Skocz do: Nawigacja, szukaj

Lokalizacja

Opis

Uczy zaklęć druidów i dba o zdrowie mieszkańców. Może być pomocna w pewnym queście.

Handel


Uczy czarów spontanicznych:

Sprzedaje:
Cough Syrup.gif
Cough Syrup
50 gp
Find Person.gif lvl 8 Find Person (exiva "Nick") 80 gp
Light.gif lvl 8 Light (utevo lux) 100 gp
Light Healing.gif lvl 9 Light Healing (exura) 170 gp
Cure Poison.gif lvl 10 Cure Poison (exana pox) 150 gp
Intense Healing.gif lvl 11 Intense Healing (exura gran) 350 gp
Plik:Greater Light.gif lvl 13 Greater Light (utevo gran lux) 500 gp
Magic Shield.gif lvl 14 Magic Shield (utamo vita) 450 gp
Food.gif lvl 14 Food (exevo pan) 300 gp
Ice Wave.gif lvl 18 Ice Wave (exevo frigo hur) 850 gp
Ultimate Healing.gif lvl 20 Ultimate Healing (exura vita) 1000 gp
Creature Illusion.gif lvl 23 Creature Illusion (utevo res ina "nazwa") 1000 gp
Summon Creature.gif lvl 25 Summon Creature (utevo res "nazwa") 2000 gp
Invisible.gif lvl 35 Invisible (utana vid) 2000 gp
Terra Wave.gif lvl 38 Terra Wave (exevo tera hur) 2500 gp
Uczy czarów runicznych:
Poison Field.gif lvl 14 Poison Field (adevo grav pox) 300 gp
Antidote Rune.gif lvl 15 Antidote Rune (adana pox) 600 gp
Intense Healing Rune.gif lvl 15 Intense Healing Rune (adura gran) 500 gp
Fire Field.gif lvl 15 Fire Field (adevo grav flam) 500 gp
Light Magic Missile.gif lvl 15 Light Magic Missile (adori min vis) 500 gp
Convince Creature.gif lvl 16 Convince Creature (adeta sio) 800 gp
Destroy Field.gif lvl 17 Destroy Field (adito grav) 700 gp
Energy Field.gif lvl 18 Energy Field (adevo grav vis) 700 gp
Stalagmite.gif lvl 24 Stalagmite (adori tera) 1400 gp
Ultimate Healing Rune.gif lvl 24 Ultimate Healing Rune (adura vita) 1500 gp
Heavy Magic Missile.gif lvl 25 Heavy Magic Missile (adori vis) 1500 gp
Chameleon.gif lvl 27 Chameleon (adevo ina) 1300 gp
Fire Bomb.gif lvl 27 Fire Bomb (adevo mas flam) 1500 gp
Poison Wall.gif lvl 29 Poison Wall (adevo mas grav pox) 1600 gp
Avalanche.gif lvl 30 Avalanche (adori mas frigo) 1200 gp
Explosion.gif lvl 31 Explosion (adevo mas hur) 1800 gp
Fire Wall.gif lvl 33 Fire Wall (adevo mas grav flam) 2000 gp
Energy Wall.gif lvl 41 Energy Wall (adevo mas grav vis) 2500 gp