Fiona

Użytkowniku! Tibia Wiki nie wymaga pobierania CZEGOKOLWIEK, więc jeśli widzisz komunikat zalecający coś ściągać - wiedz, że to na pewno dzieło hakera. Zwracaj również uwagę na to, gdzie przekierowuje dany link zewnętrzny.
Pamiętaj, że wszelkie przejawy wandalizmu na stronach możesz cofać samodzielnie, jeśli administrator się spóźnia. Sprawdź.

Fiona

Z Tibia Wiki

Grafika:Fiona.jpg Fiona Mercury
Zawód: Handlarka Magicznymi Akcesoriami
Jest w: Edron
Opis: Skupuje wszelkie magiczne składniki. Uwielbia Edron za spokojną atmosferę.
Sprzedaje: Kupuje:
Nic nie sprzedaje
Grafika:Glob of Mercury.gif Glob of Mercury 20 gp
Grafika:Glob of Acid Slime.gif Glob of Acid Slime 25 gp
Grafika:Glob of Tar.gif Glob of Tar 30 gp
Grafika:Chicken Feather.gif Chicken Feather 30 gp
Grafika:Carrion Worm Fang.gif Carrion Worm Fang 35 gp
Grafika:Bola.gif Bola 35 gp
Grafika:Honeycomb.gif Honeycomb 40 gp
Grafika:Red Hair Dye.gif Red Hair Dye 40 gp
Grafika:Heaven Blossom.gif Heaven Blossom 50 gp
Grafika:Elven Scouting Glass.gif Elven Scouting Glass 50 gp
Grafika:Bat Wing.gif Bat Wing 50 gp
Grafika:Cheese Cutter.gif Cheese Cutter 50 gp
Grafika:Miraculum.gif Miraculum 60 gp
Grafika:Hardened Bone.gif Hardened Bone 70 gp
Grafika:Bonelord Eye.gif Bonelord Eye 80 gp
Grafika:Demonic Skeletal Hand.gif Demonic Skeletal Hand 80 gp
Grafika:Mad Froth.gif Mad Froth 80 gp
Grafika:Elven Astral Observer.gif Elven Astral Observer 90 gp
Grafika:Holy Orchid.gif Holy Orchid 90 gp
Grafika:Turtle Shell.gif Turtle Shell 90 gp
Grafika:Gauze Bandage.gif Gauze Bandage 90 gp
Grafika:Small Flask of Eyedrops.gif Small Flask of Eyedrops 95 gp
Grafika:Spooky Blue Eye.gif Spooky Blue Eye 95 gp
Grafika:Spider Silk.gif Spider Silk 100 gp
Grafika:Dragon's Tail.gif Dragon's Tail 100 gp
Grafika:Green Dragon Scale.gif Green Dragon Scale 100 gp
Grafika:Vampire Dust.gif Vampire Dust 100 gp
Grafika:Bloody Dwarven Beard.gif Bloody Dwarven Beard 110 gp
Grafika:Lizard Scale.gif Lizard Scale 120 gp
Grafika:Geomancer's Staff.gif Geomancer's Staff 120 gp
Grafika:Stone Wing.gif Stone Wing 120 gp
Grafika:Wimp Tooth Chain.gif Wimp Tooth Chain 120 gp
Grafika:Lost Bracers.gif Lost Bracers 140 gp
Grafika:Elder Bonelord Tentacle.gif Elder Bonelord Tentacle 150 gp
Grafika:Fish Fin.gif Fish Fin 150 gp
Grafika:Bone Fetish.gif Bone Fetish 150 gp
Grafika:Basalt Figurine.gif Basalt Figurine 160 gp
Grafika:Holy Ash.gif Holy Ash 160 gp
Grafika:Skull Shatterer.gif Skull Shatterer 170 gp
Grafika:Dragon Priest's Wandtip.gif Dragon Priest's Wandtip 175 gp
Grafika:Red Dragon Scale.gif Red Dragon Scale 200 gp
Grafika:Brimstone Shell.gif Brimstone Shell 210 gp
Grafika:Bony Tail.gif Bony Tail 210 gp
Grafika:Basalt Fetish.gif Basalt Fetish 210 gp
Grafika:Broken Throwing Axe.gif Broken Throwing Axe 230 gp
Grafika:Perfect Behemoth Fang.gif Perfect Behemoth Fang 250 gp
Grafika:Weaver's Wandtip.gif Weaver's Wandtip 250 gp
Grafika:Lost Husher's Staff.gif Lost Husher's Staff 250 gp
Grafika:Wyvern Talisman.gif Wyvern Talisman 265 gp
Grafika:Frosty Heart.gif Frosty Heart 280 gp
Grafika:Spellsinger's Seal.gif Spellsinger's Seal 280 gp
Grafika:Lost Basher's Spike.gif Lost Basher's Spike 280 gp
Grafika:Deeptags.gif Deeptags 290 gp
Grafika:Demon Dust.gif Demon Dust 300 gp
Grafika:Key to the Drowned Library.gif Key to the Drowned Library 330 gp
Grafika:Blood Tincture in a Vial.gif Blood Tincture in a Vial 360 gp
Grafika:Fiery Heart.gif Fiery Heart 375 gp
Grafika:Giant Eye.gif Giant Eye 380 gp
Grafika:Brimstone Fangs.gif Brimstone Fangs 380 gp
Grafika:Wyrm Scale.gif Wyrm Scale 400 gp
Grafika:Scythe Leg.gif Scythe Leg 450 gp
Grafika:Hellspawn Tail.gif Hellspawn Tail 475 gp
Grafika:Berserk Potion.gif Berserk Potion 500 gp
Grafika:Bullseye Potion.gif Bullseye Potion 500 gp
Grafika:Mastermind Potion.gif Mastermind Potion 500 gp
Grafika:Hideous Chunk.gif Hideous Chunk 510 gp
Grafika:Sea Serpent Scale.gif Sea Serpent Scale 520 gp
Grafika:Humongous Chunk.gif Humongous Chunk 540 gp
Grafika:Draken Sulphur.gif Draken Sulphur 550 gp
Grafika:Blazing Bone.gif Blazing Bone 610 gp
Grafika:Mystical Hourglass.gif Mystical Hourglass 700 gp
Grafika:Luminous Orb.gif Luminous Orb 1000 gp
Grafika:Demon Horn.gif Demon Horn 1000 gp
Grafika:Behemoth Claw.gif Behemoth Claw 2000 gp
Grafika:Magic Sulphur.gif Magic Sulphur 8000 gp
Grafika:Flask of Warrior's Sweat.gif Flask of Warrior's Sweat 10000 gp
Grafika:Enchanted Chicken Wing.gif Enchanted Chicken Wing 20000 gp
Grafika:Spirit Container.gif Spirit Container 40000 gp