll, Part of a Jester Doll (Lewe Ramię), Part of a Jester Doll (Prawe Ramię), Part of a Jester Doll (Lewa Noga)‎, Part of a Jester Doll (Prawa Noga)‎, Torso of a Jester Doll, Piggy Bank, Ice Cream Cone (Blue-Barian), Toy Mouse
Vampire Plik:Vampire.gif 305 475 -- -- 0-60 gp, Leather Legs, Bronze Amulet, Bowl, Skull, Katana, Grave Flower, Vampire Teeth (rzadko), Black Pearl (rzadko), Emerald Bangle (rzadko), Spike Sword (rzadko), Strange Helmet (rzadko), Ice Rapier (rzadko), Strong Health Potion (bardzo rzadko), Blood Preservation (bardzo rzadko), Vampire Shield (bardzo rzadko).
Vampire Viscount Plik:Vampire Viscount.gif 800 1200 ? ? 0-50 gp, Strong Health Potion, Strong Mana Potion, Tooth File, Vampire Teeth, 0-2 Small Rubies (rzadko), Black Pearl (rzadko), Vampire's Cape Chain (rzadko), Blood Preservation (rzadko), Ice Rapier (bardzo rzadko), Red Gem (bardzo rzadko), Vampire Shield (bardzo rzadko), Red Piece of Cloth (bardzo rzadko)
Verminor Plik:Verminor.gif ? ? -- -- Nieznany.
Vulcongra Plik:Vulcongra.gif 1100 1600 -- -- 0-95 gp, Platinum Coin, Banana, Fiery Heart, Red Crystal Fragment, Brown Crystal Splinter, Coal, Magma Amulet, Strong Health Potion, Strong Mana Potion, Sword Ring, Blazing Bone, Magma Clump, Wand of Inferno (rzadko), Fire Sword (rzadko), Magma Coat (bardzo rzadko)
Wailing Widow Plik:Wailing Widow.gif 450 940 -- -- 0-137 gp, Health Potion, Mana Potion, Plate Shield, Widow's Mandibles, Halberd, Green Mushroom (rzadko), Zaoan Halberd (rzadko), Wailing Widow's Necklace (bardzo rzadko)
Wasp Plik:Wasp.gif 24 35 280 280 Honeycomb (rzadko)
Waspoid Plik:Waspoid.gif 830 1100 -- -- 0-134 gp, Platinum Coin, Waspoid Wing, Waspoid Claw, Compound Eye, Black Pearl, Emerald Bangle, Yellow Gem (rzadko), Hive Scythe (rzadko), Grasshopper Legs (bardzo rzadko), Carapace Shield (bardzo rzadko)
Water Elemental Plik:Water Elemental.gif 650 550 -- -- 0-100 gp, Platinum Coin, Fish, Strong Health Potion, Strong Mana Potion, Life Ring, Small Diamond, Small Emerald, Small Sapphire, White Pearl, Energy Ring, Giant Shimmering Pearl (rzadko), Rainbow Trout (bardzo rzadko), Green Perch (bardzo rzadko)

Weeper Plik:Weeper.gif 4800 6800 -- -- 0-?? Gold Coin, Platinum Coin, Blazing Bone, Eye of a Weeper, Fiery Heart, Magma Clump, Prismatic Bolt, Great Mana Potion, Ultimate Health Potion, Brown Crystal Splinter, Small Ruby, Wand of Everblazing (bardzo rzadko)
White Shade Plik:White Shade.gif 120 260 -- -- White Piece of Cloth (rzadko)
Wiggler Plik:Wiggler.gif 900 1200 -- -- 0-100 Gold Coin, 0-1 Platinum Coin, 0-5 White Mushroom, 0-5 Crystalline Arrow, 0-4 Drill Bolt, Strong Mana Potion, Strong Health Potion, Yellow Piece of Cloth, Serpent Sword, Green Crystal Splinter, Green Crystal Fragment, Blue Piece of Cloth (rzadko), Black Shield (rzadko), Terra Rod (rzadko).
Wyvern Plik:Wyvern.gif 515 795 -- -- 0-83 gp, 0-3 Dragon Ham, 0-2 Power Bolt, Wyvern Talisman, Emerald Bangle (rzadko), Small Sapphire (rzadko), Strong Health Potion (rzadko), Wand of Inferno (rzadko), Wyvern Fang (bardzo rzadko)
Yalahari Plik:Yalahari.gif 5 150 -- -- Brak.
Zombie Plik:Zombie.gif 280 500 -- -- 0-65 gp, Half-Eaten Brain, Mace, Steel Helmet, Battle Hammer, Halberd, Rusty Armor, Mana Potion (rzadko), Life Ring (rzadko), Simple Dress (rzadko)

Bronie zadające obrażenia od ziemi

Całkowicie

Częściowo


Przedmioty chroniące przed ziemią

Nazwa Obrona Atrybuty Wymagania Waga [oz.] Wypada z:
Cobra Crown Plik:Cobra Crown.gif 3 Zwiększa poziom magiczny o 2.
Daje 5% ochrony od żywiołu ziemi, lecz zwiększa o 5% obrażenia od ognia.
Tylko Sorcerer i Druid mogą używać. 8.50 Draken Elite, Hatebreeder
Crude Umbral Spellbook Plik:Crude Umbral Spellbook.gif Zwiększa poziom magiczny o 1
Daje 2% ochrony od żywiołu ognia i 2% od energii.
Minimum 75 lvl i może go używać tylko Druid i Mag. 40.00 Gaz'haragoth
Earthborn Titan Armor Plik:Earthborn Titan Armor.gif 15 Zwiększa Axe Fighting o 2 punkty.
Daje 5% ochrony od żywiołu ziemi, lecz zwiększa o 5% obrażenia od ognia.
Tylko Knight może używać i musi mieć co najmniej 100 lvl. 120.00 Lord of the Elements, Zulazza the Corruptor
Elven Amulet Plik:Elven Amulet.gif Redukuje obrażenia od ziemi, energii, ognia, lodu, świętości, śmierci i fizyki o 5%.
Posiada 50 ładunków.
2.70 Elf Arcanist, Dharalion
Gill Coat Plik:Gill Coat.gif 12 Zwiększa poziom magiczny o 1.
Daje 10% ochrony od żywiołu ziemi, lecz zwiększa o 10% obrażenia od ognia.
Tylko Sorcerer i Druid mogą używać i muszą mieć co najmniej 150 lvl. 19.00
Gill Gugel Plik:Gill Gugel.gif 5 Zwiększa poziom magiczny o 2.
Daje 6% ochrony od żywiołu ziemi, lecz zwiększa o 6% obrażenia od ognia.
Tylko Sorcerer i Druid mogą używać i muszą mieć co najmniej 150 lvl. 9.00
Gill Legs Plik:Gill Legs.gif 7 Zwiększa poziom magiczny o 1.
Daje 8% ochrony od żywiołu ziemi, lecz zwiększa o 8% obrażenia od ognia.
Tylko Sorcerer i Druid mogą używać i muszą mieć co najmniej 150 lvl. 28.00
Gill Necklace Plik:Gill Necklace.gif Daje 15% ochrony przed obrażeniami fizycznymi i 10% od ziemi.
Posiada 750 ładunków.
Minimum 150 lvl, by móc używać. 4.10
Glooth Amulet Plik:Glooth Amulet.gif Redukuje obrażenia od ziemi, energii, ognia, lodu, świętości, śmierci i fizyki o 10%.
Posiada 20 ładunków.
Koniecznie minimum 75 lvl, by móc używać. 2.20 Blood Beast, Glooth Anemone, Glooth Blob, Glooth Fairy, Rot Elemental, Devourer, Glooth Bandit, Glooth Brigand, Glooth Golem
Glooth Cape Plik:Glooth Cape.gif 9 Daje 5% ochrony od żywiołu ziemi, lecz zwiększa o 5% obrażenia od ognia. Tylko Sorcerer i Druid mogą używać i muszą mieć co najmniej 40 lvl. 29.00
Goo Shell Plik:Goo Shell.gif 11 Daje 2% ochrony od żywiołu ziemi, lecz zwiększa o 2% obrażenia od ognia. Brak. 48.00 Weakened Shlorg
Greenwood Coat Plik:Greenwood Coat.gif 12 Daje 12% ochrony od żywiołu ziemi, lecz zwiększa o 12% obrażenia od ognia. Tylko Druid może używać i musi mieć co najmniej 75 lvl. 28.50 Ferumbras
Might Ring Plik:Might Ring.gif Redukuje obrażenia od ziemi, energii, ognia, lodu, świętości, śmierci i fizyki o 20%.
Posiada 20 ładunków.
1.00 Hero, Worker Golem, Demon, Ashmunrah, Orshabaal, Ushuriel, Zugurosh, Hellgorak, Ghazbaran, Morgaroth, Diamond Servant
Rubber Cap Plik:Rubber Cap.gif 5 Zwiększa poziom magiczny o 1.
Daje 3% ochrony od żywiołu ziemi, lecz zwiększa o 3% obrażenia od ognia.
Tylko Sorcerer i Druid mogą używać i muszą mieć co najmniej 70 lvl. 8.00
Sacred Tree Amulet Plik:Sacred Tree Amulet.gif Daje 60% ochrony przed obrażeniami fizycznymi i 40% od ziemi.
Posiada 5 ładunków.
Koniecznie minimum 80 lvl, by móc używać. 7.00 Medusa, The Many
Silver Amulet Plik:Silver Amulet.gif Daje 10% ochrony od żywiołu ziemi.
Posiada 200 ładunków.
5.00 Adept of the Cult, Banshee, Troll, Island Troll, Troll Champion, Mummy, Annihilon, Ferumbras, Ushuriel, Zugurosh, Latrivan, Ghazbaran, Morgaroth, Mutated Human, Orshabaal
Spellbook of Vigilance Plik:Spellbook of Vigilance.gif Zwiększa poziom magiczny o 3.
Daje 3% ochrony od żywiołu ziemi, lecz zwiększa o 3% obrażenia od ognia.
Minimum 130 lvl i może go używać tylko Druid i Mag. 27.00
Swamplair Armor Plik:Swamplair Armor.gif 13 Daje 3% ochrony od żywiołu ziemi, lecz zwiększa o 3% obrażenia od ognia. Tylko Knight i Paladin mogą używać i muszą mieć co najmniej 60 lvl. 84.50 Serpent Spawn, Earth Overlord, Chizzoron The Distorter
Terra Amulet Plik:Terra Amulet.gif Daje 20% ochrony od żywiołu ziemi, lecz zwiększa o 10% obrażenia od ognia.
Posiada 200 ładunków.
Koniecznie minimum 60 lvl, by móc używać. 5.00 Medusa, Massive Earth Elemental, Deathbine, Hideous Fungus, Humongous Fungus, Drillworm
Terra Hood Plik:Terra Hood.gif 5 Daje 4% ochrony od żywiołu ziemi, lecz zwiększa o 5% obrażenia od ognia. Tylko Sorcerer i Druid mogą używać. 10.00 Ancient Scarab, Hide, Draken Abomination
Terra Legs Plik:Terra Legs.gif 8 Daje 6% ochrony od żywiołu ziemi, lecz zwiększa o 6% obrażenia od ognia. Tylko Sorcerer i Druid mogą używać i muszą mieć co najmniej 40 lvl. 19.00 Askarak Demon, Blightwalker, Ghastly Dragon, Hideous Fungus, Humongous Fungus, Ironblight, Lost Husher, Medusa, Ferumbras, Gorgo.
Terra Mantle Plik:Terra Mantle.gif 11 Daje 8% ochrony od żywiołu ziemi, lecz zwiększa o 8% obrażenia od ognia. Tylko Sorcerer i Druid mogą używać i muszą mieć co najmniej 50 lvl. 22.50 Banshee, Medusa, Blightwalker, The Evil Eye, Earth Overlord, Esmeralda, Hideous Fungus, Humongous Fungus
Umbral Master Spellbook Plik:Umbral Master Spellbook.gif Zwiększa poziom magiczny o 4.
Daje 5% ochrony od żywiołu ognia i 5% od energii.
Minimum 250 lvl i może go używać tylko Druid i Mag. 30.00 Gaz'haragoth
Umbral Spellbook Plik:Umbral Spellbook.gif Zwiększa poziom magiczny o 2
Daje 3% ochrony od żywiołu ognia i 3% od energii.
Minimum 150 lvl i może go używać tylko Druid i Mag. 35.00 Gaz'haragoth

Runy zadające obrażenia od ziemi

Czary spontaniczne zadające obrażenia od ziemi