Czary spontaniczne

Użytkowniku! Tibia Wiki nie wymaga pobierania CZEGOKOLWIEK, więc jeśli widzisz komunikat zalecający coś ściągać - wiedz, że to na pewno dzieło hakera. Zwracaj również uwagę na to, gdzie przekierowuje dany link zewnętrzny.
Pamiętaj, że wszelkie przejawy wandalizmu na stronach możesz cofać samodzielnie, jeśli administrator się spóźnia. Sprawdź.

Czary spontaniczne

Z Tibia Wiki

Czary spontaniczne to takie, które działają od razu po wypowiedzeniu inkantacji. Podobnie jak w przypadku run, każda profesja posiada inne zdolności magiczne i włada innymi czarami. Rycerze, bazują na walce wręcz, przez co posiadają jedynie kilka specjalnych ciosów i czary leczące. Paladyni wyspecjalizowani są w leczeniu, oraz czarach świętości. Druidzi również w leczeniu i czarach ziemi i lodu. Za to magowie w czarach energii, ognia i śmierci.

Czary rycerza              Czary paladyna              Czary maga              Czary druida

Lista czarów

Nazwa     Inkantacja            Profesja Premium
Mana
Soul Points Poziom      Żywioł Cena czaru
Annihilation Plik:Annihilation.gif Exori Gran Ico Rycerz Tak 300 110
FizykaGrafika:Ikona_Fizyka.gif
20000 gp.
Apprentice's Strike Plik:Apprentice's Strike.gif Exori Min Flam MagDruid Nie 6 8
FireGrafika:Ikona_Fire.gif
0 gp.
Berserk Plik:Berserk.gif Exori Rycerz Tak 115 35
FizykaGrafika:Ikona_Fizyka.gif
2500 gp.
Blood Rage Plik:Blood Rage.gif Utito Tempo Rycerz Tak 290 60
8000 gp.
Brutal Strike Plik:Brutal Strike.gif Exori Ico Rycerz Tak 30 16
FizykaGrafika:Ikona_Fizyka.gif
1000 gp.
Cancel Invisibility Plik:Cancel Invisibility.gif Exana Ina Paladyn Tak 200 26
1600 gp.
Challenge Plik:Challenge.gif Exeta Res Rycerz Tak + Promocja 30 20
2000 gp.
Charge Plik:Charge.gif Utani Tempo Hur Rycerz Tak 100 25
1300 gp.
Conjure Arrow Plik:Conjure Arrow.gif Exevo Con Paladyn Nie 100 1 13
450 gp.
Conjure Bolt Plik:Conjure Bolt.gif Exevo Con Mort Paladyn Tak 140 2 17
750 gp.
Conjure Explosive Arrow Plik:Conjure Explosive Arrow.gif Exevo Con Flam Paladyn Nie 290 3 25
1000 gp.
Conjure Piercing Bolt Plik:Conjure Piercing Bolt.gif Exevo Con Grav Paladyn Tak 180 3 33
850 gp.
Conjure Poisoned Arrow Plik:Conjure Poisoned Arrow.gif Exevo Con Pox Paladyn Nie 130 2 16
700 gp.
Conjure Power Bolt Plik:Conjure Power Bolt.gif Exevo Con Vis Paladyn Tak + Promocja 700 4 59
2000 gp.
Conjure Sniper Arrow Plik:Conjure Sniper Arrow.gif Exevo Con Hur Paladyn Tak 160 3 24
800 gp.
Creature Illusion Plik:Creature Illusion.gif Utevo Res Ina "potwór" MagDruid Nie 100 23
1000 gp.
Cure Bleeding Plik:Cure Bleeding.gif Exana Kor RycerzDruid Tak 50 45
2500 gp.
Cure Burning Plik:Cure Burning.gif Exana Flam Druid Tak 30 30
2000 gp.
Cure Curse Plik:Cure Curse.gif Exana Mort Paladyn Tak 40 80
6000 gp.
Cure Electrification Plik:Cure Electrification.gif Exana Vis Druid Tak 30 22
1000 gp.
Cure Poison Plik:Cure Poison.gif Exana Pox RycerzPaladynMagDruid Nie 30 10
150 gp.
Curse Plik:Curse.gif Utori Mort Mag Tak 30 75
DeathGrafika:Ikona_Death.gif
6000 gp.
Death Strike Plik:Death Strike.gif Exori Mort Mag Tak 20 16
DeathGrafika:Ikona_Death.gif
800 gp.
Divine Caldera Plik:Divine Caldera.gif Exevo Mas San Paladyn Tak 160 50
HolyGrafika:Ikona_Holy.gif
3000 gp.
Divine Healing Plik:Divine Healing.gif Exura San Paladyn Nie 160 35
3000 gp.
Divine Missile Plik:Divine Missile.gif Exori San Paladyn Tak 20 40
HolyGrafika:Ikona_Holy.gif
1800 gp.
Electrify Plik:Electrify.gif Utori Vis Mag Tak 30 34
EnergyGrafika:Ikona_Energy.gif
2500 gp.
Enchant Party Plik:Enchant Party.gif Utori Mas Sio Mag Tak 32
4000 gp.
Enchant Spear Plik:Enchant Spear.gif Exeta Con Paladyn Tak 350 3 45
2000 gp.
Enchant Staff Plik:Enchant Staff.gif Exeta Vis Mag Tak + Promocja 80 41
2000 gp.
Energy Beam Plik:Energy Beam.gif Exevo Vis Lux Mag Nie 40 23
EnergyGrafika:Ikona_Energy.gif
1000 gp.
Energy Strike Plik:Energy Strike.gif Exori Vis MagDruid Tak 20 12
EnergyGrafika:Ikona_Energy.gif
800 gp.
Energy Wave Plik:Energy Wave.gif Exevo Vis Hur Mag Nie 170 38
EnergyGrafika:Ikona_Energy.gif
2500 gp.
Envenom Plik:Envenom.gif Utori Pox Druid Tak 30 50
EarthGrafika:Ikona_Earth.gif
6000 gp.
Eternal Winter Plik:Eternal Winter.gif Exevo Gran Mas Frigo Druid Tak 1050 60
IceGrafika:Ikona_Ice.gif
8000 gp.
Ethereal Spear Plik:Ethereal Spear.gif Exori Con Paladyn Tak 25 23
FizykaGrafika:Ikona_Fizyka.gif
1100 gp.
Fierce Berserk Plik:Fierce Berserk.gif Exori Gran Rycerz Tak 340 90
FizykaGrafika:Ikona_Fizyka.gif
7500 gp.
Find Person Plik:Find Person.gif Exiva "Nick" RycerzPaladynMagDruid Nie 20 8
80 gp.
Fire Wave Plik:Fire Wave.gif Exevo Flam Hur Mag Nie 25 18
FireGrafika:Ikona_Fire.gif
850 gp.
Flame Strike Plik:Flame Strike.gif Exori Flam MagDruid Tak 20 14
FireGrafika:Ikona_Fire.gif
800 gp.
Food Plik:Food.gif Exevo Pan Druid Nie 120 1 14
300 gp.
Front Sweep Plik:Front Sweep.gif Exori Min Rycerz Tak 200 70
FizykaGrafika:Ikona_Fizyka.gif
4000 gp.
Great Energy Beam Plik:Great Energy Beam.gif Exevo Gran Vis Lux Mag Nie 110 29
EnergyGrafika:Ikona_Energy.gif
1800 gp.
Great Light Plik:Great Light.gif Utevo Gran Lux RycerzPaladynMagDruid Nie 60 13
500 gp.
Groundshaker Plik:Groundshaker.gif Exori Mas Rycerz Tak 160 33
FizykaGrafika:Ikona_Fizyka.gif
1500 gp.
Haste Plik:Haste.gif Utani Hur RycerzPaladynMagDruid Tak 60 14
600 gp.
Heal Friend Plik:Heal Friend.gif Exura Sio "nick" Druid Tak 140 18
800 gp.
Heal Party Plik:Heal Party.gif Utura Mas Sio Druid Tak 32
4000 gp.
Hell's Core Plik:Hell's Core.gif Exevo Gran Mas Flam Mag Tak 1200 60
FireGrafika:Ikona_Fire.gif
8000 gp.
Holy Flash Plik:Holy Flash.gif Utori San Paladyn Tak 50 70
HolyGrafika:Ikona_Holy.gif
7500 gp.
Ice Strike Plik:Ice Strike.gif Exori Frigo MagDruid Tak 20 15
IceGrafika:Ikona_Ice.gif
800 gp.
Ice Wave Plik:Ice Wave.gif Exevo Frigo Hur Druid Nie 25 18
IceGrafika:Ikona_Ice.gif
850 gp.
Ignite Plik:Ignite.gif Utori Flam Mag Tak 30 26
FireGrafika:Ikona_Fire.gif
1500 gp.
Inflict Wound Plik:Inflict Wound.gif Utori Kor Rycerz Tak 30 40
FizykaGrafika:Ikona_Fizyka.gif
2500 gp.
Intense Healing Plik:Intense Healing.gif Exura Gran PaladynMagDruid Nie 70 20
350 gp.
Intense Recovery Plik:Intense Recovery.gif Utura Gran RycerzPaladyn Tak 165 100
10000 gp.
Intense Wound Cleansing Plik:Intense Wound Cleansing.gif Exura Gran Ico Rycerz Tak 200 80
6000 gp.
Invisible Plik:Invisible.gif Utana Vid MagDruid Nie 440 35
2000 gp.
Levitate Plik:Levitate.gif Exani Hur "Up/Down" RycerzPaladynMagDruid Tak 50 12
500 gp.
Light Plik:Light.gif Utevo Lux RycerzPaladynMagDruid Nie 20 8
100 gp.
Light Healing Plik:Light Healing.gif Exura PaladynMagDruid Nie 20 9
170 gp.
Lightning Plik:Lightning.gif Exori Amp Vis Mag Tak 60 55
EnergyGrafika:Ikona_Energy.gif
5000 gp.
Magic Rope Plik:Magic Rope.gif Exani Tera RycerzPaladynMagDruid Tak 20 9
200 gp.
Magic Shield Plik:Magic Shield.gif Utamo Vita MagDruid Nie 50 14
450 gp.
Mass Healing Plik:Mass Healing.gif Exura Gran Mas Res Druid Tak 150 36
2200 gp.
Physical Strike Plik:Physical Strike.gif Exori Moe Ico Druid Tak 20 16
FizykaGrafika:Ikona_Fizyka.gif
800 gp.
Protect Party Plik:Protect Party.gif Utamo Mas Sio Paladyn Tak 32
4000 gp.
Protector Plik:Protector.gif Utamo Tempo Rycerz Tak 200 55
6000 gp.
Rage of the Skies Plik:Rage of the Skies.gif Exevo Gran Mas Vis Mag Tak 650 55
EnergyGrafika:Ikona_Energy.gif
6000 gp.
Recovery Plik:Recovery.gif Utura RycerzPaladyn Tak 75 50
4000 gp.
Salvation Plik:Salvation.gif Exura Gran San Paladyn Tak 210 60
8000 gp.
Sharpshooter Plik:Sharpshooter.gif Utito Tempo San Paladyn Tak 450 60
8000 gp.
Strong Energy Strike Plik:Strong Energy Strike.gif Exori Gran Vis Mag Tak 60 80
EnergyGrafika:Ikona_Energy.gif
7500 gp.
Strong Ethereal Spear Plik:Strong Ethereal Spear.gif Exori Gran Con Paladyn Tak 55 90
FizykaGrafika:Ikona_Fizyka.gif
10000 gp.
Strong Flame Strike Plik:Strong Flame Strike.gif Exori Gran Flam Mag Tak 60 70
FireGrafika:Ikona_Fire.gif
6000 gp.
Strong Haste Plik:Strong Haste.gif Utani Gran Hur MagDruid Tak 100 20
1300 gp.
Strong Ice Strike Plik:Strong Ice Strike.gif Exori Gran Frigo Druid Tak 60 80
IceGrafika:Ikona_Ice.gif
6000 gp.
Strong Ice Wave Plik:Strong Ice Wave.gif Exevo Gran Frigo Hur Druid Tak 170 40
IceGrafika:Ikona_Ice.gif
7500 gp.
Strong Terra Strike Plik:Strong Terra Strike.gif Exori Gran Tera Druid Tak 60 70
EarthGrafika:Ikona_Earth.gif
6000 gp.
Summon Creature Plik:Summon Creature.gif Utevo Res "potwór" MagDruid Nie 200+ 25
2000 gp.
Swift Foot Plik:Swift Foot.gif Utamo Tempo San Paladyn Tak 400 55
6000 gp.
Terra Strike Plik:Terra Strike.gif Exori Tera MagDruid Tak 20 13
EarthGrafika:Ikona_Earth.gif
800 gp.
Terra Wave Plik:Terra Wave.gif Exevo Tera Hur Druid Nie 170 38
EarthGrafika:Ikona_Earth.gif
2500 gp.
Train Party Plik:Train Party.gif Utito Mas Sio Rycerz Tak 32
4000 gp.
Ultimate Energy Strike Plik:Ultimate Energy Strike.gif Exori Max Vis Mag Tak 100 100
EnergyGrafika:Ikona_Energy.gif
15000 gp.
Ultimate Flame Strike Plik:Ultimate Flame Strike.gif Exori Max Flam Mag Tak 100 90
FireGrafika:Ikona_Fire.gif
15000 gp.
Ultimate Healing Plik:Ultimate Healing.gif Exura Vita MagDruid Nie 160 30
1000 gp.
Ultimate Ice Strike Plik:Ultimate Ice Strike.gif Exori Max Frigo Druid Tak 100 100
IceGrafika:Ikona_Ice.gif
15000 gp.
Ultimate Light Plik:Ultimate Light.gif Utevo Vis Lux MagDruid Tak 140 26
1600 gp.
Ultimate Terra Strike Plik:Ultimate Terra Strike.gif Exori Max Tera Druid Tak 100 90
EarthGrafika:Ikona_Earth.gif
15000 gp.
Whirlwind Throw Plik:Whirlwind Throw.gif Exori Hur Rycerz Tak 40 28
FizykaGrafika:Ikona_Fizyka.gif
1500 gp.
Wound Cleansing Plik:Wound Cleansing.gif Exura Ico Rycerz Nie 40 10
300 gp.
Wrath of Nature Plik:Wrath of Nature.gif Exevo Gran Mas Tera Druid Tak 770 55
EarthGrafika:Ikona_Earth.gif
6000 gp.