Yasir

Użytkowniku! Tibia Wiki nie wymaga pobierania CZEGOKOLWIEK, więc jeśli widzisz komunikat zalecający coś ściągać - wiedz, że to na pewno dzieło hakera. Zwracaj również uwagę na to, gdzie przekierowuje dany link zewnętrzny.
Pamiętaj, że wszelkie przejawy wandalizmu na stronach możesz cofać samodzielnie, jeśli administrator się spóźnia. Sprawdź.

Yasir

Z Tibia Wiki

Grafika:Yasir.gif Yasir
Zawód: Wędrowny Handlarz
Jest w: Port w Ankrahmun, Carlin lub Liberty Bay
Opis: Pojawia się podczas światowej zmiany w jednym z trzech miast. Kupuje niemal wszystkie trofea.
Sprzedaje: Kupuje:
Nic nie sprzedaje. Trofea
Grafika:Acorn.gif Acorn 10 gp
Grafika:Badger Fur.gif Badger Fur 15 gp
Grafika:Cobra Tongue.gif Cobra Tongue 15 gp
Grafika:Broken Helmet.gif Broken Helmet 20 gp
Grafika:Damselfly Wing.gif Damselfly Wing 20 gp
Grafika:Downy Feather.gif Downy Feather 20 gp
Grafika:Glob of Mercury.gif Glob of Mercury 20 gp
Grafika:Goblin Ear.gif Goblin Ear 20 gp
Grafika:Swampling Moss.gif Swampling Moss 20 gp
Grafika:Damselfly Eye.gif Damselfly Eye 25 gp
Grafika:Fir Cone.gif Fir Cone 25 gp
Grafika:Glob of Acid Slime.gif Glob of Acid Slime 25 gp
Grafika:Centipede Leg.gif Centipede Leg 28 gp
Grafika:Bamboo Stick.gif Bamboo Stick 30 gp
Grafika:Broken Crossbow.gif Broken Crossbow 30 gp
Grafika:Bunch of Troll Hair.gif Bunch of Troll Hair 30 gp
Grafika:Chicken Feather.gif Chicken Feather 30 gp
Grafika:Flask of Embalming Fluid.gif Flask of Embalming Fluid 30 gp
Grafika:Frosty Ear of a Troll.gif Frosty Ear of a Troll 30 gp
Grafika:Girlish Hair Decoration.gif Girlish Hair Decoration 30 gp
Grafika:Glob of Tar.gif Glob of Tar 30 gp
Grafika:Hatched Rorc Egg.gif Hatched Rorc Egg 30 gp
Grafika:Piece of Swampling Wood.gif Piece of Swampling Wood 30 gp
Grafika:Bola.gif Bola 35 gp
Grafika:Broken Shamanic Staff.gif Broken Shamanic Staff 35 gp
Grafika:Carrion Worm Fang.gif Carrion Worm Fang 35 gp
Grafika:Crab Pincers.gif Crab Pincers 35 gp
Grafika:Dowser.gif Dowser 35 gp
Grafika:Earflap.gif Earflap 40 gp
Grafika:Horoscope.gif Horoscope 40 gp
Grafika:Compass.gif Compass 45 gp
Grafika:Elvish Talisman.gif Elvish Talisman 45 gp
Grafika:Dark Rosary.gif Dark Rosary 48 gp
Grafika:Antlers.gif Antlers 50 gp
Grafika:Bat Wing.gif Bat Wing 50 gp
Grafika:Carniphila Seeds.gif Carniphila Seeds 50 gp
Grafika:Cheese Cutter.gif Cheese Cutter 50 gp
Grafika:Elven Scouting Glass.gif Elven Scouting Glass 50 gp
Grafika:Marsh Stalker Feather.gif Marsh Stalker Feather 50 gp
Grafika:Banana Sash.gif Banana Sash 55 gp
Grafika:Cyclops Toe.gif Cyclops Toe 55 gp
Grafika:Half-Digested Piece of Meat.gif Half-Digested Piece of Meat 55 gp
Grafika:Venison.gif Venison 55 gp
Grafika:Ghoul Snack.gif Ghoul Snack 60 gp
Grafika:Protective Charm.gif Protective Charm 60 gp
Grafika:Tooth File.gif Tooth File 60 gp
Grafika:Marsh Stalker Beak.gif Marsh Stalker Beak 65 gp
Grafika:Hardened Bone.gif Hardened Bone 70 gp
Grafika:Rorc Feather.gif Rorc Feather 70 gp
Grafika:Bonelord Eye.gif Bonelord Eye 80 gp
Grafika:Deepling Scales.gif Deepling Scales 80 gp
Grafika:Demonic Skeletal Hand.gif Demonic Skeletal Hand 80 gp
Grafika:Geomancer's Robe.gif Geomancer's Robe 80 gp
Grafika:Mad Froth.gif Mad Froth 80 gp
Grafika:Half-Eaten Brain.gif Half-Eaten Brain 85 gp
Grafika:Deepling Breaktime Snack.gif Deepling Breaktime Snack 90 gp
Grafika:Elven Astral Observer.gif Elven Astral Observer 90 gp
Grafika:Gauze Bandage.gif Gauze Bandage 90 gp
Grafika:Ghostly Tissue.gif Ghostly Tissue 90 gp
Grafika:Holy Ash.gif Holy Ash 90 gp
Grafika:Incantation Notes.gif Incantation Notes 90 gp
Grafika:Lancet.gif Lancet 90 gp
Grafika:Small Flask of Eyedrops.gif Small Flask of Eyedrops 95 gp
Grafika:Bear Paw.gif Bear Paw 100 gp
Grafika:Bloody Pincers.gif Bloody Pincers 100 gp
Grafika:Broken Halberd.gif Broken Halberd 100 gp
(Po oddaniu 9 tomów w Lost Tomes Quest)
Grafika:Green Dragon Leather.gif Green Dragon Leather 100 gp
Grafika:Green Dragon Scale.gif Green Dragon Scale 100 gp
Grafika:Dragon's Tail.gif Dragon's Tail 100 gp
Grafika:Basalt Figurine.gif Basalt Figurine 110 gp
Grafika:Bloody Dwarven Beard.gif Bloody Dwarven Beard 110 gp
Grafika:Colourful Feather.gif Colourful Feather 110 gp
Grafika:Elven Hoof.gif Elven Hoof 115 gp
Grafika:Haunted Piece of Wood.gif Haunted Piece of Wood 115 gp
Grafika:Ape Fur.gif Ape Fur 120 gp
Grafika:Book of Prayers.gif Book of Prayers 120 gp
Grafika:Broken Slicer.gif Broken Slicer 120 gp
(Po oddaniu 9 tomów w Lost Tomes Quest)
Grafika:Dirty Turban.gif Dirty Turban 120 gp
Grafika:Geomancer's Staff.gif Geomancer's Staff 120 gp
Grafika:Rorc Egg.gif Rorc Egg 120 gp
Grafika:Wimp Tooth Chain.gif Wimp Tooth Chain 120 gp
Grafika:Basalt Fetish.gif Basalt Fetish 130 gp
Grafika:Dung Ball.gif Dung Ball 130 gp
Grafika:High Guard Shoulderplates.gif High Guard Shoulderplates 130 gp
(Po oddaniu 9 tomów w Lost Tomes Quest)
Grafika:Bonecarving Knife.gif Bonecarving Knife 140 gp
Grafika:Lost Bracers.gif Lost Bracers 140 gp
Grafika:Bone Fetish.gif Bone Fetish 150 gp
Grafika:Bone Shoulderplate.gif Bone Shoulderplate 150 gp
(Po oddaniu 9 tomów w Lost Tomes Quest)
Grafika:Cheesy Figurine.gif Cheesy Figurine 150 gp
Grafika:Compound Eye.gif Compound Eye 150 gp
Grafika:Cultish Robe.gif Cultish Robe 150 gp
Grafika:Elder Bonelord Tentacle.gif Elder Bonelord Tentacle 150 gp
Grafika:Eye of a Deepling.gif Eye of a Deepling 150 gp
Grafika:Fish Fin.gif Fish Fin 150 gp
Grafika:Broken Throwing Axe.gif Broken Throwing Axe 160 gp
Grafika:Frost Giant Pelt.gif Frost Giant Pelt 160 gp
Grafika:Skull Shatterer.gif Skull Shatterer 170 gp
Grafika:Dragon Priest's Wandtip.gif Dragon Priest's Wandtip 175 gp
Grafika:Book of Necromantic Rituals.gif Book of Necromantic Rituals 180 gp
Grafika:Deepling Warts.gif Deepling Warts 180 gp
Grafika:Black Hood.gif Black Hood 190 gp
Grafika:Lost Basher's Spike.gif Lost Basher's Spike 190 gp
Grafika:Boggy Dreads.gif Boggy Dreads 200 gp
Grafika:Bony Tail.gif Bony Tail 210 gp
Grafika:Brimstone Shell.gif Brimstone Shell 210 gp
Grafika:Crawler Head Plating.gif Crawler Head Plating 210 gp
Grafika:Pieces of Magic Chalk.gif Pieces of Magic Chalk 210 gp
Grafika:Deepling Guard Belt Buckle.gif Deepling Guard Belt Buckle 230 gp
Grafika:Lost Husher's Staff.gif Lost Husher's Staff 250 gp
Grafika:Cultish Mask.gif Cultish Mask 280 gp
Grafika:Frosty Heart.gif Frosty Heart 280 gp
Grafika:Deeptags.gif Deeptags 290 gp
Grafika:Black Wool.gif Black Wool 300 gp
Grafika:Demon Dust.gif Demon Dust 300 gp
Grafika:Blood Preservation.gif Blood Preservation 320 gp
Grafika:Broken Draken Mail.gif Broken Draken Mail 320 gp
(Po oddaniu 9 tomów w Lost Tomes Quest)
Grafika:Cursed Shoulder Spikes.gif Cursed Shoulder Spikes 320 gp
(Po oddaniu 9 tomów w Lost Tomes Quest)
Grafika:Hair of a Banshee.gif Hair of a Banshee 350 gp
Grafika:Blood Tincture in a Vial.gif Blood Tincture in a Vial 360 gp
Grafika:Deepling Ridge.gif Deepling Ridge 360 gp
Grafika:Essence of a Bad Dream.gif Essence of a Bad Dream 360 gp
Grafika:Fiery Heart.gif Fiery Heart 375 gp
Grafika:Brimstone Fangs.gif Brimstone Fangs 380 gp
Grafika:Giant Eye.gif Giant Eye 380 gp
Grafika:Eye of Corruption.gif Eye of Corruption 390 gp
Grafika:Deepling Claw.gif Deepling Claw 430 gp
Grafika:Draken Wristbands.gif Draken Wristbands 430 gp
(Po oddaniu 9 tomów w Lost Tomes Quest)
Grafika:Crystalline Spikes.gif Crystalline Spikes 440 gp
Grafika:Hellspawn Tail.gif Hellspawn Tail 475 gp
Grafika:Cultish Symbol.gif Cultish Symbol 500 gp
Grafika:Gland.gif Gland 500 gp
Grafika:Hellhound Slobber.gif Hellhound Slobber 500 gp
Grafika:Hideous Chunk.gif Hideous Chunk 510 gp
Grafika:Cavebear Skull.gif Cavebear Skull 550 gp
(Po zdobyciu rangi Huntsman w Paw and Fur)
Grafika:Draken Sulphur.gif Draken Sulphur 550 gp
Grafika:High Guard Flag.gif High Guard Flag 550 gp
(Po oddaniu 2 tomów w Lost Tomes Quest)
Grafika:Blazing Bone.gif Blazing Bone 610 gp
Grafika:Eye of a Weeper.gif Eye of a Weeper 650 gp
Grafika:Corrupted Flag.gif Corrupted Flag 700 gp
Grafika:Ghastly Dragon Head.gif Ghastly Dragon Head 700 gp
Grafika:Bundle of Cursed Straw.gif Bundle of Cursed Straw 800 gp
Grafika:Cliff Strider Claw.gif Cliff Strider Claw 800 gp
Grafika:Demon Horn.gif Demon Horn 1.000 gp
Grafika:Demonic Finger.gif Demonic Finger 1.000 gp
Grafika:Behemoth Claw.gif Behemoth Claw 2.000 gp
Grafika:Cat's Paw.gif Cat's Paw 2.000 gp
Grafika:Broken Ring of Ending.gif Broken Ring of Ending 4.000 gp
Grafika:Dracoyle Statue.gif Dracoyle Statue 5.000 gp
Grafika:Tentacle Piece.gif Tentacle Piece 5.000 gp
Grafika:Soul Stone.gif Soul Stone 6.000 gp
Grafika:Broken Key Ring.gif Broken Key Ring 8.000 gp
Grafika:Dragon Claw.gif Dragon Claw 8.000 gp
Grafika:Enchanted Chicken Wing.gif Enchanted Chicken Wing 20.000 gp
Grafika:Spirit Container.gif Spirit Container 40.000 gp
Grafika:Countess Sorrow's Frozen Tear.gif Countess Sorrow's Frozen Tear 50.000 gp
Grafika:Dracola's Eye.gif Dracola's Eye 50.000 gp
Grafika:Handmaiden's Protector.gif Handmaiden's Protector 50.000 gp
Grafika:Imperor's Trident.gif Imperor's Trident 50.000 gp