Charlotta

Użytkowniku! Tibia Wiki nie wymaga pobierania CZEGOKOLWIEK, więc jeśli widzisz komunikat zalecający coś ściągać - wiedz, że to na pewno dzieło hakera. Zwracaj również uwagę na to, gdzie przekierowuje dany link zewnętrzny.
Pamiętaj, że wszelkie przejawy wandalizmu na stronach możesz cofać samodzielnie, jeśli administrator się spóźnia. Sprawdź.

Charlotta

Z Tibia Wiki

Grafika:Charlotta.jpg Charlotta
Zawód: Uzdrowicielka
Jest w: Liberty Bay
Opis: Mieszka w biedniejszej części miasta Liberty Bay, dorabia na życie wróżeniem i uczeniem czarów dla druidów.
Uczy zaklęć spontanicznych: Uczy zaklęć runicznych:
Find Person (exiva "Nick") lvl 8 80 gp
Light (utevo lux) lvl 8 100 gp
Light Healing (exura) lvl 9 170 gp
Magic Rope (exani tera) lvl 9 200 gp
Cure Poison (exana pox) lvl 10 150 gp
Intense Healing (exura gran) lvl 11 350 gp
Levitate (exani hur "up/down") lvl 12 500 gp
Energy Strike (exori vis) lvl 12 800 gp
Great Light (utevo gran lux) lvl 13 500 gp
Terra Strike (exori tera) lvl 13 800 gp
Food (exevo pan) lvl 14 300 gp
Magic Shield (utamo vita) lvl 14 450 gp
Haste (utani hur) lvl 14 600 gp
Flame Strike (exori flam) lvl 14 800 gp
Ice Strike (exori frigo) lvl 15 800 gp
Death Strike (exori mort) lvl 16 800 gp
Heal Friend (exura sio "nazwa") lvl 18 800 gp
Ice Wave (exevo frigo hur) lvl 18 850 gp
Ultimate Healing (exura vita) lvl 20 1000 gp
Strong Haste (utani gran hur) lvl 20 1300 gp
Creature Illusion (utevo res ina "nazwa") lvl 23 1000 gp
Summon Creature (utevo res "nazwa") lvl 25 2000 gp
Ultimate Light (utevo vis lux) lvl 26 1600 gp
Undead Legion (exana mas mort) lvl 30 2000 gp
Invisible (utana vid) lvl 35 2000 gp
Mass Healing (exura gran mas res) lvl 36 2200 gp
Terra Wave (exevo tera hur) lvl 38 2500 gp
Poison Field (adevo grav pox) lvl 14 300 gp
Antidote Rune (adana pox) lvl 15 600 gp
Intense Healing Rune (adura gran) lvl 15 500 gp
Fire Field (adevo grav flam) lvl 15 500 gp
Light Magic Missile (adori min vis) lvl 15 500 gp
Convince Creature (adeta sio) lvl 16 800 gp
Destroy Field (adito grav) lvl 17 700 gp
Energy Field (adevo grav vis) lvl 18 700 gp
Desintegrate (adito tera) lvl 21 900 gp
Stalagmite (adori tera) lvl 24 1400 gp
Ultimate Healing Rune (adura vita) lvl 24 1500 gp
Poison Bomb (adevo mas pox) lvl 25 1000 gp
Heavy Magic Missile (adori vis) lvl 25 1500 gp
Animate Dead (adana mort) lvl 27 1200 gp
Chameleon (adevo ina) lvl 27 1300 gp
Fire Bomb (adevo mas flam) lvl 27 1500 gp
Soulfire (adevo res flam) lvl 27 1800 gp
Stone Shower (adori mas tera) lvl 28 1100 gp
Icicle Rune (adori frigo) lvl 28 1700 gp
Poison Wall (adevo mas grav pox) lvl 29 1600 gp
Avalanche (adori mas frigo) lvl 30 1200 gp
Explosion (adevo mas hur) lvl 31 1800 gp
Fire Wall (adevo mas grav flam) lvl 33 2000 gp
Energy Wall (adevo mas grav vis) lvl 41 2500 gp
Paralyze (adana ani) lvl 54 1900 gp